To po prostu nie mieści się w głowie. W sklepie użytkownika "Orangutanek" na witrynie cupsell.pl kupić można koszulki ze Stalinem, sierpem i młotem, a także choćby z podobizną Chrystusa, pod którą widnieje napis stylizowany na cyrylicę o treści „Jesus a socialist” [Jezus socjalista – red.].

Osoba odpowiedzialna za sklep powinna uważnie przyjrzeć się art. 256 Kodeksu Karnego, którego pierwsze dwa paragrafy brzmią:

§ 1. Kto publicznie propaguje faszystowski lub inny totalitarny ustrój państwa lub nawołuje do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość,

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

§ 2. Tej samej karze podlega, kto w celu rozpowszechniania produkuje, utrwala lub sprowadza, nabywa, przechowuje, posiada, prezentuje, przewozi lub przesyła druk, nagranie lub inny przedmiot, zawierające treść określoną w § 1 albo będące nośnikiem symboliki faszystowskiej, komunistycznej lub innej totalitarnej.”

Sklep występuje w sieci pod nazwą „Komuna koszulki”. Jego oferta jest po prostu skandaliczna. 

dam/Fronda.pl