Przewodniczący Episkopatu do Premiera ws. zmniejszenia obostrzeń w kościołach: Wyrażam stanowczy sprzeciw - zdjęcie
07.06.21, 17:05fot. yt/episkopat.pl

Przewodniczący Episkopatu do Premiera ws. zmniejszenia obostrzeń w kościołach: Wyrażam stanowczy sprzeciw

116

Wobec diametralnie innej i zdecydowanie lepszej sytuacji epidemicznej, wyrażam mój stanowczy sprzeciw wobec dalszego – tak drastycznego – ograniczania prawa wiernych do publicznego wyznawania i praktykowania wiary – napisał przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki w liście do Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego.

Przewodniczący Episkopatu zauważył, że w kontekście istotnego zmniejszania obostrzeń sanitarnych w większości obszarów życia społecznego, limit wiernych w kościołach utrzymywany jest z czasu, gdy dzienna liczba zachorowań w Polsce oscylowała wokół 30 tys.

Abp Gądecki zaznaczył w liście, że Kościół ze zrozumieniem podchodził do nakładanych ograniczeń sanitarnych, udzielając wiernym dyspens oraz zachęcając do przestrzegania wszystkich zaleceń sanitarnych. Jednocześnie podkreślił, że „możliwość wyznawania i praktykowania wiary jest niezbywalnym prawem człowieka i wpływa na jego kondycję – sferę duchową, psychiczną i fizyczną, stąd restrykcje w tak ważnej sferze życia społecznego powinny być ograniczone do koniecznego minimum”.

Wyrażając wdzięczność za dotychczasowe działania na rzecz ochrony zdrowia i życia Polaków, nalegam raz jeszcze na zmniejszenie obostrzeń w kościołach i innych miejscach kultu” – napisał przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski.

*****

Publikujemy pełny tekst listu:

Warszawa, dnia 7 czerwca 2021 roku

Wielce Szanowny Panie Premierze,

W kontekście istotnego zmniejszania obostrzeń sanitarnych w większości obszarów życia społecznego i gospodarczego chciałbym wyrazić mój smutek z powodu utrzymywania dotychczasowych limitów wiernych w kościołach z czasu, gdy dzienna liczba zachorowań w Polsce oscylowała wokół 30 tys.

Od początku pandemii – mając na uwadze zdrowie i życie Polaków – Kościół ze zrozumieniem podchodził do nakładanych ograniczeń sanitarnych, udzielając wiernym dyspens oraz zachęcając do przestrzegania wszystkich zaleceń sanitarnych. We wcześniejszych listach do Pana Premiera przypominałem, że możliwość wyznawania i praktykowania wiary jest niezbywalnym prawem człowieka i wpływa na jego kondycję – sferę duchową, psychiczną i fizyczną, stąd restrykcje w tak ważnej sferze życia społecznego powinny być ograniczone do koniecznego minimum.

Dzisiaj, wobec diametralnie innej i zdecydowanie lepszej sytuacji epidemicznej, wyrażam mój stanowczy sprzeciw wobec dalszego – tak drastycznego – ograniczania prawa wiernych do publicznego wyznawania i praktykowania wiary.

Utrzymywanie tak dużych ograniczeń może być postrzegane nie tylko jako rodzaj dyskryminacji, ale ograniczanie wolności religijnej. Nieprzypadkowo prawo to jest zawarte we wszystkich podstawowych, międzynarodowych dokumentach z zakresu praw człowieka, jak również w Konstytucji Rzeczpospolitej (art. 53) oraz w umowie międzynarodowej jaką jest Konkordat między Stolicą Apostolską i Rzeczpospolitą Polską (art. 5 i 8). Nie jest ono tylko jednym z wielu ludzkich praw. Jest poniekąd ich osią. „Cywilne i społeczne prawo wolności religijnej – pisze św. Jan Paweł II – dotykając najgłębszej sfery duszy, staje się niejako punktem odniesienia i probierzem innych podstawowych praw” (Jan Paweł II, Christifideles laici, 39). „Urzeczywistnianie tego prawa jest jednym z podstawowych sprawdzianów prawdziwego postępu człowieka w każdym ustroju, społeczeństwie, systemie czy środowisku” (Jan Paweł II, Redemptor hominis, 17).

W Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności czytamy: „Wolność uzewnętrzniania wyznania lub przekonań może podlegać jedynie takim ograniczeniom, które są przewidziane przez ustawę i konieczne w społeczeństwie demokratycznym z uwagi na interesy bezpieczeństwa publicznego, ochronę porządku publicznego, zdrowia i moralności lub ochronę praw i wolności innych osób” (art. 9 ust 2). Formuła ta jest powtórzona niemal dosłownie w art. 53 ust. 5 Konstytucji RP. Słowo „konieczne” oznacza, że ograniczenia muszą być absolutnie niezbędne dla ochrony wymienionych wartości, a zatem cele te nie mogą zostać osiągnięte za sprawą użycia innych dostępnych środków czy też ograniczenia innych praw. Z uwagi na charakter prawa do wolności religijnej, wszelkie ograniczenia w korzystaniu z niej powinny być racjonalne i minimalne; muszą także być wprowadzane w ostatniej, a zdejmowane w pierwszej kolejności (por.  A.A. Jamal, The impact of definitional issues on the right of freedom of religion and belief, w: S. Ferrari (ed.), Routhledge Handbook of Law and Religion, Routledge, London and New York, 2017, s. 102). Zapewnianie faktycznej możliwości korzystania z niej jest zatem warunkiem sine qua non demokratycznego państwa prawnego. Warto również mieć na względzie, iż art. 53 ust. 5 Konstytucji RP wyraźnie stanowi, iż wolność uzewnętrzniania religii może być ograniczona jedynie w drodze ustawy, co również wskazuje na doniosłe znaczenie tej wolności.

Ponadto, przepisy aktualnego rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii prowadzą do sytuacji dość paradoksalnych. Przykładowo, w wydarzeniach okolicznościowych takich jak przyjęcia pierwszokomunijne czy wesela dopuszcza się uczestnictwo 150 osób (nie licząc osób zaszczepionych). Te same osoby nie mogą jednak uczestniczyć w poprzedzającej je ceremonii liturgicznej w kościołach, gdyż w zdecydowanej większości ich powierzchnia jest mniejsza, niż wymagane w tym przypadku 2000m2.

Takie instytucje jak teatry, opery, filharmonie, kina mogą prowadzić swoją działalność w pomieszczeniach zamkniętych przy udostępnieniu widzom 50 proc. liczby miejsc. W przypadku transportu zbiorowego dopuszczalne jest nawet 75 proc. obłożenia. Wydaje się, że zmniejszenie restrykcji w odniesieniu do kościołów i innych miejsc kultu do koniecznego minimum, które spełniałoby wymagania bezpieczeństwa sanitarnego, dowodziłoby poszanowania konstytucyjnego prawa do wolności religijnej, widocznego dotychczas w działaniach władz RP w związku z pandemią.

Wyrażając wdzięczność za dotychczasowe działania na rzecz ochrony zdrowia i życia Polaków, nalegam raz jeszcze na zmniejszenie obostrzeń w kościołach i innych miejscach kultu.

Z wyrazami szacunku,

+ Stanisław Gądecki
Arcybiskup Metropolita Poznański
Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski
Wiceprzewodniczący Rady Konferencji Episkopatów Europy (CCEE)

____________________
Wielce Szanowny
Pan Mateusz MORAWIECKI
Prezes Rady Ministrów

Komentarze (116):

robaczek2021.06.8 12:47
TAK ZE MARIUSZEK................................ do szeregu!!!! ;] ......................... to jest dopiero niepodleglosc pod butem watykanu ;] ....................... ło take wolno polske walczom na powiatach!!!! PAN I PLEBAN górą!!! ;.......................................... oj panszczyzna z polskiego chlopa bedzie wychodzic przez pokolania zanim zrozumieja co to jest wolnosc..................
Dziadyga2021.06.8 8:19
Obudził się śpiący król.
Anonim2021.06.8 8:46
/stp/ Ten niby "śpiący" jest przede wszystkim kapłanem i takie powinności codziennie w kościele pełni? Nie wierzysz? Wejdź do kościołów! Jest jednak prawdą, że skrajnie prawicowe ośrodki (vide: Braun) stały się niesamowicie wpływowe na Kościół w zaprzeczaniu pandemii i szkodliwości restrykcji. Nie wierzono też w możliwości parafii w organizowaniu liturgii w miarę bezpiecznej dla zdrowia w pandemii, bez ograniczania udziału wiernych. Nie wykorzystano np. możliwości przebywania na wolnym powietrzu na przykościelnym placu, gdy w świątyniach musza być ograniczenia. Nie wykorzystano służb porządkowych w parafiach, dyżurujących nad zachowaniem nieco wówczas ograniczonych restrykcji w kościołach itd. Ale to wina wpływowej propagandy skrajnej prawicy!
Polak2021.06.8 8:08
Furda zagrożenie, niech kultyści wymierają, byle taca dla sekty była pełna.
Anonim2021.06.8 8:11
/stp/ Biedny, tobie śnią się stale pieniążki, jak alkoholikowi myszki i robale?
6969692021.06.8 10:53
Serdecznie dziękuję Panu za wpisy! :)
6969692021.06.8 10:55
Anonimowi /stp/
Taki jeden2021.06.8 8:01
Rychło wczas. Trzeba było już rok temu powiedzieć tym rządowym szaleńcom "wara"!
Anonim2021.06.8 8:13
/stp/ Nie byłoby ingerencji rządu, gdyby w kościele nie uwierzono braunowcom, że pandemii nie ma, a maseczki zabijają!
Jacuś2021.06.8 7:52
Księże arcybiskupie tak to jest jak się paktuje z nieodpowiednimi ludźmi. To dowód na to, że trzeba najpierw przestrzegać Konkordat (najważniejszy dokument, którego nie może podważać żadne państwo, ani nie wolno nikomu w niego ingerować), a nie stawać w owym czasie w osobie pierwszego epidemiologa Polski. Takie są skutki zaniedbań więc teraz wszyscy za to ponosimy konsekwencje. I jeszcze na koniec, to z doświadczenia: jeśli się raz zrobi uchybienie, precedens to potem trudno powrócić na te same tory.
Jacuś2021.06.8 8:03
Tylko dodam, trzeba robić swoje i trzymać się swego rozumu. Już to dawno stwierdziłem, aby skończyć z dyspensą ilościową w kościele. Niech każdy sobie przypomni, w zeszłym roku w środkach komunikacji, w sklepach ludzie wisieli jeden na drugim, a na Mszy rezurekcyjnej 5 osób. To był absurd.
Anonim2021.06.8 8:09
/stp/ Uchybieniem kościelnych Pasterzy było to, że uwierzyli skrajnej prawicy, która w zaprzeczaniu pandemii i restrykcjom widzą dobre narzędzie walki politycznej z władzą o władzę (vide: Braun). Zaprzeczanie pandemii spowodowało inercję tak, gdzie troskę o bezpieczeństwo zdrowotne podczas liturgii należało podjąć natychmiast i do końca ją prowadzić. Konkordat nie pozwala państwu ingerować w sprawy wewnętrzne Kościoła, licząc na to, że pasterze znają swoje zadanie: nie tylko działania charytatywne względem tych już pod respiratorami, ale profilaktyczne podczas liturgii! LITURGIA NIE MOŻE BYĆ ŹRÓDŁEM ŻEŃ - o tym nie wiedziano, bo nie wierzono w pandemię - na życzenie skrajnej prawicy!
S.G.2021.06.8 5:50
Żyjemy, w kraju, w którym kościelni dostojnicy uwielbiają zajmować się tym, co nie leży w ich kompetencji i za nic mają dobro wspólne, jeśli nie widzą w tym profitów dla swojej profesji. Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski arcybiskup Stanisław Gądecki w liście skierowanym do premiera Mateusza Morawieckiego stanowczo sprzeciwia się dalszemu obowiązywaniu epidemicznych restrykcji w kościołach i innych miejscach kultu religijnego. Gądecki nie prosi państwowych władz – on stawia im żądania. Czyni to pod pretekstem poprawy sytuacji epidemicznej w naszym kraju, a motyw jest aż nadto oczywisty – więcej ludzi to przecież także więcej pieniędzy.
Anonim2021.06.8 7:42
/stp/ Taką masz chorą psychikę - wszędzie u Ciebie pieniądz i kasa, jak u pijaka myszki?
Anonim2021.06.8 8:44
Wszystkie cuda ogłaszane przez religię prędzej czy później okazują się być szwindlami. Nie ma znaczenia, o której religii mowa - starożytnej, nowszej czy najnowszej. Szwindel pozostanie szwindlem. Na wieki wieków amen. Wiedzą o tym wszyscy wielebni i ich ,,głęboko wierzące" stado. Nie jest przypadkiem, że każda racjonalna krytyka ich szarlatańskich praktyk wzbudza w nich wściekłość.
Anonim2021.06.8 8:46
Korporacja Katolicka straci negatywny wpływ na społeczeństwo z chwilą, gdy zostanie odcięta od publicznych źródeł finansowania. Prób naprawy było w historii już wiele. Chrześcijaństwo zresztą też zrodziło się z próby naprawy religii żydowskiej. W religii chrześcijańskiej mieliśmy już Waldensów, Husytów, Luteranów, Kalwinów , Świadków Jehowy i wiele innych odłamów. W zasadzie wszystkie dotknęła korupcja. Ja osobiście jestem jednak dobrej myśli- młodzi od kościoła się odwracają, kapłanów nie przybywa więc czeka nas niebawem sytuacja analogiczna do tej w Irlandii i Hiszpanii. Tam kościół stracił „rząd dusz” w czasie krótszym niż dziesięciolecie- obywatele sami pokazali mu właściwe miejsce .
Clint2021.06.8 3:14
Katolik robi dobrą robotę. tak trzymaj chłopie. Inaczej do otępiałych debili nie można przemawiać. To jest wojna. Wygramy, ale trzeba determinacji i cierpliwości. Któż jak Bóg!
katolik2021.06.8 7:49
Dzięki, i dziękujmy sobie nawzajem, bo wszyscy którzy odkrywamy prawdę o dokonywanym ludobójstwie robimy dobrą robotę dla wszystkich. Wojna z masono-nazistami z SSPIS wygrana będzie przez Różaniec.
katolik2021.06.8 12:26
dodam, ze naprawdę poziom rozumienia u Polaków ludobójstwa i zla które się dokonuje przez SSPIOS przez czasem żaden. Ludzie proszą sie, aby ich uśmiercić, zero rozumu u wielu. Straszne.
Wyrażam stanowczy sprzeciw2021.06.8 2:57
Przewodniczący Episkopatu do Premiera ws. zmniejszenia obostrzeń w kościołach: Wobec diametralnie innej i zdecydowanie lepszej sytuacji epidemicznej, wyrażam mój stanowczy sprzeciw wobec dalszego – tak drastycznego – ograniczania prawa wiernych do publicznego wyznawania i praktykowania wiary – napisał przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki w liście do Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego. Przewodniczący Episkopatu zauważył, że w kontekście istotnego zmniejszania obostrzeń sanitarnych w większości obszarów życia społecznego, limit wiernych w kościołach utrzymywany jest z czasu, gdy dzienna liczba zachorowań w Polsce oscylowała wokół 30 tys. Abp Gądecki zaznaczył w liście, że Kościół ze zrozumieniem podchodził do nakładanych ograniczeń sanitarnych, udzielając wiernym dyspens oraz zachęcając do przestrzegania wszystkich zaleceń sanitarnych. Jednocześnie podkreślił, że „możliwość wyznawania i praktykowania wiary jest niezbywalnym prawem człowieka i wpływa na jego kondycję – sferę duchową, psychiczną i fizyczną, stąd restrykcje w tak ważnej sferze życia społecznego powinny być ograniczone do koniecznego minimum”. „Wyrażając wdzięczność za dotychczasowe działania na rzecz ochrony zdrowia i życia Polaków, nalegam raz jeszcze na zmniejszenie obostrzeń w kościołach i innych miejscach kultu” – napisał przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski.
Publikujemy pełny tekst listu:2021.06.8 2:58
Warszawa, dnia 7 czerwca 2021 roku. ///// Wielce Szanowny Panie Premierze, W kontekście istotnego zmniejszania obostrzeń sanitarnych w większości obszarów życia społecznego i gospodarczego chciałbym wyrazić mój smutek z powodu utrzymywania dotychczasowych limitów wiernych w kościołach z czasu, gdy dzienna liczba zachorowań w Polsce oscylowała wokół 30 tys. Od początku pandemii – mając na uwadze zdrowie i życie Polaków – Kościół ze zrozumieniem podchodził do nakładanych ograniczeń sanitarnych, udzielając wiernym dyspens oraz zachęcając do przestrzegania wszystkich zaleceń sanitarnych. We wcześniejszych listach do Pana Premiera przypominałem, że możliwość wyznawania i praktykowania wiary jest niezbywalnym prawem człowieka i wpływa na jego kondycję – sferę duchową, psychiczną i fizyczną, stąd restrykcje w tak ważnej sferze życia społecznego powinny być ograniczone do koniecznego minimum. Dzisiaj, wobec diametralnie innej i zdecydowanie lepszej sytuacji epidemicznej, wyrażam mój stanowczy sprzeciw wobec dalszego – tak drastycznego – ograniczania prawa wiernych do publicznego wyznawania i praktykowania wiary. Utrzymywanie tak dużych ograniczeń może być postrzegane nie tylko jako rodzaj dyskryminacji, ale ograniczanie wolności religijnej. Nieprzypadkowo prawo to jest zawarte we wszystkich podstawowych, międzynarodowych dokumentach z zakresu praw człowieka, jak również w Konstytucji Rzeczpospolitej (art. 53) oraz w umowie międzynarodowej jaką jest Konkordat między Stolicą Apostolską i Rzeczpospolitą Polską (art. 5 i 8). Nie jest ono tylko jednym z wielu ludzkich praw. Jest poniekąd ich osią. „Cywilne i społeczne prawo wolności religijnej – pisze św. Jan Paweł II – dotykając najgłębszej sfery duszy, staje się niejako punktem odniesienia i probierzem innych podstawowych praw” (Jan Paweł II, Christifideles laici, 39). „Urzeczywistnianie tego prawa jest jednym z podstawowych sprawdzianów prawdziwego postępu człowieka w każdym ustroju, społeczeństwie, systemie czy środowisku” (Jan Paweł II, Redemptor hominis, 17).
matis892021.06.7 23:59
To owoc zdrady Episkopatu dla Antychrysta. Episkopat nie tylko nie przestrzega owieczki przed pułapką Antychrysta jaką są jego demoniczne, ABORCYJNE szczepionki, ale Episkopat nagania owieczki Antychrystowi poprzez wspieranie aborcyjnych szczepionek Antychrysta jako dobre. Episkopat w zdradzie Judasza popiera także PISowskie państwo bezgotówkowe Antychrysta do Znamienia Bestii, co PIS wspiera oficjalnie.
Anonim2021.06.8 7:45
/stp/ Uważaj nie nadymaj się zbytnio, bo pękniesz z tej nienawiści! Szkoda Cię!
Bul Komoruski2021.06.7 23:39
Te pisowskie komunistyczne gnidy mają to gdzieś .
katolik2021.06.7 23:18
Ludobójstwo pseudoszczepionkowe, 10 mld ludzi na świecie już jest świadomych zastawionej pułapki!!
Anonim2021.06.7 23:57
wg mnie przesadzasz, te szczepionki zdewastuja zdrowie niektorym ludziom ktorzy maja inne choroby, a jesli masz racje to bedzie apokalipsa, tylko murzyni przezyja
katolik2021.06.8 12:09
Nie przesadzam, te zwiazki chemii genetycznej będa z czasem powodować różne choroby, raki, bezplodnosć, działać na mózg. Ludzie już mówią innym-- właśnie zachorowałem na coś po szczepieniu, nie tylko po samym szczepieniu, ale już po jakimś czasie a wczesniej nic mi nie było. Z czasem będzie gorzej, wirus wstrzykniety zaszaleje maksymalnie.
katolik2021.06.8 12:28
nie trzeba byc magikiem, aby wiedzięc jak bedzie działać chemia genetyczna u człowieka.
Anonim2021.06.8 7:49
/stp/ Kłamiąc, jak zwykle, rzekomy katoliku, nie przesadzaj z tymi 10 miliardami! A Katolik to ten raczej, który za przykładem Jezusa, dba o zdrowie drugich.
katolik2021.06.8 7:52
10 ma ci uzmysłowić, że ludzie na świecie powstają w obronie siebie i innych. Musisz odpowiedziec sobie czy popierasz ludobójstwo. Jeśli tak , to masz odpowiedz kim jesteś.
katolik2021.06.7 23:06
Już 10 mld ludzi na świecie !!!!! się obudziło i wie, że masono- nazisci dokonują ludobójstwa!!!
Janusz Barwinek2021.06.7 22:47
Popieramy w 100%!!!
sex2021.06.7 22:39
Szukam mężczyzny na namiętne spotkania. Mam 24 lat i zgrabne ciało, moje nagie zdjęcia i kontakt na stronie: Www.bzykanki.pl __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ Wyszukaj mnie po niku: Andzia-isex napisz do mnie lub zadzwoń o każdej porze, odpisuje zazwyczaj do 5 minut, czekam.
katolik2021.06.7 22:38
ABp Gądecki Twoje zasługi i Kościoła na rzecz poparcia i konsekwencji koronawirusowego ludobójstwa Polaków i w ogóle ludzkosci były i są w pełni świadome.
Böno2021.06.7 22:26
No w końcu odważny głos. Nie wolno milczeć. Praw trzeba dopominać, bo nie wszystko co rząd czyni odpowiada wartościom chrześcijańskim. To dzięki Trybunałowi Konstytucyjnemu, a nie rządowi, każde poczęty człowiek, nawet taki, który urodzi się chory ma prawo do życia. Rząd pozwala na demoralizację dzieci przez środowiska LGBT. Jest wiele spraw, w których chrześcijanie (nie tylko katolicy) powinni wyrażać swój sprzeciw, a szczególnie, gdy chodzi o poprawność polityczną.
Anonim2021.06.8 8:00
/stp/ Sprzeciw należało wyrażać wtedy, gdy jakaś inercja nie pozwoliła parafiom i wyższym organom wziąć w swoje ręce sprawę bezpieczeństwa zdrowotnego w liturgii. Władze musiały ingerować, nie znając innej metody niż ograniczanie liturgii i udziału ludu. Z czyjej winy? Z winy tych, którzy uwierzyli znachorom prawicowym, którzy w zaprzeczaniu pandemii i restrykcji zauważyli dogodne narzędzie walki politycznej przeciw władzy! - vide G. Braun!
rabbi inoCenty stinkfurtz2021.06.7 22:20
.... dr mengele ... gupiego jasia ... hehe ... ePYS-KO-PAD ... sie budzi ... !!!!! szalom
katolik2021.06.7 22:14
Jest plandemia, zaplanowane ludobójstwo, holocaust, śmierć, śmierc,śmierc, śmirć, smierc..
Anonim2021.06.7 22:11
/stp/ Jeżeli ośrodki Kościoła nie widziały się zdolne albo zobowiązane do zadbania o zdrowie wiernych na liturgii w okresie szaleństwa pandemii, to państwo, niestety na swój sposób, musiało się zająć świątyniami. Będzie to na sądzie Bożym nam policzone, bardziej niż państwu! (właśnie na ten temat mam informacje, jak do tego doszło!)
Przeemko2021.06.7 22:09
a co on k...ma do Panstwa? niech sobie babe jakąś znajdzie, prace, podatki płaci itd...sprzeciw?? jaki sprzeciw ? a co on jest?
Cierpliwy2021.06.7 21:59
Jego Ekscelencję Arcybiskupa Carlo Marii Viganò dla „Deutsche Wirtschaftsnachrichten: "Czuję niewyobrażalną udrękę, myśląc o niszczycielskich konsekwencjach sposobu, w jaki zarządzano  tą pandemią: niszcznie rodzin,  zaburzona równowaga psychofizyczna dzieci i młodzieży, pozbawienie prawa do socjalizacji, pozostawianie osób starszych na samotną śmierć w domach opieki , pacjenci z rakiem i poważnymi chorobami całkowicie zaniedbani, przedsiębiorcy zmuszeni do bankructwa, wierni, którym odmówiono sakramentów i możliwości uczęszczania na mszę ... A na koniec dodajmy do tego najwyższe szczeble hierarchii katolickiej, które brały udział w tej groteskowej farsie: w jaki sposób usprawiedliwią się przed Bogiem, kiedy pojawią się w Jego obecności, aby zostać osądzeni?".
kaka2021.06.7 22:04
PAN BOG pokaze im zycie jak na filmie --a na pasku co powinni robiic i wszyskie zaniedbania----sami wzuca sie do piekla --koniec.
kaka2021.06.7 21:54
Staszek komu potrzebny jest twuj stanowczy sprzeciw----TY MASZ SLUZYC BOGU BO CIE PAN BOG OBEDRZE ZE SKURY-------ZADNYCH TAM DYSPENZY OD MSZY -----BO MSZA JEST DOBREM A NIE SZKODLIWYM ZLEM.---OPAMIETAJ SIE I NAWRUC
katolik2021.06.7 21:50
Zapis. Ku nocy. Tragizm sytuacji.
katolik2021.06.7 21:29
Abp Gądecki kurtuazja typu wyrazanie wdziecznosci SSPIS nazistom za działania na rzecz zdrowia Polaków jest nie na miejscu, powiem wprost jest obrzydliwościa i totalnym pogubieniem , zgoda na udawane nierozumienie ABp co dokonywanego Holocaustu.
Anonim2021.06.7 22:37
Ten cyrk jest niemal wszedzie. Niemcy umierajacych pacjentow torturuja respiratorami po 2 miesiace a inni w tym czasie umieraja od nieleczenia. Na ich szczescie zdecydowanie rzadziej niz w Polsce.
katolik2021.06.7 22:43
Cyrk trwa wszędzie, ale tylko klauni dobrze się bawią. Nie znalazł się u koryta, kto przerwałby przedstawienie. kosciół okazał się zdrajca wiernych i księży, ma za soba Boga, a poddał się szatanowi. Żałosne. Nie po to PIS został wybrany aby strzelał do polskiej bramki, zwykłe łachudry, psy morderców, które same zagryzają. Czyli usprawiedliwienie, ze naziści działają wszędzie ma byc zgodą na dalsze ludobójstwo Polakow
Anonim2021.06.7 23:01
zobacz spadki w Norwegii gdzie nadmiernej smietelnosci nie ma. Fakt ze ludzie krocej niz zwykle byli w szpitalach ale spadki pacjentow sa minimalne. W Polsce spadki wszystkiego o 1/3 a najwiecej bylo gdy pozamykano lasy - 50 zakazen dziennie sprawilo ze odwolowywano wszelkie zabiegi https://www.ssb.no/helse/artikler-og-publikasjoner/faerre-pasienter-pa-sykehus-i-fjor?tabell=451022
katolik2021.06.7 23:09
tak działania SSPIS są jak pierwotnych troglodytów, SSPIS chce się wykazać, dostanie 73 mld, ale SSPIS szlag trafi!!
katolik2021.06.7 21:09
Abp Gądecki jak mozesz teraz błagać SSPIS nazistów, szedłes łeb w łeb z SSPIS, mówiac, ze prawo swieckie obowiązuje bardziej niż koscielne wiernych KK. Prosze się nie poniżać, ani nie zgrywać bohatera. Juz za póżno. Wielu wiernych i kśieży choruje , wielu zachoruje na różne choroby po zabójczych zwiazkach chemiczno- genetycznych , zwanych dla zmylenia przeciwnika i wykonania planu ,szczepionką.
Anonim2021.06.7 21:29
/stp/ To restrykcyjne traktowanie parafii i kościołów jest na pewno zawinione przez te kręgi prawicowych i upolitycznionych katolików, do stałego oporu wobec władz i koniecznych antypandemicznych ograniczeń. Wina antymaseczkowych sekt, które nadal nie ustają rozbrajać konieczną czujność katolików! Jesteśmy ofiarami ich głupich działań: filmów, konferencji, wykładów...!
katolik2021.06.7 21:32
wręcz przeciwnie to katolicy ponagleni przez Episkopat stali się głupcami i ofiarami ludobójstwa SSPIS, zaczną chorować i umierać.
Anonim2021.06.8 8:49
Głupota urzędników pana B. jest powszechnie znana od dawna. Do dzisiaj funkcjonują w przestrzeni czasowej między starożytnością a średniowieczem.
katolik2021.06.7 22:01
ogólne podsumowanie: nie ma pandemii, to klamstwo i ludobójstwo, a maski na ryj są totalnym zniewoleniem zwierzat
Anonim2021.06.7 22:52
PIS zawsze dorabial ideologie na cmentarzu. Ludziom umierajacym z przyczyn naturalnych przypisuje sie czesto wirusa, ogranicza sie dostep do opieki lekarskiej i terroryzuje spoleczenstwo. Ponadto zmusza lub zacheca sie do oddychanie CO2. To juz jest Auschwitz light.
katolik2021.06.7 22:58
prokurator jest niepotrzebny, same dupki, zero facetów w tej Polsce, wszyscy patriotyczni faceci z cochones wyginęli na I i II wojnie, ale prokurator jak chwyci pijanego rowerzyste, to mu dopiero pokaze, kto tu rzadzi. Zostało komunistyczno- masońskie badziewie.
Romanowski2021.06.7 21:02
To raczej jest ustawka między EP i rządem.
katolik2021.06.7 21:10
za kasę wszystko mozliwe, aby nie było, że otrzymali wiele kasa, wiec udają, ze się nie znają.
Wyrażam stanowczy sprzeciw2021.06.7 20:57
Przewodniczący Episkopatu do Premiera ws. zmniejszenia obostrzeń w kościołach: Wobec diametralnie innej i zdecydowanie lepszej sytuacji epidemicznej, wyrażam mój stanowczy sprzeciw wobec dalszego – tak drastycznego – ograniczania prawa wiernych do publicznego wyznawania i praktykowania wiary – napisał przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki w liście do Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego. Przewodniczący Episkopatu zauważył, że w kontekście istotnego zmniejszania obostrzeń sanitarnych w większości obszarów życia społecznego, limit wiernych w kościołach utrzymywany jest z czasu, gdy dzienna liczba zachorowań w Polsce oscylowała wokół 30 tys. Abp Gądecki zaznaczył w liście, że Kościół ze zrozumieniem podchodził do nakładanych ograniczeń sanitarnych, udzielając wiernym dyspens oraz zachęcając do przestrzegania wszystkich zaleceń sanitarnych. Jednocześnie podkreślił, że „możliwość wyznawania i praktykowania wiary jest niezbywalnym prawem człowieka i wpływa na jego kondycję – sferę duchową, psychiczną i fizyczną, stąd restrykcje w tak ważnej sferze życia społecznego powinny być ograniczone do koniecznego minimum”. „Wyrażając wdzięczność za dotychczasowe działania na rzecz ochrony zdrowia i życia Polaków, nalegam raz jeszcze na zmniejszenie obostrzeń w kościołach i innych miejscach kultu” – napisał przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski.
Publikujemy pełny tekst listu:2021.06.7 20:57
Warszawa, dnia 7 czerwca 2021 roku. ///// Wielce Szanowny Panie Premierze, W kontekście istotnego zmniejszania obostrzeń sanitarnych w większości obszarów życia społecznego i gospodarczego chciałbym wyrazić mój smutek z powodu utrzymywania dotychczasowych limitów wiernych w kościołach z czasu, gdy dzienna liczba zachorowań w Polsce oscylowała wokół 30 tys. Od początku pandemii – mając na uwadze zdrowie i życie Polaków – Kościół ze zrozumieniem podchodził do nakładanych ograniczeń sanitarnych, udzielając wiernym dyspens oraz zachęcając do przestrzegania wszystkich zaleceń sanitarnych. We wcześniejszych listach do Pana Premiera przypominałem, że możliwość wyznawania i praktykowania wiary jest niezbywalnym prawem człowieka i wpływa na jego kondycję – sferę duchową, psychiczną i fizyczną, stąd restrykcje w tak ważnej sferze życia społecznego powinny być ograniczone do koniecznego minimum. Dzisiaj, wobec diametralnie innej i zdecydowanie lepszej sytuacji epidemicznej, wyrażam mój stanowczy sprzeciw wobec dalszego – tak drastycznego – ograniczania prawa wiernych do publicznego wyznawania i praktykowania wiary. Utrzymywanie tak dużych ograniczeń może być postrzegane nie tylko jako rodzaj dyskryminacji, ale ograniczanie wolności religijnej. Nieprzypadkowo prawo to jest zawarte we wszystkich podstawowych, międzynarodowych dokumentach z zakresu praw człowieka, jak również w Konstytucji Rzeczpospolitej (art. 53) oraz w umowie międzynarodowej jaką jest Konkordat między Stolicą Apostolską i Rzeczpospolitą Polską (art. 5 i 8). Nie jest ono tylko jednym z wielu ludzkich praw. Jest poniekąd ich osią. „Cywilne i społeczne prawo wolności religijnej – pisze św. Jan Paweł II – dotykając najgłębszej sfery duszy, staje się niejako punktem odniesienia i probierzem innych podstawowych praw” (Jan Paweł II, Christifideles laici, 39). „Urzeczywistnianie tego prawa jest jednym z podstawowych sprawdzianów prawdziwego postępu człowieka w każdym ustroju, społeczeństwie, systemie czy środowisku” (Jan Paweł II, Redemptor hominis, 17).
ZERRO2021.06.7 20:55
Szkoda że nie jest taki stanowczy w temacie pedofilii księży.
Wyrażam stanowczy sprzeciw2021.06.7 20:55
Przewodniczący Episkopatu do Premiera ws. zmniejszenia obostrzeń w kościołach: Wobec diametralnie innej i zdecydowanie lepszej sytuacji epidemicznej, wyrażam mój stanowczy sprzeciw wobec dalszego – tak drastycznego – ograniczania prawa wiernych do publicznego wyznawania i praktykowania wiary – napisał przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki w liście do Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego. Przewodniczący Episkopatu zauważył, że w kontekście istotnego zmniejszania obostrzeń sanitarnych w większości obszarów życia społecznego, limit wiernych w kościołach utrzymywany jest z czasu, gdy dzienna liczba zachorowań w Polsce oscylowała wokół 30 tys. Abp Gądecki zaznaczył w liście, że Kościół ze zrozumieniem podchodził do nakładanych ograniczeń sanitarnych, udzielając wiernym dyspens oraz zachęcając do przestrzegania wszystkich zaleceń sanitarnych. Jednocześnie podkreślił, że „możliwość wyznawania i praktykowania wiary jest niezbywalnym prawem człowieka i wpływa na jego kondycję – sferę duchową, psychiczną i fizyczną, stąd restrykcje w tak ważnej sferze życia społecznego powinny być ograniczone do koniecznego minimum”. „Wyrażając wdzięczność za dotychczasowe działania na rzecz ochrony zdrowia i życia Polaków, nalegam raz jeszcze na zmniejszenie obostrzeń w kościołach i innych miejscach kultu” – napisał przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski.
Publikujemy pełny tekst listu:2021.06.7 20:56
Warszawa, dnia 7 czerwca 2021 roku. ///// Wielce Szanowny Panie Premierze, W kontekście istotnego zmniejszania obostrzeń sanitarnych w większości obszarów życia społecznego i gospodarczego chciałbym wyrazić mój smutek z powodu utrzymywania dotychczasowych limitów wiernych w kościołach z czasu, gdy dzienna liczba zachorowań w Polsce oscylowała wokół 30 tys. Od początku pandemii – mając na uwadze zdrowie i życie Polaków – Kościół ze zrozumieniem podchodził do nakładanych ograniczeń sanitarnych, udzielając wiernym dyspens oraz zachęcając do przestrzegania wszystkich zaleceń sanitarnych. We wcześniejszych listach do Pana Premiera przypominałem, że możliwość wyznawania i praktykowania wiary jest niezbywalnym prawem człowieka i wpływa na jego kondycję – sferę duchową, psychiczną i fizyczną, stąd restrykcje w tak ważnej sferze życia społecznego powinny być ograniczone do koniecznego minimum. Dzisiaj, wobec diametralnie innej i zdecydowanie lepszej sytuacji epidemicznej, wyrażam mój stanowczy sprzeciw wobec dalszego – tak drastycznego – ograniczania prawa wiernych do publicznego wyznawania i praktykowania wiary. Utrzymywanie tak dużych ograniczeń może być postrzegane nie tylko jako rodzaj dyskryminacji, ale ograniczanie wolności religijnej. Nieprzypadkowo prawo to jest zawarte we wszystkich podstawowych, międzynarodowych dokumentach z zakresu praw człowieka, jak również w Konstytucji Rzeczpospolitej (art. 53) oraz w umowie międzynarodowej jaką jest Konkordat między Stolicą Apostolską i Rzeczpospolitą Polską (art. 5 i 8). Nie jest ono tylko jednym z wielu ludzkich praw. Jest poniekąd ich osią. „Cywilne i społeczne prawo wolności religijnej – pisze św. Jan Paweł II – dotykając najgłębszej sfery duszy, staje się niejako punktem odniesienia i probierzem innych podstawowych praw” (Jan Paweł II, Christifideles laici, 39). „Urzeczywistnianie tego prawa jest jednym z podstawowych sprawdzianów prawdziwego postępu człowieka w każdym ustroju, społeczeństwie, systemie czy środowisku” (Jan Paweł II, Redemptor hominis, 17).
edi2021.06.7 20:47
Pseudo katolicy masonscy skladajacy rece w kosciolach przed wyborami, robia wszystko aby niszczyc wiare katolicka oraz ograniczac wierzacym udzial w nabożeństwach. Postkatolicy pisowscy udajacy wierzacych. Czynni szatani..
katolik2021.06.7 20:46
Abp Gądecki proszę przyjmij do wiadomosci, ze skombinowana infekcja jest grypą, NIE jest pandemią. Zrobiłeś bład już na starcie, zgadzanie sie na pandemie, globalizm przez wypowiadanie takich słów. Teraz ta pseudopandemia jest zwyklym ludobójstwem. ABP Gądecki jak chcesz naprawić śmiertelny bład, to mozesz wezwać do przerwania ludobójstwa przez SSPIS, zanim na jesień bedzie armagedon. Sposoby na to są, a Ty ABP na pewno je odgadniesz.
TrzyMilionyPorusząLawinęBankructwParafialnych2021.06.7 20:26
Dobra Nowina! Nareszcie pojawili się odważni prawnicy, którzy wyrokami odszkodowań złupią i doprowadzą do bankructw parafie w Polsce za długoletnie ukrywanie procederu klero-pedofilii. Skromnie zaczyna się w diecezji bielsko-żywieckiej, gdzie ofiara klerucha-pedofila żąda 3 MILIONY złotych. Wiadomo, że 3 miliony to dla kurii błahostka, ale ogólne bogacenie się społeczeństwa daje znakomity pretekst i kontekst do znaczącego wzrostu kwot odszkodowań. Już 30 milionów może zachwiać niejedną parafią... A sądy będą musiały dostrzec skoordynowany proces wieloletniego, przestępczego działania kleru w sprawie chronienia zbrodni pedofilskich. Lawina ruszyła! Tylko odcinając kler od forsy będzie można pozbyć się z Polski watykańskiego okupanta.
katolik2021.06.7 20:54
prawdziwym bohaterstwem byłoby gdyby ci odważni prawnicy wystąpili przeciwko ludobjstwu przez sSPIS. Natomiast można się załozyć, na 100% ze ci sami prawnicy tego nie zrobia, bo się boja SSPIS i masono- naziści to za wysokie progi.
katolik2021.06.7 20:20
ABP Gądecki nie ośmieszaj się i nie poniżaj. Zrobiłeś kiedyś to co uważałeś za słuszne---z ramienia Episkopatu i Twoja aprobatą został wydany niejako rozkaz szczepień wiernych i Twoich Księży. Mogłeś powstrzymać zaplanowane przez masonów ludobójstwo w Polsce, Europie i na świecie ale nie zrobiłeś tego-- Ludzie po zaszczepieniu związkami chemiczno- genetycznymi, ciężko chorują, umierają, będą ciązko chorować. Masoni i naziści SSPIS zaplanowali na jesień dla Polaków prawdziwy holocaust. Teraz błaganie SSPIS nazistó w niczego nie zmieni, ludzie chodza do Kościoła, nie ma obostrzeń w Kosciele. Nikomu już Twój sprzeciw nie jest potrzebny, Kiedyś nie protestowałeś, teraz jest to bez znaczenia.
Agnieszka2021.06.7 20:04
Tytuł sugeruje, że abp Gądecki wyraża stanowczy sprzeciw wobec zmniejszenia obostrzeń w kościołach
Przeciw kretynom2021.06.7 19:50
Zamknęliście przez nie przeciwstawienie się kościoły na Triduum Paschalne i Wielkanoc 2020, ( 5 osób na świątynie ) nie zrobiliście nic kiedy na dwa dni, dosłownie, przed Wszystkimi Świętymi zatrzaśnięto ludziom przed nosem bramy cmentarne, zbrodnicze moralnie i złe aborcyjne preparaty traktujecie jako ósmy sakrament, a teraz kiedy każdy normalny proboszcz już dawno nie przestrzega żadnych limitów, ten smutny arcybiskup wyraża sprzeciw. A jaki jest to sprzeciw mówi ostatnie zdanie, w którym do końca trzyma palec w d**pie i okazuje wdzięczność za dotychczasowe działania na rzecz ochrony zdrowia i życia Polaków. Co za żenada! Tfuuuuuu!
katolicka kretynizacja polski 🇵🇱2021.06.7 19:47
pandemia pokazała że kościół ani czary pedofilnych klechów nikomu nie są potrzebne! świat się nie zawalił, wszystko jest tak jak było! także panie gądecki... wypyerdalaj!!!
infor2021.06.7 20:04
w twoim zakutym łbie tak jest. Ale ty jesteś NIKIM, więc twój bełkot ma wartość gó.na
Józef II2021.06.7 19:39
Kościół musi być podporządkowany władzy świeckiej! Wtedy jest porządek i spokój, bo jest jednolitość władz!
sisi z WSI2021.06.7 19:39
Wyrażam stanowczy sprzeciw żeby ateiści płacący podatki musieli swoją krwawicą zasilać fundusz kościelny
Klapaucjusz2021.06.7 19:31
Odsetek Polaków zaszczepionych co najmniej jedną dawką szczepionki na koronawirusa wynosi 38,1 proc. Odsetek zaszczepionych dwiema dawkami to 19,61 proc. całego społeczeństwa. Proszę pana Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski o podobne dane dotyczące kleru.
matis892021.06.7 19:24
To owoc zdrady Episkopatu dla Antychrysta. Episkopat nie tylko nie przestrzega owieczki przed pułapką Antychrysta jaką są jego demoniczne, ABORCYJNE szczepionki, ale Episkopat nagania owieczki Antychrystowi poprzez wspieranie aborcyjnych szczepionek Antychrysta jako dobre. Episkopat w zdradzie Judasza popiera także PISowskie państwo bezgotówkowe Antychrysta do Znamienia Bestii, co PIS wspiera oficjalnie.
kaka2021.06.7 19:20
Przeciez on nie musi nikogo prosic Kosciol jest autonomiczny wobec panstwa. Nie tak postepowal Wyszynski. Jesli biskupi podaja sie urzednikowi z pisu-to jak wygra SLD to Kosciol bedzie poddany szatanistom----co za banda ktora powouje sie na sluzbe Bogu -a slucha demona.
Józef II2021.06.7 19:43
Mylisz się! Kościół jest obecnie częścią państwa! Dlatego księża i biskupi muszą wykonywać rozkazy władzy świeckiej!
Anonim2021.06.7 20:03
Dokładnie tak jest jak mówisz. Państwo finansuje księży i państwo chroni przed odpowiedzialnością za rozmaite przewały albo ekscesy seksualne. Jedzą z ręki.
Wyrażam stanowczy sprzeciw2021.06.7 18:55
Przewodniczący Episkopatu do Premiera ws. zmniejszenia obostrzeń w kościołach: Wobec diametralnie innej i zdecydowanie lepszej sytuacji epidemicznej, wyrażam mój stanowczy sprzeciw wobec dalszego – tak drastycznego – ograniczania prawa wiernych do publicznego wyznawania i praktykowania wiary – napisał przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki w liście do Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego. Przewodniczący Episkopatu zauważył, że w kontekście istotnego zmniejszania obostrzeń sanitarnych w większości obszarów życia społecznego, limit wiernych w kościołach utrzymywany jest z czasu, gdy dzienna liczba zachorowań w Polsce oscylowała wokół 30 tys. Abp Gądecki zaznaczył w liście, że Kościół ze zrozumieniem podchodził do nakładanych ograniczeń sanitarnych, udzielając wiernym dyspens oraz zachęcając do przestrzegania wszystkich zaleceń sanitarnych. Jednocześnie podkreślił, że „możliwość wyznawania i praktykowania wiary jest niezbywalnym prawem człowieka i wpływa na jego kondycję – sferę duchową, psychiczną i fizyczną, stąd restrykcje w tak ważnej sferze życia społecznego powinny być ograniczone do koniecznego minimum”. „Wyrażając wdzięczność za dotychczasowe działania na rzecz ochrony zdrowia i życia Polaków, nalegam raz jeszcze na zmniejszenie obostrzeń w kościołach i innych miejscach kultu” – napisał przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski.
Publikujemy pełny tekst listu:2021.06.7 18:56
Warszawa, dnia 7 czerwca 2021 roku. ///// Wielce Szanowny Panie Premierze, W kontekście istotnego zmniejszania obostrzeń sanitarnych w większości obszarów życia społecznego i gospodarczego chciałbym wyrazić mój smutek z powodu utrzymywania dotychczasowych limitów wiernych w kościołach z czasu, gdy dzienna liczba zachorowań w Polsce oscylowała wokół 30 tys. Od początku pandemii – mając na uwadze zdrowie i życie Polaków – Kościół ze zrozumieniem podchodził do nakładanych ograniczeń sanitarnych, udzielając wiernym dyspens oraz zachęcając do przestrzegania wszystkich zaleceń sanitarnych. We wcześniejszych listach do Pana Premiera przypominałem, że możliwość wyznawania i praktykowania wiary jest niezbywalnym prawem człowieka i wpływa na jego kondycję – sferę duchową, psychiczną i fizyczną, stąd restrykcje w tak ważnej sferze życia społecznego powinny być ograniczone do koniecznego minimum. Dzisiaj, wobec diametralnie innej i zdecydowanie lepszej sytuacji epidemicznej, wyrażam mój stanowczy sprzeciw wobec dalszego – tak drastycznego – ograniczania prawa wiernych do publicznego wyznawania i praktykowania wiary. Utrzymywanie tak dużych ograniczeń może być postrzegane nie tylko jako rodzaj dyskryminacji, ale ograniczanie wolności religijnej. Nieprzypadkowo prawo to jest zawarte we wszystkich podstawowych, międzynarodowych dokumentach z zakresu praw człowieka, jak również w Konstytucji Rzeczpospolitej (art. 53) oraz w umowie międzynarodowej jaką jest Konkordat między Stolicą Apostolską i Rzeczpospolitą Polską (art. 5 i 8). Nie jest ono tylko jednym z wielu ludzkich praw. Jest poniekąd ich osią. „Cywilne i społeczne prawo wolności religijnej – pisze św. Jan Paweł II – dotykając najgłębszej sfery duszy, staje się niejako punktem odniesienia i probierzem innych podstawowych praw” (Jan Paweł II, Christifideles laici, 39). „Urzeczywistnianie tego prawa jest jednym z podstawowych sprawdzianów prawdziwego postępu człowieka w każdym ustroju, społeczeństwie, systemie czy środowisku” (Jan Paweł II, Redemptor hominis, 17).
Jest Stach?2021.06.7 18:51
Przecież wasz bogo jest i przed kościołem. Z tacą też możecie latać przed. A pewnie zwykłe niedopatrzenie, że nie podwyższono limitu osób w kościele. Zaraz strzelą pisiory poprawkę.
Sex2021.06.7 18:43
Mam na imię Asia, szukam miłego, kulturalnego mężczyzny do stałego seks związku mam 26 lat , chętnie Cię poznam, na co dzień pracuje, mam swoje mieszkanie, lubię wyjść do kina na spacer , lubię gotować, zapraszam do poznania się, __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ moje zdjęcia znajdziesz na stronie http://erosx.pl mój profil to Miskasypa26
kaka2021.06.7 18:42
Zaczynacie wyc -- drodzy bracia biskupi ale nie z powodu zaglady Kosciola waszymi rekami ale ze ludzie zobaczyli OBLUDE I ZDRADE JEZUSA I WIERNYCH WIECZNA CHANBA WAM ZA TO COSCIE NAM ZGOTOWALI====I WASZA DYSPENSA OD MSZY --TO WAS ZABIJE.
Klapaucjusz2021.06.7 18:21
A czy arcy-pan biskup Gądecki już się zaszczepił?
GRABARZ Z PiS2021.06.7 18:09
Mateusz Morawiecki: "Ja cieszę się że coraz mniej obawiamy się tego wirusa, tej epidemii. I to jest dobre podejście szanowni państwo. Bo on jest w odwrocie. Już teraz nie trzeba się jego bać. Trzeba pójść na wybory. Tłumnie. Będą zachowane wszystkie wymogi sanitarne, bardzo adekwatne. Nic się nie stało teraz, nic się nie stanie. Wszyscy, zwłaszcza seniorzy, nie obawiajmy się, idźmy na wybory."
katolik2021.06.7 23:00
niech ten mengele na zawsze ma ksywkę grabarz
Anonim2021.06.7 18:03
Oj Stachu rozsierdziłsia! Sprzeciw wyraża! Hoho! Prędko mu przypomną skąd mu nogi wyrastają. Pieniążki podatnika, parasol ochronny nad zboczkami w kieckach... Oj nie wiem nie wiem czy sprzeciwu nie wycofa.
Anonim2021.06.7 18:07
/stp/ Tobie też proponuję: przejdź się do WC, to Ci ulży, a może i rozum powróci...
6969692021.06.7 18:17
każdy kłamca wpiera, że Kościół jest finansowany z podatków
Anonim2021.06.7 18:30
W dużej części jest. Po co tak naciskano na religię w szkole? Ano dla pieniędzy. Oszczędności na salkach i jeszcze wypłata od podatnika. Świetne etaty kapelanów rozmaitych urzędach, hojne dotacje z budżetu państwa dla rozmaitych kościelnych instytucji... Sporo tego. Choć oczywiście wierni też wpłacają bardziej lub mniej dobrowolnie ale wpłacają, nie przeczę.
6969692021.06.7 18:45
Twoje brednie są żenadą - szkoda odpisywać
6969692021.06.7 18:48
Po to "naciskano na religię w szkole" (co za kołtuński zwrot), aby umożliwić każdemu szerokie spektrum poglądów. Wiele z tego, co wpiera się uczniom (oficjalna nauka), to tylko hipotezy, pozbawione racjonalnych dowodów.
Anonim2021.06.7 18:01
/stp/ Wydaje mi się, że Kościół w Polsce, parafie, mają dość możliwości, aby już na na początku wziąć inicjatywę w swoje ręce (czego zabrakło) i zorganizować bezpieczeństwo sanitarne podczas liturgii i w innych zgromadzeniach duszpasterskich, aby istota liturgii i prawo ludu do udziału w niej nie doznało uszczerbku. To, co się jednak stało, osobiście przeżyłem i przezywam jako katastrofę! Dlaczego tzw. antymaseczkowi sekciarze okazali się w parafiach silniejsi, niż zdrowy rozsądek i wiara, odpowiedzialność za życie i troska o zdrowie ludzi! I jeszcze ten grzech przeciw Duchowi Świętemu " Nie musimy się bać, nie musimy nic robić, bo ufamy Bogu, On nie zaraża i nie opuszcza ufających". Wstyd!
Bianka2021.06.7 18:00
Pełna zgoda!
On wyraża sprzeciw?2021.06.7 18:00
Stasio
Anonim2021.06.7 17:51
W ciagu ostatniego roku na covid zmarl niespodziewanie jeden polityk a drugi utopil sie w rzece, a co wiecej 3 lata wczesniej w wypadku drogowym zmarl polityk z tej samej partii. To podsumowanie tej farsy. Na garstke nieszczesnikow stworzono grozna ideologie obejmujaca zycie kulturalne, gospodarcze, szkolnictwo i system ochrony zdrowia. Jest tez nagonka na kazdego kto ową chorobe probuje leczyc.
matis892021.06.7 17:45
Zdrada Episkopatu dla Antychrysta obejmuje też to Episkopat też nie ma nic przeciwko cyfrowemu państwu bezgotówkowemu Antychrysta do Znamienia Bestii chipowania które to państwo bezgotówkowe Antychrysta szatanistyczny PIS wspiera oficjalnie. Wspieranie lewackiego PISu to już wybieranie Antychrysta przeciwko Chrystusowi.
Anonim2021.06.7 18:04
/stp/ Kto wierzy we wszechpotęgę szatana, nie wierzy w tego, który jest "zwycięzcą śmierci, piekła i szatana!" Prawda?
Anonim2021.06.7 17:31
/stp/ Episkopat nikogo i niczego nie zdradził, tylko że "młyny kościoła mielą powoli".. A trzeba było działać szybko! Nadto agresywne ośrodki sekciarskie "antymaseczkowe" przeszkadzały społeczeństwu i pasterzom zorientować się, o co w tym kowidzie chodzi. Zdarzały się więc postawy hamulcowe w Kościele. I to zmusiło władze polityczne, sanitarne i policyjne do ingerencji sanitarnej w świątyniach... Niestety!
Anonim2021.06.7 17:38
Od poczatku Simon mowil czy jest ten wirus, tylko do glosu doszli ogladajacy TVN paranoicy jak ty ktorzy sprawili ze szpitale staly sie puste a cmentarze pelne zas zachwytow nad maskami i zamknietymi lasami do dzis nie ma konca. Boje sie wypadkow drogowych w rodzinie a twoj katar mam serdecznie gdzies.
matis892021.06.7 17:38
To owoc zdrady Episkopatu dla Antychrysta. Episkopat nie tylko nie przestrzega owieczki przed pułapką Antychrysta jaką są jego demoniczne, ABORCYJNE szczepionki, ale Episkopat nagania owieczki Antychrystowi poprzez wspieranie aborcyjnych szczepionek Antychrysta jako dobre.
Wyklęty2021.06.7 17:25
Nie uda się. Soros, Gates i Schwab naszemu rządowi nie pozwolą.
szumowina2021.06.7 17:30
Heidi, heido, heida Heidi, heido, heida Heidi, heido, heido hahaha , lasy niestety otworzyli
matis892021.06.7 17:38
Szatanistyczny, lewacki PIS sam realizuje ich rozkazy i polecenia.
matis892021.06.7 17:25
To owoc zdrady Episkopatu dla Antychrysta. Episkopat nie tylko nie przestrzega owieczki przed pułapką Antychrysta jaką są jego demoniczne, ABORCYJNE szczepionki, ale Episkopat nagania owieczki Antychrystowi poprzez wspieranie aborcyjnych szczepionek Antychrysta jako dobre.
Anonim2021.06.7 17:23
/stp/ Od samego początku żałuję, że Pasterze nie wykazali inicjatywy w sprawie zorganizowania bezpieczeństwa antykowidowego w ramach liturgii Kościoła. Przecież Jezus dal przykład, że ewangelizacja zdrowia dusz nie może stać w kolizji ze zdrowiem ciał. Jezus dbał o jedno i o drugie. A podstawowa teza prawicowców, że nie musimy się bać pandemii w świątyniach i liturgii, bo przecież mamy wiarę i ufamy Bogu, że nas ochroni, więc nas MUSI chronić, wygląda na zuchwały grzech przeciw Duchowi Świętemu!
Sex2021.06.7 17:22
Mam na imię Asia, szukam miłego, kulturalnego mężczyzny do stałego seks związku mam 26 lat , chętnie Cię poznam, na co dzień pracuje, mam swoje mieszkanie, lubię wyjść do kina na spacer , lubię gotować, zapraszam do poznania się, __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ moje zdjęcia znajdziesz na stronie http://erosx.pl mój profil to Miskasypa26
Anonim2021.06.7 17:24
/stp/ Przejdź się do WC, to Ci ulży!
zdrada2021.06.7 17:21
"Kościół ze zrozumieniem podchodził do nakładanych ograniczeń sanitarnych" na czas nieokreślony i robionych w sposób bezsensowny.
KościelnePustostanyPrzerobićNaMałpieGaje2021.06.7 17:20
Piedrolony pozorant. Akurat rozśrodkowanie zdewociałych staruch, jędz radiomaryjnych i kołtunerii gazetopolskiej to dla pustostanów kościelnych zbawienna praktyka. Instytut Perfidnego Katozakłamania może statystycznie podawać, że "wszystkie ławki na mszy były zajęte". Skoro w każdej chrapała i popierdywała jednostka kato-biomasy.
6969692021.06.7 18:20
Język miłości...
6969692021.06.7 18:51
Wyjątkowo prymitywny. Zaraz, jakiś podobny prostak napisze, że mój język jest chamski, że wylewam swoje katolickie frustracje. Głupcze! Nigdy nie napisałem, iż jestem Katolikiem...
fdf2021.06.7 17:19
Myślę że Mateusz odpuści.
Anonim2021.06.7 18:15
Różnie może być. Wyborów żadnych teraz nie ma, a PiS nie realizuje przecież polskiego interesu.Księży utrzymujemy podatkami i jest parasol nad ich zboczkami, więc państwowi urzędnicy mają księży w garści. Mogą z nimi zrobić co chcą. Zakręcić kurek z kasą, zamknąć parasol nad zboczkami... I co wtedy?
6969692021.06.7 18:21
Jakimi podatkami utrzymujemy? Jesteś tylko ignorantem, czy świadomym podlecem?