Oto, dlaczego warto nosić Cudowny Medalik Niepokalanej - zdjęcie
19.11.19, 11:35Fot. Xhienne via Wikipedia, CC BY-SA 3.0

Oto, dlaczego warto nosić Cudowny Medalik Niepokalanej

55

Znany jest powszechnie Medalik „Cudownym” zwany. Pochodzenie jego sięga roku 1830, a szczęśliwą duszą, której Najświętsza Maryja Panna Niepokala na go objawiła, to – Katarzyna Labouré [3], podówczas nowicjuszka Sióstr Mi- łosierdzia w Paryżu przy ulicy „du Bac”.

Posłuchajmy jej opowiadania:

„Dnia 27 listopada, w sobotę przed pierwszą niedzielą adwentu, gdym od- prawiała wieczorem wśród głębokiej ciszy rozmyślanie, zdawało mi się, że słyszę jakby szelest sukni jedwabnej, od prawej strony sanktuarium mnie dochodzący, i ujrzałam Najśw[iętszą] Dziewicę obok obrazu św. Józefa;

była wzrostu średniego, a tak nadzwyczajnej piękności, że jej opisać niepodobna.

W postawie stojącej, odziana była w czerwonawo połyskującą białą szatę, taką jaką zwykle noszą dziewice, tj. zapiętą u szyi i mającą wąskie rękawy. Głowę Jej okrywał biały welon, spadający aż do stóp po obu stronach. Czoło Jej zdobiła [obszyta] drobną koronką opaska, ściśle do włosów przylega jąca. Twarz miała dosyć odsłonioną, pod nogami zaś Jej była kula ziem- ska, a raczej pół kuli, bo widziałam tylko jej połowę.

Ręce Jej, aż do pasa podniesione, trzymały lekko drugą kulę ziemską (symbol całego wszechświata), oczy wzniosła ku niebu składając jakby w ofierze cały wszechświat Panu Bogu, twarz Jej coraz więcej jasnością promieniała.

Nagle zjawiły się na Jej palcach kosztowne pierścienie wysadzane drogimi kamieniami, z tych wychodziły na wszystkie strony jasne promienie, które Ją taką jasnością otoczyły, że twarz Jej i szata stały się niewidzialne.

Drogie kamienie były różnej wielkości, a promienie z nich wychodzące stosunkowo więcej albo mniej jaśniejące.

Nie mogę wyrazić tego wszystkiego, com wtedy uczuła i czego w tym krót- kim czasie doznawałam.

Gdym olśniona widokiem Najśw[iętszej] Maryi P[anny] wpatrywała się w Jej majestat, zwróciła Najśw[iętsza] Panna swój łaskawy wzrok na mnie, a głos wewnętrzny mówił mi:

kula ziemska, którą widzisz, przedstawia cały świat i każdą osobę w szczególności.

Tu już nie mogę opisać wrażenia, jakiego doznawałam na widok cudownie jaśniejących promieni. Wtenczas Najśw[iętsza] Panna rzekła do mnie:

Promienie, które widzisz spływające z mych dłoni, są symbolem łask, jakie zlewam na tych, którzy mnie o nie proszą

– i dała mi przez to zrozumienia, jak hojna jest dla tych, którzy się do Niej uciekają… Ileż to łask wyświadcza tym wszystkim, którzy Jej wzywają… W tej chwili straciłam już świadomość siebie, cała zatopiona w szczęściu…

Następnie otoczył Najśw[iętszą] Pannę, która miała ręce zwrócone ku zie- mi, podłużno okrągły pas, a na nim znajdował się napis złotymi literami:

O Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.

Potem usłyszałam głos mówiący do mnie:

Postaraj się o wybicie medalika według tego wzoru; wszyscy, którzy go będą nosili, dostąpią wielkich łask, szczególniej jeżeli go będą no- sili na szyi. Tych, którzy we mnie ufają, wielu łaskami obdarzę.

W tej chwili – tak dalej opowiada Siostra – zdawało mi się, że obraz się obraca.

Potem ujrzałam na drugiej stronie literę M z wyrastającym ze środ ka krzyżem, a poniżej monogramu Najśw[iętszej] Panny – Serce Jezusa otoczone cierniową koroną i Serce Maryi przeszyte mieczem”.

Po trzykroć powtórzyło się widzenie i za każdym razem zwierzyła się św. Katarzyna z nim swemu przewodnikowi duchowemu ks. Aladel.

Ten jednakże, obawiając się złudzenia, zwlekał z wybiciem medalika, a nawet zabronił jej o tym myśleć. W końcu zdecydował się przedstawić całą sprawę ks. arcybiskupowi de Que`len i gdy ten okazał się przychylny, medalik wybito w 1832 roku.

Natychmiast zaczęły się dziać głośne cuda nawróceń, a medalik rozchwytano tak gorliwie, że już w pierwszym dziesiątku lat wybito ich do 80 milionów.

Czyż nie słuszne więc, abyśmy i my, oddając się Niepokalanej bez zastrzeżeń, ozdobili pierś naszą Cudownym Medalikiem?

Medalik więc ten, to znak zewnętrzny oddania się Niepokalanej, to – warunek drugi.

[O. Maksymilian M-a Kolbe]

Przypisy

[1] Zamieszczone w czerwcowym numerze z 1922 r.

[2] W tekście ilustracja przedstawiająca widzenie św. Katarzyny Labouré oraz facsimile z obydwu stron Cudownego Medalika.

[3] Siostry Miłosierdzia starają się obecnie o beatyfikację tej Wiel[ebnej] Słu gi Bożej i proszą o nadsyłanie wiarygodnych opisów łask otrzymanych za Jej przyczyną pod adresem Przełożonej Generalnej Sióstr Miłosierdzia – Paryż, rue du Bac 140, albo do Siostry Wizytatorki Sióstr Miłosierdzia – Kraków, ul. Warszawska 8 – przyp. Aut.
Beatyfikacja – jak wiadomo – odbyła się w 1933 r., a kanonizacja – w 1947 r.

Oryg.: brak. – Druk.: RN 1 (1922) 132-134.

[Kraków, przed czerwcem 1922] [1]

Pisma » Pisma – tom VI (870-1064a) » 917 – Drugi warunek w programie MI:<br /> „Nosić Cudowny Medalik” {2}

Komentarze (55):

ON2019.12.15 17:08
Po co "przychodzicie" tu by szydzić z WIERZĄCYCH...idźcie precz na "lewicujące" fora !
PiotrS2019.11.20 11:42
Dużo nabijania się powyżej, ale takie prawo - prawo wolności. Muszę uczciwie przyznać, że zdrowo parsknąłem, jak przeczytałem o kilogramie medalików i o włączającym się turbowyzwalaczu łask Bożych :)))) No to dobre było. Do meritum. Osobiście zawsze miałem problem z medalikami, obrazami i rzeźbami z powodów, które tutaj już (grzeczniej, lub mniej grzecznie) zostały przytoczone, czyli w skrócie forma bałwochwalstwa, lub robienia z wiary jakiejś magii i wiary w talizmany. i myślę sobie, że niestety są takie osoby, które właśnie tak do tego podchodzą. Jest medalik - jest ok. jestem również przekonany, że są osoby, które traktują medaliki/obrazy/inne jako zewnętrzny znak tego, w co wierzą, lub z czym się identyfikują. Mam nadzieję, ze takich właśnie jest większość. Pytałem kiedyś księdza katolickiego, który jest księdzem wierzącym jak to jest z tymi obrazami cudownymi i dostałem odpowiedź, że "bóg dopuszcza, że w pewnych miejscach spływa więcej łask na ludzi". Odpowiedź rozumiem, ale ... jeszcze nie jest to dla mnie temat wyczerpany. Do tego, jak sądzę, potrzeba mądrego dyskutanta (wierzącego), butelki koniaku i całej nocy. Z medalikami, określanymi jako: cudowne, mam podobny problem jak z obrazami. No bo niby dlaczego ktoś, kto nie nosi cudownego medalika, ale wierzy, szczerze się modli ma być obdarzony mniejszymi łaskami, niż ten, kto medalik nosi ale - nazwijmy to dyplomatycznie - często zapomina o prawdziwej, duchowej gorliwości? Być może dlatego, że nosząc medalik - niejako apostołuje na zewnątrz... nie wiem i mam z tym problem. Moja wypowiedź jest przedstawiona z punktu widzenia katolickiego. Z punktu widzenia Osoby niewierzącej - wszystkie powyższe nabijania się są oczywiście uzasadnione.
anonim2019.11.19 19:38
O Maryjo Niepokalanie poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy, i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła świętego i poleconymi Tobie.
Wielki2019.11.19 20:10
bezimienny tchórz
Justyna2019.11.19 23:46
wielki, taki jesteś imienny? To dlaczego nie piszesz tu imienia swojego? Zwracasz uwagę, to bądź sam w porządku! No to powiedz jakie ty masz imię? Też jakoś nie piszesz? Wielki, to nie imię przecież ! No słucham!
Wielki2019.11.20 12:33
Zaiste powiadam ci justyno, ze imię moje Kazimierz, a ten bezimienny to ze strachu robi, aby nikt mu jego tępoty po imieniu (nawet zmyślonym, ale go identyfikującym) wytknąć nie mógł tak jako ja robię tobie justyno!
Maryja2019.11.20 13:34
Spoko, modlę się. Amen!
Gnostyk2019.11.19 18:49
Noszenie medalikow i innych podobnych wynalazkow jest szkodliwe. Tak wlasnie demiurg oznacza swoich niewolnikow.
Justyna2019.11.19 23:42
Już gnostyczku jesteś? Wiesz gdzie mam twojego durnego demiurga? Idź sobie do niego, do tego szkodliwca demiurga, a nas zostaw w spokoju ! Ja wierzę w Boga ! A nie w twojego, jakiegoś tam pajaca, wymyślonego przez teorię Platona !
Gnostyk 2019.11.20 0:01
Slonko! Demiurg jest bogiem katolikow. Demiurg jest tozsamy z jahwe i trzyma katolikow w wielkiej niewoli. Siedziesz bardzo gleboko w platonskiej jaskini. Twoja emocjonalna reakcja jest jednym z objawow tej niewoli.
Justyna2019.11.20 0:39
Gnostyku ! Mylisz sie ! Ten twój , nie jest moim bożkiem! Nikt mnie nie trzyma w niewoli ! To ciebie trzyma ! My mamy swojego BOGA, STWÓRCĘ NIEBA I ZIEMI i CAŁEGO WSZECHŚWIATA ! Kocha nas wszystkich ! Dał nam wolna wolę ! Filozoficzne znaczenie pojęcia demiurga nadał Platon ! W filozofii i religiach starożytnych stwórcę materii nazwali demiurg. Tych religii różnych było wiele ! Mnie interesuje tylko moja, właściwa ! A u nas, w naszej Chrześcijańskiej Wierze to jest BÓG! Nie ma innej opcji! Rozumiesz ! ? Nadinterpretację tego wyrazu "demiurg" przedstawiliście wy, gnostycy! Jednakże jest on odróżniany od prawdziwego Naszego Boga! Nie zamierzam dłużej polemizować z tobą! Nigdy mnie nie przekonasz ! Nie myśl sobie że nie mam na ten temat wiadomości! Mam! Jednakże tu nie miejsce na dłuższą polemikę ! Pomyślałeś, że masz do czynienia z jakąś gówniarą ! Otóż to bardzo wielka pomyłka ! Pozdr.
nikt2019.11.19 18:34
Poczytajcie sobie w internecie o pochodzeniu odpustów . Jakie były ich początki , czym się KK kierował i co sprzedawał . Za dużo pisania . To dopiero gratka .
Justyna2019.11.19 23:35
Nikt, Jesteś nikim, więc się nie odzywaj !
anonim2019.11.21 14:47
A to ty dopiero z internetu wiesz ,do szkoły się nie chodziło ,przecież o tym na historii jest ,żadna nowość ,niczym nie zabłysłaś ,tylko uczyć się nie chciało .
Lennon2019.11.19 17:53
Pińć złoty za Medalik Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Z amelinium (co go nie pomalujesz) Albo srebrny za 25 zł, wincy mocy i wybaczenia grzechów. Złoty - pytajcie na Olczy, tam jest dealer. Z kopytami was do nieba zabiorą. Katolicyzm...
JONASIK2019.11.19 17:02
Ten medalik działa! Jak go nie nosiłem, nie miałem pokalana. Jak go noszę, mam pokalana :)
Justyna2019.11.19 23:34
Czy ty wiesz co napisałeś? Lechu! Nie masz widzę, żadnego pojęcia i się ośmieszasz! Zwłaszcza w drugim i trzecim zdaniu !
JONASIK2019.11.20 1:00
Wiem. Dokładnie wiem. "Cudowny Medalik Niepokalanej".... Nie czyńcie sobie bogów z medalików.” (Kp 19,4), oraz: „Pilnie się wystrzegajcie … abyście nie postąpili niegodziwie i nie oddawali pokłonów tandetnym medalikom.
lady chapel2019.11.19 16:21
Podstawowe pytanie: jaka jest cena jednego medalika. ... tu moze byc problem... zapewne sa medaliki z aluminium, srebra no i zlota. Poprosze o ceny tych trzech typow medalika. Wszystko w temacie. Obraz niosi sie w sercu bo 1sze przykazanie mowi jasno co i jak :)
andrzejhahn32019.11.19 16:21
kobieta lekkich obyczajow jako wizerunek na medaliku to tak jakby noszono na szyi wizerunek pierwszej lepszej dajki
JAROSLAW2019.11.19 23:54
Zamknij paszczę ! JADEM CUCHNIE ! Dziwne, ale już prawie 100 mln . szt, MEDALIKÓW wybitych ! Jakoś nikt ciebie durny Lechu , hahnie3, nie słucha! NIE MOŻESZ WYTRZYMAĆ I PRZEBOLEĆ TEGO! BOLI, CIE! WIDZISZ, WSZYSCY CIEBIE I TWOJE UWAGI MAJĄ GŁĘBOKO W D....... ! WYSILASZ SIĘ, AŻ MASZ BIEGUNKĘ !
Aaaaaaan2019.11.20 7:21
Modlę się za ciebie
Anarchosyndykalistyczna Internetowa Partyzantka2019.11.19 16:16
Czym noszenie tego medalika różni się od noszenia świętego skarabeusza, którego sprzedawali kapłani w starożytnym Egipcie? Jedno i drugie to pier.dolony BULLSHIT! Ale zarazem jedno, jak i drugie służy do wyciągania kasiory od matołów.
Helena mam zawal2019.11.19 15:59
CO NA TO DEKALOG: Nie będziesz czynił żadnej rzeźby ani żadnego obrazu tego, co jest na niebie wysoko, ani tego, co jest na ziemi nisko, ani tego, co jest w wodach pod ziemią! Nie będziesz oddawał im pokłonu i nie będziesz im służył, ponieważ Ja Pan, twój Bóg, jestem Bogiem zazdrosnym, który karze występek ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia względem tych, którzy Mnie nienawidzą” (Księga Wyjścia 20 4-5)
anonim2019.11.19 16:16
Jakbyś czytała więcej i dokładniej,dogłębniej Pismo Święte to byś nie miała z tym problemu byś rozumiała więcej ,no ,ale cóż .
aaa_kotki_dwa2019.11.19 16:24
Te zasady zostały spisane tak, aby najgłupszy pastuch je ogarniał. Dlatego mają formę krótkich, konkretnych, ponumerowanych szczeknięć. Więc nie baw się tu w jakąś srogą egzegezę, bo to ma przeciwdziałać złotym cielcom, z czego kościół ciągnie korzyści dlatego boże przykazanie tak gorliwie olewa.
Wielki2019.11.19 20:06
O bezimienny tchórz, ty znowu mącisz. Mówisz o dogłębnym czytaniu, a ty czytasz? Widzę, że nie. To poczytaj Księga Jeremiasza: Jr 10.03-10.08: "Albowiem to, co wzbudza lęk u narodów, jest niczym, jako że jest drewnem wyrąbanym w lesie, obrobionym dłutem, rękami rzeźbiarza. Zdobi się je srebrem i złotem, umocowuje się za pomocą gwoździ i młotka, by się nie chwiało. [Posągi] te są jak strachy na ptaki wśród pola melonów, nie mówią, trzeba je nosić, bo nie chodzą. Nie bójcie się ich, gdyż nie mogą zaszkodzić, ani są zdolne czynić dobrze. Nikogo nie można porównać do Ciebie, Panie! Jesteś wielki i wielkie jest przepotężne imię Twoje! Kto nie lękałby się Ciebie, Królu narodów? Tobie to właśnie przysługuje. Bo spośród wszystkich mędrców narodów i spośród wszystkich ich królestw nikt nie może się równać z Tobą. Wszyscy razem są głupi i bezrozumni; nauka pochodząca od bałwanów - to drewno."
aaa_kotki_dwa2019.11.19 15:34
To amulet, czy talizman?
PaniJaninaNosiCałorocznyCudownyKołtunKatolicki2019.11.19 15:27
Lepiej nosić kołtun katolicki. Jest darmowy i bardziej widoczny. Nawet pod chustką czy beretem. Cuchnie odstraszająco na złe duchy. Można go użyć zamiast poduchy.
MirekT2019.11.19 15:05
To sobie ku-rwa noście ten medalik !!!!
anonim2019.11.19 16:12
Bez wyzwisk prostaku nie umiesz pisać ,warszawiak ,a słoma mu z butów wyłazi.
MirekT2019.11.19 16:52
Masz jakiś imię?
JAROSLAW2019.11.20 0:04
Mirek T To tylko prośba Matki Bożej! Twoja wola ! Po co bluzgasz! W czym problem ! Kto ci karze nosić! ? Po co siejesz te k....wy !? To nie SB, ani nie SS , nie widzisz ?
andrzejhahn32019.11.19 14:58
dlaczego katole powinni chodzic do psychiatry............albowiem maja zryte berety
anonim2019.11.19 16:09
Psychiatrzy też są katolikami.
Wielki2019.11.19 20:36
O bezimienny tchórz. Taaa, wszyscy są katolikami
A.T.2019.11.21 13:03
A co powiesz o tych co żyją bez Boga,krzywdzą siebie i innych i siedzą w więzieniach.Katolicyzm jest czymś normalnym.Nie zabija dzieci nienarodzonych.Nikt z prawdziwie wierzących i kochających Boga nie siedzi w więzieniu za morderstwo,za gwałt,za handel narkotykami,kobietami itd.To ta twoja niby normalność ich do tego popycha i robi ludziom wodę z mózgu.
Azazel2019.11.19 14:03
A któż to produkuje ten "cudowny" medalik? Nie czasem niejaki Rydzyk? I ile to świństewko ma kosztować?
hela2019.11.19 13:49
Dawać kasę owieczki, dawać.
anonim2019.11.19 16:05
Na co zbierasz hela?
Max Fiend2019.11.19 13:44
Krzyżyk nie wystarczy?
Justyna2019.11.19 23:31
Czytaj artykuł ! Matka Boża prosi, aby nosić ! Twój wybór! Co tracisz ?? Możesz nosić tego z ogonem, lub coś tam innego!
Max Fiend2019.11.20 12:37
Matka Boża jest tylko świętą KK. Czy łaski, które obiecuje, nie są łaskami, które daje Jezus bo pochodzą od Niego? Po co komuś dodatkowy pośrednik?
Nerd2019.11.20 13:31
Medalik daje bonus do many.
nikt2019.11.19 13:16
Moja Matka Boska i Ziemska ( jako , że to przymierze ) wie , że całkowicie do Niej należę . A więc nie muszę nosić świecidełek . Amuletów też nie .Zło nie raz już się przekonało , że moja wiara w Boga jest tak silna , że nie ma szans . Znajduję się pod Kopułą Bożej Opatrzności . Nie do przebicia . Otoczona swego rodzaju polem . Już nawet tego nie pamiętam ile razy uniknęłam śmierci czy też ocalałam z tragicznej sytuacji . Musiałabym policzyć . To zajęłoby mi sporo czasu .
bezlitosny internauta2019.11.19 12:00
Katolicka wersja okultyzmu. Cudowny amulet.
sek2019.11.19 19:36
zbładziłeś
MS2019.11.19 22:05
Załóż i noś i zawierz. Zobacz co się będzie działo Ja tak zrobiłem i dopiero wtedy oczy otworzyłem
Naczelny2019.11.19 22:28
No i co się takie działo?
Katolik2019.11.19 11:54
Noszę zawsze przy sobie ten Medalik oraz Szkaplerz. Ponadto zawsze mam pod ręką różaniec. O Maryi nigdy dosyć!
Naczelny2019.11.19 13:57
A królica łapkę i czterolistna koniczynę też nosisz?
J.P🧶2019.11.19 18:38
Czym więcej takich amuletow i talizmanów tym lepiej, gdy wagowo przekraczają kilogram włącza się turbowyzwalacz łask Bożych.
Justyna2019.11.19 23:28
Jesteś naczelny małp? Dlatego nie wiesz co piszesz ! Wyrazy współczucia !
J.P🧶2019.11.20 7:34
Obawiam się, że wie. Co Justyno powiesz na różańce zawieszone pod lusterkiem w samochodzie?
Marek212019.11.19 11:40
Zakład Pascala dla ubogich duchem. Ale to oni są błogosławieni....