Jednego z łódzkich sędziów czeka proces lustracyjny. Wszystko w związku z podejrzeniem złożenia przez sędziego nieprawdziwego oświadczenia lustracyjnego.

Sędzia, który czeka na proces lustracyjny to Grzegorz Gułajewski. Sąd Apelacyjny w Łodzi wydał zgodę na pociągnięcie sędziego do odpowiedzialności.

Jak potwierdził rzecznik Sądu Apelacyjnego w Łodzi Piotr Feliniak, sąd rozpatrywał wniosek IPN w tej sprawie i pozwolił na wytoczenie procesu sędziemu podejrzewanemu o złożenie nieprawdziwego oświadczenia lustracyjnego.

Sam sędzia Gułajewski zaprzeczał przed łódzkim Sądem Apelacyjnym, jakoby współpracował z SB. Jednak jak stwierdzono, „zachodzi dostatecznie uzasadnione podejrzenie popełnienia stawianego sędziemu zarzutu złożenia niezgodnego z prawdą oświadczenia lustracyjnego”, toteż Gułajewskiego czeka proces. 

daug/tvp.info