Ojciec Święty napisze adhortację posynodalną - podaje zazwyczaj doskonale poinformowany amerykański dziennikarz Edward Pentin. Według przekazanych przez niego informacji, papież zamierza własnym dokumentem podsumować Synod Biskupów o młodzieży.

Według informacji Pentina uczestnicy ostatniego zgromadzenia biskupów mieli usłyszeć od Sekretariatu Generalnego, że nie muszą zajmować się szczególnie poszczególnym zwrotom i sformułowaniom użytym w dokumencie końcowym, bo Ojciec Święty i tak podsumuje wszystko we własnej adhortacji apostolskiej.

Co ciekawe, na krótko przed Synodem Biskupów Ojciec Święty zreformował nieco zasady jego funkcjonowania. Ustalono między innymi, że dokument końcowy Synodu, o ile będzie miał szeroką aprobatę Ojców, będzie mógł zyskać podpis papieża - i stać się częścią Magisterium zwyczajnego papieża.

W tym wypadku najwyraźniej Ojciec Święty miał jednak wątpliwości i postanowił napisać własną adhortację, nie korzystając z wprowadzonej przez siebie możliwości.

hk