06.11.16, 19:59Fot. Pixabay

Skąd zakaz jedzenia wieprzowiny w judaizmie? Oto odpowiedź

Dlaczego zakaz jedzenia wieprzowiny w judaizmie jest tak istotny?

odpowiedź :

To trochę mit, że jest szczególnie ważny. Nie jest on wcale istotniejszy, niż zakaz jedzenia mięsa np. wielbłąda, czy konia. Ze ssaków wolno jeść tylko zwierzęta o rozdzielonym kopycie, będące jednocześnie przeżuwaczami. Świnia ma rozdzielone kopyto, ale nie jest przeżuwaczem; wielbłąd jest przeżuwaczem, ale nie ma rozdzielonego kopyta - oba zwierzęta nie są więc koszerne na podstawie dokładnie tej samej reguły. W Wajikra (Księdze Kapłańskiej) na początku rozdziału XI znajdujemy  przykłady zwierząt, które nie spełniają tego warunku: wymienione są tam właśnie - między innymi - wielbłąd i świnia.

Tradycyjnie świnia stała się najbardziej znanym zwierzęciem niekoszernym, ponieważ :

1) jest powszechnie jedzona przez inne ludy (a raczej była -  przed narodzinami islamu, który też - za Torą - nie akceptuje jedzenia wieprzowiny);

2) świnia ma tak łatwe do zauważenia rozdzielone kopyto, że w ludowych klechdach żydowskich występuje często jako symbol zwierzęcia próbującego "oszukać" człowieka, udając, że jest koszerna.

pytanie od K. :

    Jaki jest pogląd judaizmu na transplantację zastawki serca pochodzącej od świni (zwierzę niekoszerne!), jeżeli biorcą jest religijny Żyd?

odpowiedź :

Żydowskie prawo religijne zakazuje wyłącznie konsumpcji mięsa świni, a nie wykorzystywania części ciała tego zwierzęcia w inny sposób. Tak więc religijni Żydzi mogą bez ograniczeń używać wyrobów na przykład ze świńskiej skóry (buty, rękawiczki). W przypadku przeszczepu zastawki sytuacja jest jeszcze bardziej oczywista: chodzi o ratowanie życia ludzkiego, a taki cel zawiesza zakazy Tory do tego stopnia, że nawet jedzenie niekoszernego zwierzęcia jest dozwolone, o ile jest konieczne, aby uratować życie człowieka.

Tradycja utrzymuje, że w epoce mesjańskiej mięso świni będzie koszerne.

dam/the614thcs.com