Oto, jak masoneria chce zniszczyć katolicyzm. To trwa od wieków!!! - zdjęcie
13.08.18, 08:35zdj. domena publiczna, CC0, Pixabay

Oto, jak masoneria chce zniszczyć katolicyzm. To trwa od wieków!!!

Według księdza profesora Andrzeja Zwolińskiego masoneria od wieków infiltruje Kościół katolicki by kontrolować poczynania Kościoła, za pośrednictwem swojej tajnej agentury, i doprowadzić do zniszczenia katolicyzmu. Krok po kroku agenci masonerii wzajemnie się wspierają, by awansować w hierarchii kościelnej i przejmować władze w strukturze kleru. By od środka systematycznie doprowadzać Kościół do upadku.


W 1903 roku tylko sprzeciw (w imieniu cesarza Franciszka Józefa I) zgłoszony przez polskiego kardynała Jana Puzynę z Krakowa, po śmierci Leona XIII, nie dopuścił do wyboru na papieża kardynała Mariano Rampolla del Tindaro, który był członkiem lucyferycznego zakonu Ordo Templi Orientis.


Masoneria systematycznie wprowadza do debaty w Kościele takie masońskie idee jak: istnienie wielu punktów widzenia w Kościele, tworzenie uniwersalnej etyki, podkreślanie sprzeczności między doktryną a praktyką, głoszenie, że niektóre praktyki religijne są sprzeczne z postępem, ograniczenie religii do działalności socjalnej, wycofanie religii z polityki, dostosowanie nauczania religijnego do nowoczesności, zapraszanie dzieci i młodzieży do tworzenia norm etycznych, rezygnacja z nauczania norm etycznych, wspieranie modernizmu w Kościele, kreowanie na autorytety modernistów, promowanie modernistycznej teologii.


Celem masonerii jest przejęcie pozycji lidera debaty teologicznej w Kościele. Masoneria kupuje sobie poparcie niektórych duchownych wspierając ich awanse i kariery, zapewniając publikacje ich książek i artykułów, przemilczając skandale z ich udziałem, atakując przeciwników swoich konfidentów.


Masoneria w Kościele: szerzy kłamstwa o tym, że katolicy przywiązani do tradycji Kościoła to margines, prowokuje konflikty, podporządkowuje swojemu przesłaniu sztukę religijną, atakuje Kościół za pomocą mediów, szerząc bezpodstawne pomówienia. Szkodliwa działalność masonerii sprawia, że zgodnie z nauczaniem Kościoła katolickiego nie można być równocześnie katolikiem i masonem.


Masoneria ujawniła się w XVIII wieku w Anglii. Twórcą „Konstytucji dla wolnomularzy” był protestancki pastor James Anderson. Nie dziwi więc, że masoneria zawsze nienawidziła Kościoła katolickiego i dążyła do jego zniszczenia.


Masoneria aspirowała od swego początku do stworzenia globalnej religii. Masońskim bogiem miał być Wielki Budowniczy czyli Wielki Architekt Wszechświata. Istota, którą każdy może definiować jak chce, utożsamiana z przyrodą i natura, będąca tym jak wyobrażają ją sobie ludzie – jest to odrodzenie pogańskich koncepcji tego czym jest bóstwo. Według masonów Jezus był tylko wybitnym człowiekiem, a Biblia jest jedną z wielu świętych ksiąg. Dla masonów masoneria jest droga samo-zbawienia poprzez samodoskonalenie w loży.


Wolnomularstwo w swoich wierzeniach odwołuje się do żydowskiej Kabały, głosi, że wiara nie może być ważniejsza od ideałów masonerii (co podobne jest do stanowiska wielu polityków uznających, że kompromis aborcyjny ważniejszy jest od wiary). Masoneria obecna jest prawie we wszystkich krajach na świecie.


Celem masonerii jest stworzenie jednej światowej religii, globalizacja, doprowadzenie do tego by społeczeństwo w imię tolerancji zgodziło się na aborcje, konkubinaty, homoseksualizm, ograniczenie prokreacji i depopulacje.


Według byłego masona Serge'a Abad'a-Gallardo masoneria to religia (choć sami masoni to negują). Masoneria stawia na równi Lucyfera i Boga, uważając, że są istoty te przejawami tej samej rzeczywistości. Dla masonów Lucyfer jest dobrym bogiem, który walczy z złym bóstwem Adonaj.


Od XIX wieku w lożach Wielkiego Wschodu nie ma oficjalnie przymusu wiary w istotę boską, i masoneria tego rytu jest uważana za ateistyczną. Jednak nie można być tego pewnym bo masoneria nawet w swoich wypowiedziach dla profanów (czyli nie masonów) przedstawia wyjaśnienia co do swojej symboliki odmienne od tych jakie poznają w tajemnicy sami masoni.


Jest kilka rytów masonerii. Ryt szkocki odwołujący się do egipskiego okultyzmu, greckiego pitagoreizmu, islamskiej alchemii, żydowskiej kabały, gnozy i herezji templariuszy. Ryt Francuski choć laicki odwołuje się do żydowskiej symboliki biblijnej i alchemii. Ryt szkocki rektyfikowany to tradycja wschodniego chrześcijaństwa w interpretacji masońskiej, uzupełniona przez ezoteryzm i okultyzm. Rytm emulacji przekazywany jest tylko ustnie. Ryt Memphis-Misraim odwołujący się do okultyzmu i alchemii oparty jest na doktrynie Alessandra di Cagliostro.


Więcej o szkodliwej działalności masonerii można przeczytać w wydanej nakładem wydawnictwa Monumen (wydawcy miesięcznika „Egzorcysta”) pracy „Masoneria. Religia lucyferyczna”.


Jan Bodakowski