Syn mój był umarły, a znów ożył; zaginął, a odnalazł się - zdjęcie
06.03.21, 08:35Fot. via Wikipedia, CC 0

Syn mój był umarły, a znów ożył; zaginął, a odnalazł się

4

PIERWSZE CZYTANIE

Bóg wrzuci w głębokości morskie wszystkie nasze grzechy

Mi 7, 14-15. 18-20

Czytanie z Księgi proroka Micheasza

Paś lud Twój, Panie, laską Twoją, trzodę dziedzictwa Twego, co mieszka samotnie w lesie, pośród ogrodów. Niech wypasają Baszan i Gilead jak za dawnych czasów. «Jak za dni Twego wyjścia z ziemi egipskiej ukażę mu dziwy».

Któryż bóg podobny Tobie, co oddalasz nieprawość, odpuszczasz występek Reszcie dziedzictwa Twego? Nie żywi On gniewu na zawsze, bo upodobał sobie miłosierdzie.

Ulituje się znowu nad nami, zetrze nasze nieprawości. Wrzucisz w morskie głębiny wszystkie ich grzechy. Okażesz wierność Jakubowi, Abrahamowi łaskawość, co poprzysiągłeś przodkom naszym od najdawniejszych czasów.

Oto słowo Boże.

EWANGELIA

Przypowieść o synu marnotrawnym

Łk 15, 1-3. 11-32

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

W owym czasie przybliżali się do Jezusa wszyscy celnicy i grzesznicy, aby Go słuchać. Na to szemrali faryzeusze i uczeni w Piśmie, mówiąc: «Ten przyjmuje grzeszników i jada z nimi».

Opowiedział im wtedy następującą przypowieść:

«Pewien człowiek miał dwóch synów. Młodszy z nich rzekł do ojca: „Ojcze, daj mi część własności, która na mnie przypada”. Podzielił więc majątek między nich. Niedługo potem młodszy syn, zabrawszy wszystko, odjechał w dalekie strony i tam roztrwonił swoją własność, żyjąc rozrzutnie.

A gdy wszystko wydał, nastał ciężki głód w owej krainie, i on sam zaczął cierpieć niedostatek. Poszedł i przystał na służbę do jednego z obywateli owej krainy, a ten posłał go na swoje pola, żeby pasł świnie. Pragnął on napełnić swój żołądek strąkami, którymi żywiły się świnie, lecz nikt mu ich nie dawał.

Wtedy zastanowił się i rzekł: „Iluż to najemników mojego ojca ma pod dostatkiem chleba, a ja tu przymieram głodem. Zabiorę się i pójdę do mego ojca, i powiem mu: Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Niebu i względem ciebie; już nie jestem godzien nazywać się twoim synem: uczyń mnie choćby jednym z twoich najemników”. Zabrał się więc i poszedł do swojego ojca.

A gdy był jeszcze daleko, ujrzał go jego ojciec i wzruszył się głęboko; wybiegł naprzeciw niego, rzucił mu się na szyję i ucałował go. A syn rzekł do niego: „Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Niebu i wobec ciebie, już nie jestem godzien nazywać się twoim synem”.

Lecz ojciec powiedział do swoich sług: „Przynieście szybko najlepszą szatę i ubierzcie go; dajcie mu też pierścień na rękę i sandały na nogi! Przyprowadźcie utuczone cielę i zabijcie: będziemy ucztować i weselić się, ponieważ ten syn mój był umarły, a znów ożył; zaginął, a odnalazł się”. I zaczęli się weselić.

Tymczasem starszy jego syn przebywał na polu. Gdy wracał i był blisko domu, usłyszał muzykę i tańce. Przywołał jednego ze sług i pytał go, co to ma znaczyć. Ten mu rzekł: „Twój brat powrócił, a ojciec twój kazał zabić utuczone cielę, ponieważ odzyskał go zdrowego”.

Rozgniewał się na to i nie chciał wejść; wtedy ojciec jego wyszedł i tłumaczył mu. Lecz on odpowiedział ojcu: „Oto tyle lat ci służę i nie przekroczyłem nigdy twojego nakazu; ale mnie nigdy nie dałeś koźlęcia, żebym się zabawił z przyjaciółmi. Skoro jednak wrócił ten syn twój, który roztrwonił twój majątek z nierządnicami, kazałeś zabić dla niego utuczone cielę”.

Lecz on mu odpowiedział: „Moje dziecko, ty zawsze jesteś ze mną i wszystko, co moje, do ciebie należy. A trzeba było weselić się i cieszyć z tego, że ten brat twój był umarły, a znów ożył; zaginął, a odnalazł się”».

Oto słowo Pańskie.

Komentarze (4):

rebeliant2021.03.6 12:35
"Syn mój był umarły, a znów ożył; zaginął, a odnalazł się" - i nadal jest umarły drogi hegemonie jahwe, gdyż wszystko co ci w ręce wpadnie staje się umarłe.
***2021.03.6 14:27
...wracaj z powrotem pod ten kamień z którego wypełzłeś...."filozofie."
rebeliant2021.03.6 17:10
Właśnie wróciłem z zakupów i tak sobie myślałem myślałem o biblijnych wypocinach... i nagle wszystko skasowałem stwierdzeniem "Gdyby każdy był wszechmogący co najmniej wobec samego siebie, to nie byłoby ludzi pokrzywdzonych". Ale wystarczyło by być nawet człowiekiem silnym jak tur z doskonałym zdrowiem w świecie nieskończonym oraz mieć należytą Ewelinkę u boku i nie potrzebny by był ani potępiciel ani wybawiciel.
rebeliant2021.03.6 12:34
Oto Słowo Moje: A wystarczyło każdą istotę stworzyć jako wszechmogącą co najmniej wobec samej siebie. No ale Jahwe, aby mógł pokazać swoją chwałkę przed impotentnymi ludźmi, to mógł ich uczynić wolnymi. "A gdy powstały istoty wszechmogące, każda z nich nie wpadła w jakąś mroczną dziurę i nie pokaleczyła sobie nawet stopy. Nie nastał więc czas, w którym dowolna z tych istot miałaby być wybawiana". Chwała Tobie Mi.