Skandal na Dolnym Śląsku - profanacja Najświętszego Sakramentu - zdjęcie
17.03.18, 17:15

Skandal na Dolnym Śląsku - profanacja Najświętszego Sakramentu

W kościele parafialnym pw. św. Maksymiliana Marii Kolbe w Szklarskiej Porębie doszło do profanacji Najświętszego Sakramentu - podaje portal Opoka. Profanacji dokonała młoda kobieta, która wkradła się do kościoła przez okno, część wyjętych z tabernakulum hostii konsekrowanych rozrzuciła, część próbowała spalić.

W nocy z piątku na sobotę (16/17 marca) dokonano profanacji Najświętszego Sakramentu w kościele parafialnym pw. św. Maksymiliana Marii Kolbe w Szklarskiej Porębie. Sprawczynią okazała się młoda kobieta, która z nieznanych dotąd przyczyn, wkradła się do świątyni przez małe okno. Dostała się do tabernakulum, z którego wyjęła kilka konsekrowanych hostii. Część z nich rozrzuciła, kilka próbowała spalić.

Kobietę zauważono na monitoringu. Do kościoła natychmiast wkroczyła policja i straż pożarna, sprawczynię ujęto i zapobieżono powstaniu zniszczeń.


Biskup legnicki Zbigniew Kiernikowski wystosował do wszystkich diecezjan komunikat, w którym czytamy min.: - Jako Biskup Legnicki przyjąłem tę wiadomość z wielkim bólem. Pragnę także wyrazić słowa współczucia Księdzu Proboszczowi i całej tamtejszej wspólnocie parafialnej, ponieważ dla nas, wierzących, Eucharystia jest największą świętością. W Niej sam Chrystus jest obecny, ofiaruje się za nas oraz jest spożywany. W Eucharystii dokonuje się ustawicznie dzieło naszego zbawienia, jest ona szczytem i źródłem chrześcijańskiego życia.

Jednocześnie Biskup legnicki przypomniał, że profanacja Najświętszego Sakramentu wiąże się z karą ekskomuniki zarezerwowaną Ojcu Świętemu. - Za grzech profanacji, poniżenia Bożej miłości, winniśmy Bogu wynagradzać. Zarządzam, zatem, aby sprofanowany kościół św. Maksymiliana w Szklarskiej Porębie został zamknięty. Dopiero w niedzielę 18 marca o godz. 9:00 będzie tam sprawowany obrzęd publicznego przebłagania, po którym zostanie przywrócony kult i będzie można sprawować Eucharystię z udziałem całej Wspólnoty parafialnej.


Na zakończeni bp Kiernikowski zwrócił się z apelem o modlitwę. - Dla całej Diecezji zarządzam, aby najbliższa niedziela, V Wielkiego Postu (18 marca), była dniem ekspiacji i wynagrodzenia za dokonaną haniebną profanację. Po każdej Mszy świętej, należy wystawić Najświętszy Sakrament i odśpiewać suplikacje. Ufam, że Bóg, który tak umiłował świat, że Syna swego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy nie zginął, ale miał życie wieczne (J3,16), okaże miłosierdzie nam, a zwłaszcza sprawczyni tego haniebnego czynu. Niech Jezus obecny w Eucharystii będzie uwielbiony - kończy swój komunikat Biskup legnicki.

mod/opoka.org.pl