Archidiecezja Melbourne opublikowała zaproszenie na spotkanie, którego temat to „Słuchanie co Duch Święty pragnie przekazać Kościołowi”. Nie byłoby w tym nic niezwykłego, gdyby nie adresaci tego zaproszenia. Przeczytajmy tylko:

Wzywając wszystkich katolików i chrześcijan LGBTIQIA+ oraz zwracając się do szerszego grona osób LGBTQIA+ wraz z rodzinami, partnerami i zwolennikami swoich społeczności, zapraszamy na bezpieczne i inkluzywne konwersacje.”

Jak widać, mogą przyjść zboczeńcy wszystkich odmian i ich zwolennicy. A jak tłumaczą swój pomysł jego autorzy? W sposób następujący: „Propozycja dyskusji oraz wprowadzanie wynikających z nich zaleceń jest wynikiem długiego wsłuchiwania się w to co Duch Święty pragnie przekazać Kościołowi w Australii. Ten proces słuchania i dialogu jest okazją do wspólnego spotkania, spędzenia czasu, rozmowy i wymiany doświadczeń w takich kwestiach jak wiara, życie i kościół.”

Naprawdę, można wątpić, czy pomysł tego spotkania pochodzi od Ducha Św.... 

erl/prawy.pl