Instytys Ks. Piotra Skargi Przygotował petycję do Przewodniczącego Episkopatu Polski, abp. Stanisława Gądeckiego, z prośba o potwierdzenie tradycyjnej nauki Kościoła w sprawie nierozerwalności małżeństwa

Zachęcamy naszych czytelników do podpisania tej petycji, by Episkopat Polski otrzymał od wiernych jasny znak: Polacy są wierni niezmiennemu nauczaniu Kościoła opartemu na jasnych słowach naszego Pana, Jezusa Chrystusa.

PODPISZ TUTAJ - LINK


,,Właśnie teraz nasi Czcigodni Pasterze potrzebują wsparcia i ważnego głosu tych wszystkich wiernych, którym dobro Kościoła i polskich rodzin w sposób szczególny leży na sercu'' - piszą autorzy petycji.

,, Za zachodnią granicą Polski możemy zaobserwować wielki kryzys wiary, który potęgowany jest przez doktrynalny zamęt. Niemieccy biskupi wystosowali list pasterski, w którym oficjalnie dopuścili osoby rozwiedzione, żyjące w ponownych związkach, do przyjmowania Komunii Świętej.  W największym kraju Unii Europejskiej katolicka hierarchia zaprzeczyła dotychczasowej praktyce Kościoła oraz słowom świętego Jana Pawła II, który nauczał: Kościół potwierdza swoją praktykę, opartą na Piśmie Świętym, niedopuszczania do Komunii Eucharystycznej rozwiedzionych, którzy zawarli ponowny związek małżeński. Nie chcemy, by doktrynalny zamęt i rewolucja obyczajowa dotarły do naszej Ojczyzny! Pragniemy ponadto, by postawa polskich hierarchów dała przykład biskupom na całym świecie'' - dodają.


,, Dlatego tak ważne jest, byśmy razem dali świadectwo wierności duchowemu testamentowi, który przekazał nam nasz święty papież Jan Paweł II. Dlatego tak istotne jest, żebyśmy właśnie teraz – w obliczu zagrożenia – dali świadectwo naszej wiary i przywiązania do odwiecznej nauki Kościoła, założonego przez Chrystusa Pana'' - wyjaśnia Instytut. 

PODPISZ TUTAJ - LINK

 

TEKST PETYCJI:

JE Arcybiskup Stanisław Gądecki
Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski

Czcigodny Księże Arcybiskupie

Jako wierny świecki zatroskany o los katolickich małżeństw  i rodzin w naszej Ojczyźnie, zwracam się do Księdza Arcybiskupa z gorącą prośbą o potwierdzenie przez Konferencję Episkopatu Polski nauki Kościoła w sprawie nierozerwalności małżeństwa, jak i niedopuszczania do sakramentu ołtarza osób żyjących w tak zwanych związkach niesakramentalnych.

Po ogłoszeniu przez Papieża Franciszka adhortacji apostolskiej Amoris Laetitia pojawiły się niepokojące interpretacje – w szczególności ze strony episkopatu niemieckiego – nagłaśniane przez media  i chętnie podchwytywane przez niektóre grupy katolików, jakoby nauczanie Kościoła w wyżej wymienionych kwestiach uległo zmianie.

Niestety, rozpowszechnianie tego typu opinii przyczynia się do coraz większego zamętu w duszach wielu wiernych, którzy pomimo presji rewolucji obyczajowej i relatywizacji zasad moralnych starają się nadal wytrwać w wierności nauce Chrystusa o małżeństwie.

W tej wyjątkowo trudnej sytuacji, w jakiej znalazły się chrześcijańskie małżeństwa i rodziny, brak oficjalnego dokumentu wyraźnie potwierdzającego dotychczasowe stanowisko Kościoła we wspomnianych kwestiach, wyrażone między innymi przez Ojca Świętego Jana Pawła II w adhortacji Familiaris Consortio, przyczynia się do rosnącej liczby zwątpień i odstępstw od wielowiekowej nauki i praktyki w odniesieniu do sakramentu małżeństwa i Eucharystii.

Mając w pamięci zdecydowane stanowisko polskich biskupów, którzy podczas synodów poświęconych rodzinie odważnie stanęli w obronie nauczania Kościoła i duchowego dziedzictwa Papieża Polaka, z miłością i ufnością oczekuję potwierdzenia tegoż nauczania przez Konferencję Episkopatu Polski.

W Bogu oddany...