Piotrkowskim sędziom ciągle mało! - zdjęcie
04.03.18, 09:40

Piotrkowskim sędziom ciągle mało!

Trzy uchwały sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim w sprawie „ustaw zmieniających sądownictwo, sytuacji kobiet po 60 roku życia oraz postulatów płacowych pracowników sądów” zamieszczono na stronie internetowej „Iustitii”. Znajdujemy w nich zarówno uchwałę o charakterze czysto politycznym, wpisującą się w sprzeciw części środodwiska sędziowskiego wobec zmian w KRS i Sądzie Najwyższym, jak i żądania płacowe – czytamy na stronie internetowej „Gazety Trybunalskiej” w artykule "Sędziowie okręgu piotrkowskiego: i mało, i mało, i mało…"

Sędziowie okręgu piotrkowskiego domagają się między innymi, aby minister sprawiedliwości zezwolił kobietom sędziom na dalsze zajmowanie stanowiska sędziego już po ukończeniu 60 roku życia. Według nich brak takiej zgody to naruszenie zasady „równego tratowania kobiet i mężczyzn w dziedzinie zatrudnienia”. W trzeciej z uchwał znajdujemy z kolei po prostu żądania płacowe:

Apelujemy do wszystkich podmiotów, stanowiących prawo i wykonujących prawo o podjęcie działań prowadzących do faktycznego wzrostu wynagrodzeń pracowników sądów i doprowadzenie do sytuacji, w której wynagrodzenia tej grupy zawodowej będą wynagrodzeniami godziwymi”.

Gazeta Trybunalska” przypomina, że wśród sędziów mediana zarobków to 10 990 złotych, co drugi sędzia zarabia od 8 792 PLN do 13 201 PLN, 25% poniżej 8792 złotych brutto, 25% powyżej 13 201 złotych. Portal policzył też, że sędzia zarabiający 12 tys. zł miesięcznie w chwili zakończenia pracy otrzymuje emeryturę w wysokości 9 tys. złotych oraz 72 tysiące odprawy.

Mimo to wolałby pracować nadal, bo 3 tys. zł więcej jest łakomym kąskiem”.

- czytamy.

Dalej komentuje, że w uchwale numer 3 napisano o „pracowniku”, bez sprecyzowania czy chodzi rzeczywiście o szeroko rozumianą administrację, niezbędną dla funkcjonowania sądów, której zarobki średnio wynoszą 2.5 tys złotych „[…] i po uzyskaniu wieku emerytalnego mogą oni liczyć tylko na łaskę ZUS-u” - dodaje portal.

Na koniec przypomina, że Sąd Okręgowy w Piotrkowie w zestawieniu resortu sprawiedliwości zajął 40 miejsce na 45 możliwych pod względem ilości załatwionych spraw karnych, 38. z kolei w przypadku „wskaźnika opanowania wpływu spraw karnych.

dam/gazetatrybunalska.pl,Fronda.pl