Rząd kłamał ws. pigułki wczesnoporonnej. KE to potwierdza! - zdjęcie
08.08.15, 19:49

Rząd kłamał ws. pigułki wczesnoporonnej. KE to potwierdza!

5

Oświadczenie Prawicy Rzeczypospolitej

Rząd swą decyzję o ułatwieniu dostępu do preparatu ellaOne, mogącego działać wczesnoporonnie (a więc zabijać dziecko w najwcześniejszej fazie rozwoju) – uzasadniał nakazem Unii Europejskiej. Od początku bardzo wiele protestujących środowisk zarzucało rządowi, iż stanowisko Europejskiej Agencji Leków, która zaleciła udostępnianie tego preparatu bez recepty – stanowi tylko pretekst dla kolejnego aktu aborcjonistycznej polityki, demontującego polski dorobek prawny w zakresie ochrony życia.

Stanowisko protestujących znalazło zdecydowane potwierdzenie w odpowiedzi Komisji Europejskiej na interpelację posła Marka Jurka, prezesa Prawicy Rzeczypospolitej.

Komisja wyraźnie potwierdza (odpowiedź na interpelację w załączniku), że jeśli chodzi o środki poronne „państwa członkowskie są upoważnione do stosowania (…) własnych restrykcyjnych przepisów”, również „w odniesieniu do produktów objętych centralnym pozwoleniem”.

Prawica Rzeczypospolitej, potwierdzając swój zdecydowany sprzeciw wobec polityki wprowadzania środków wczesnoporonnych na polski rynek, zwraca się do rządu o natychmiastowe uchylenie decyzji znoszącej wszelkie ograniczenia w dystrybucji ellaOne.

Marek Jurek, Prezes Prawicy Rzeczypospolitej

Andrzej Dubiel, Rzecznik Prasowy Prawicy RzeczypospolitejA OTO ODPOWIEDŹ KOMISJI EUROPEJSKIEJ:

PL

E-007013/2015

Odpowiedź udzielona przez komisarza Vytenisa Andriukaitisa

w imieniu Komisji

(27.7.2015)

1. Już w odpowiedzi na pytanie P-001651/2015[1] Komisja stwierdziła, że przepisy unijne, mianowicie dyrektywa 2001/83/WE[2], odnosi się w sposób ogólny do środków antykoncepcyjnych lub poronnych jako zaliczanych do produktów leczniczych. Zasadniczym celem tej dyrektywy jest ochrona zdrowia publicznego i stworzenie wewnętrznego rynku produktów leczniczych.

Niemniej jednak przepisy UE uwzględniają również społeczną drażliwość tych produktów. Z tego właśnie względu, chociażby w motywie 13 rozporządzenia (WE) 726/2004[3], podkreślono:  „Jednakże Państwa Członkowskie powinny być w stanie zakazać wyjątkowo korzystania na ich terytorium z produktów leczniczych stosowanych u ludzi, które naruszają obiektywnie zdefiniowany koncept porządku publicznego oraz moralność publiczną.”

2. Europejska Agencja Leków opublikowała na swojej stronie internetowej sprawozdanie podsumowujące opinie naukowe, prowadzące do zmiany klasyfikacji produktu z grupy wydawanych na receptę do grupy dostępnych bez recepty[4]. Dokument ten zawiera szczegółowy przegląd podstaw naukowych tej zmiany.

3. Środki antykoncepcyjne i poronne podlegają szczególnym zasadom wynikającym z dyrektywy 2001/83/WE, ponieważ na mocy jej art. 4 ust. 4 państwa członkowskie są upoważnione do stosowania do tych produktów własnych restrykcyjnych przepisów. Zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 726/2004 wspomniane odstępstwo może być również stosowane w odniesieniu do produktów objętych centralnym pozwoleniem.


[1]     http://www.europarl.europa.eu/plenary/pl/parliamentary-questions.html

[2]     http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=URISERV:l21230

[3]     http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02004R0726-20130605&qid=1417185566548&from=PL

[4]     http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/EPAR_-_Assessment_Report_-_Variation/human/001027/WC500181904.pdf

Komentarze (5):

anonim2015.08.8 20:38
Głosuję na Brauna.
anonim2015.08.8 23:05
Rząd kłamał i ddalej kłamie , PO co jeździ p. premier PO kraju skoro dobrze rządzili przez 8 lat to mogą być spokojni ! Elektorat już wie , że na zielonej wyspie ludzie żyją dłużej ! / Grecy niebawem dowiedzą się , że też dłużej żyją tylko wierzyciele będą nie zadowoleni /
anonim2015.08.8 23:39
@krzysztof: Mowa jest o stanowisku strony rządowej, a to było jednoznaczne: http://www.polskieradio.pl/5/3/Artykul/1352762,Ministerstwo-Zdrowia-pigulka-dzien-po-bedzie-dostepna-w-Polsce-bez-recepty "W środę Bąk powiedział, że KE nie pozostawiła w tej sprawie krajom członkowskim wyboru - ellaOne sprzedawana ma być bez recepty. Dodał, że jest to decyzja administracyjna, centralna, i kraje członkowskie muszą się do niej dostosować. Wiceminister zdrowia Sławomir Neumann wyjaśnił, że kraje członkowskie nie mają możliwości ograniczenia sprzedaży tej pigułki przez wymaganie recepty. Wyjątkiem będzie Malta, gdzie środki antykoncepcyjne w ogóle nie są sprzedawane. - Jeżeli w kraju sprzedaje się środki antykoncepcyjne, nie ma żadnej innej możliwości niż sprzedaż bez recepty - powiedział Neumann."
anonim2015.08.9 7:51
@krzyszt - to teraz okazuje się jednak, jak klara napisałą, że jednak Jurek ma rację bo rząd od początku powoływał się na KE. Czyli nie od początku jak ty błędnie podałeś. Więc najpierw wprowadzasz ludzi w błąd a zaraz w drugim poście oczerniasz i przypinasz ludziom łatki. Co dalej - przyznasz się do błędu czy będziesz pluł jadem jeszcze bardziej?
anonim2015.08.9 11:06
Skoro taka jest wykładnia KE, to należy jak najszybciej zakazać sprzedaży pigułek wczesnoporonnych w Polsce.