- "Decyzja, którą podjąłem jest głęboko przemyślana i wynika z refleksji, jakie towarzyszą mi od dłuższego czasu. Są one związane z oceną działalności organizacji w regionie świętokrzyskim, której linia postępowania oraz standardy funkcjonowania, coraz częściej rozmijały się z wyznawanymi przeze mnie wartościami działalności publicznej" – napisał w swoim oświadczeniu w mediach społecznościowych Arkadiusz Kubiec, dotychczasowy szef PO w Kielcach.

- Od dłuższego czasu dostrzegałem również deficyt dyskusji i poważnej debaty nad sprawami wewnętrznymi, a także brak skupienia na tym co nas łączy i na rozwiązywaniu konkretnych problemów – dodał.

Kubiec pełnił funkcję wiceprezydenta Kielc od roku 2018, z której został odwołany w połowie kwietnia tego roku. Na jego miejsce powołano jego partyjną koleżankę Agatę Wojdę.

- W okresie pełnienia przeze mnie służby samorządowej, w związku z wykonywaniem mandatu radnego miasta oraz pełnieniem funkcji zastępcy prezydenta, starałem się wykazywać najwyższą lojalnością wobec mieszkańców. Promowane przeze mnie standardy dobrego samorządu i etyki urzędniczej nie zawsze spotykały się ze zrozumieniem środowiska politycznego, z którego się wywodziłem – podkreślił Arkadiusz Kubiec.

- Wierzę jednak, że na refleksję nie jest za późno, a wewnętrzna dyskusja i autorytet wielu wartościowych osób, które nadal tworzą Platformę Obywatelską, pozwolą przywrócić w jej działalności należne miejsce ideałom, które przyświecały jej Twórcom – stwierdza był już członek Platformy Obywatelskiej.

mp/facebook/arkadiusz kubiec