Dziś rano, w dniu setnej rocznicy urodzin św. Jana Pawła II, papież Jan Paweł II odprawił Mszę świętą w bazylice watykańskiej przy grobie papieża Polaka. Jak podkreślał w homilii, Jan Paweł II był człowiekiem modlitwy, bliskości oraz sprawiedliwości miłosiernej i sprawiedliwego miłosierdzia.

Podkreślił, że sto lat temu Pan lud swój umiłował, ponieważ go nawiedził. Zaznaczył, że wspominając papieża Polaka możemy doświadczyć owego nawiedzenia Pana. Dodawał również:

Jak to możliwe, że człowiek, który miał tyle pracy, bo kierował Kościołem, tyle czasu poświęcał modlitwie? On wiedział, że najważniejszym zadaniem biskupa jest modlitwa”.

Papież prosił też, aby przypomnieć sobie dzisiaj o tym, jak wiele św. Jan Paweł II zrobił, aby ludzie zrozumieli Boże miłosierdzie. Rozwinął pobożność świętej Faustyny, której wspomnienie liturgiczne jest dziś obchodzone w całym Kościele.

Odczuwał, że Boża sprawiedliwość miała oblicze miłosierdzia, tę postawę miłosierdzia. Ten dar nam pozostawił: sprawiedliwość miłosierna i miłosierdzie sprawiedliwe”

- relacjonuje słowa papieża Franciszka Katolicka Agencja Informacyjna.

Eucharystię koncelebrowali między innymi kard. Angelo Comastri, papieski jałmużnik kard. Konrad Krajewski, były papieski ceremoniarz abp Piero Marini, szef Sekcji Trzeciej Sekretariatu Stanu Stolicy Apostolskiej, aby Jan Romeo Pawłowski, szef Sekcji Polskiej i Słowiańskiej Sekretariatu Stanu Stolicy Apostolskiej, ks. prał. Paweł Ptasznik wraz z ks. prał. Sławomirem Nasiorowskim a także inni kapłani polscy pracujący w Watykanie.

dam/PAP,KAI