Szwecja: Coraz większy nacisk na ekumenizm z luteranami - zdjęcie
04.03.18, 13:15

Szwecja: Coraz większy nacisk na ekumenizm z luteranami

Jako chrześcijanie w społeczeństwie laickim musimy mówić jednym głosem, aby nieść przesłanie Chrystusa - powiedział kard. Anders Arborelius do biskupów skandynawskich. Hierarchowie zgromadzeni na zebraniu Konferencji Episkopatu Skandynawii w finlandzkim mieście Turku rozmawiali m.in. na temat dialogu międzyreligijnego i relacji Kościoła z państwem. Jednym z najważniejszych momentów było spotkanie z biskupami luterańskimi z pięciu krajów skandynawskich.

Biskup Sztokholmu podkreślił, że „na dialog ekumeniczny muszą składać się nie tylko słowa, ale również czyny”. Przykładem dobrej współpracy jest jego zdaniem fakt, że katolicy w Szwecji mogą dziś sprawować swe liturgie w ponad stu kościołach luterańskich. Episkopat podkreślił, że głównym problemem Kościoła w Skandynawii jest utrzymujące się nierówne traktowanie przez państwo katolików i luteranów, widoczne m.in. w obowiązującym systemie podatkowym.

Dialog ekumeniczny prowadzony jest w ostatnim czasie rzeczywiśie w tempie przyspieszonym. To właśnie w szwedzkim Lund w roku 2016 doszło do spotkania papieża Franciszka z ówczesnym przewodniczącym Światowej Federacji Luterańskiej ,,biskupem'' Mounibem Younanem z Palestyny. Podpisano wówczas deklarację na rzecz zacieśniania współpracy i dialogu ekumenicznego. Jednym z tematów była interkomunia.

W lutym tego roku episkopat Niemiec podjął w tej sprawie bardzo praktyczną decyzję, dopuszczając w niektórych przypadkach do Komunii świętej tych protestantów, których małżonek jest katolikiem, o ile mają katolickie rozumienie Eucharystii i wyspowiadają się. To wprawdzie niezgodne z przepisamia prawa kościelnego, ale rzecz dokonuje się za milczącym przyzwoleniem Watykanu, zgodnie z nową ideą kierowania Kościołem, gdzie episkopaty zyskują także pewien autorytet doktrynalny, a nie tylko duszpasterski, jak dotąd.

mod/radio watykańskie, fronda.pl