Obietnica Maryi. Wszyscy, którzy będą nosili cudowny medalik, dostąpią wszelkich łask! - zdjęcie
27.11.21, 09:06Fot. wikipedia - domena publiczna

Obietnica Maryi. Wszyscy, którzy będą nosili cudowny medalik, dostąpią wszelkich łask!

43

27 listopada 1830 roku Matka Boża przekazała ludziom wielki dar – Cudowny Medalik. Jednocześnie dała się poznać, jako nasza Orędowniczka, modląca się nieustannie za wiernych i grzeszników do Swego Syna, Jezusa Chrystusa.

Objawienie przy rue du Bac

Adresatką, a zarazem pośredniczką w przekazaniu przesłania Maryi Kościołowi, była siostra Katarzyna Labouré, młoda postulantka, która zaledwie kilka miesięcy wcześniej wstąpiła do Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego à Paulo.

Podczas pierwszego objawienia, które miało miejsce w kaplicy paryskiego klasztoru przy ulicy du Bac w nocy z 18 na 19 lipca, Bogarodzica oznajmiła zakonnicy, że dla Francji i świata nadchodzą trudne dni – czas odstępstw od wiary, zniszczeń wojennych oraz ataków na Kościół i duchowieństwo.

Jako troskliwa Matka Niepokalana pozostawiła ludziom „koło ratunkowe” w postaci Cudownego Medalika, zapowiadając, że udzieli wsparcia każdemu, kto Ją o nie poprosi.

Objawienie Cudownego Medalika

Na początku drugiego, październikowego objawienia, siostra Katarzyna ujrzała Maryję trzymającą w rękach złocistą kulę ziemską, która symbolizowała ludzkość. Bogarodzica patrzyła w Niebo, modląc się ufnie do Boga. Po chwili Jej twarz rozjaśnił uśmiech – zanoszone prośby zostały wysłuchane. Wtedy na palcach Niepokalanej pojawiły się pierścienie. Wychodziły z nich promienie – symbole łask, którymi Chrystus, za pośrednictwem Swej Matki, obdarza proszących.

Nagle Najświętszą Pannę otoczył owalny pas. Na nim pojawił się napis: O Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.

Siostra Katarzyna usłyszała wtedy głos Maryi, która zażyczyła sobie, by obraz ten został odwzorowany na medaliku. – Wszyscy, którzy go będą nosili, dostąpią wielkich łask, szczególniej jeżeli go będą nosili na szyi. Tych, którzy we Mnie ufają, wieloma łaskami obdarzę – usłyszała obietnicę.

Obraz obrócił się, a na jego rewersie pojawiła się litera „M” z wyrastającym ze środka Krzyżem, poniżej którego widniały dwa gorejące Serca: otoczone cierniową koroną Najświętsze Serce Pana Jezusa i przeszyte mieczem boleści Niepokalane Serce Maryi. To przez Nie, zgodnie ze słowami Bogarodzicy, nastąpi triumf Krzyża.

Nie od razu wprawdzie, ale polecenie Maryi zostało spełnione. Medalik wybity w tysiącach egzemplarzy zasłynął licznymi łaskami i cudami.

Moc wiary

Szczególny rozgłos przyniosło Cudownemu Medalikowi nawrócenie członka bogatej rodziny bankierskiej Alfonsa Ratisbonne. Ten oziębły religijnie Żyd na prośbę przyjaciela przez kilka dni nosił Cudowny Medalik na szyi i recytował Modlitwę św. Bernarda. Robił to, by udowodnić koledze, że religia to przesąd. Jakież było jego zdziwienie, a zarazem zachwyt, gdy w jednym z rzymskich kościołów ujrzał Matkę Bożą w pozie takiej samej, jaka została utrwalona na medaliku, a jego duszę rozjaśniło światło wiary.

Z wielkiej mocy Cudownego Medalika zdawał sobie sprawę św. Maksymilian Maria Kolbe. Wybrał to sakramentalium jako główną broń przeciwko złu i rozdawał go przy każdej nadarzającej się okazji. Notabene nazywał je po żołniersku „kulką”. Potem modlił się w intencji obdarowanych, a resztę zostawiał Bogarodzicy.

W tym szczególnym dniu, kolejnej rocznicy objawień, zwróćmy się do Maryi słowami modlitwy umieszczonymi na Cudownym Medaliku. Podzielmy się jego historią ze znajomymi, zwłaszcza tymi, o których wiemy, że ich wiara słabnie lub w ogóle zanikła... Może także ich ustrzeli „kulka” Maryi i przy naszej modlitewnej pomocy wrócą do praktykowania wiary!

 

Modlitwa do Niepokalanej Cudownego Medalika

Niepokalana, objawiająca Cudowny Medalik, Ty obiecałaś wielkie łaski noszącym go i zapewniłaś szczególną opiekę tym, którzy Ci ufają. Prosimy Cię, wspomnij na Twe obietnice i spraw, byśmy z obfitości Bożych łask otrzymali zwłaszcza te, których tak bardzo pragniemy... (należy wzbudzić pragnienie uzyskania konkretnej łaski).

Modlitwa do Niepokalanej Cudownego Medalika św. Maksymiliana Marii Kolbego

O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy, i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego i polecanymi Tobie.

Litania do NMP Niepokalanej Cudownego Medalika

Kyrie eleison. Chryste eleison. Kyrie, eleison.
Chryste, usłysz nas! Chryste wysłuchaj nas!
Ojcze z Nieba, Boże - zmiłuj się nad nami!
Synu, Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, jedyny Boże,

Niepokalana, objawiająca Cudowny Medalik - módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy!
Niepokalana, wolna od grzechu pierworodnego,
Niepokalana, depcząca głowę szatana,
Niepokalana, Pośredniczko łask,
Niepokalana, Królowo strzegąca świata,
Niepokalana, otoczona koroną gwiazd dwunastu,
Niepokalana, złączona z Chrystusem w cierpieniach zbawczych,
Niepokalana, Sercem przebitym ukazująca Matczyną Miłość,
Niepokalana, przekazująca swoje obietnice św. Katarzynie,
Niepokalana, dająca nam w św. Katarzynie Labouré wzór świętości,
Niepokalana, otaczająca opieką noszących Cudowny Medalik,

Abyś przez Niepokalaną Cudownego Medalika był nam miłościwy - Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie!
Abyś wiarę Kościoła umocnić raczył,
Abyś Ojca Świętego zdrowiem darzyć raczył,
Abyś naszej Ojczyźnie błogosławić raczył,
Abyśmy mogli cieszyć się odnową moralną narodu,
Abyś mądrości rządzącym udzielić raczył,
Aby młodzież i dzieci wzrastały w świętej wierze,
Aby religijnie obojętni wrócili do pierwotnej pobożności,
Abyś chorym, opuszczonym i samotnym łaski radości udzielić raczył,
Aby ruchy maryjne cieszyły się rozwojem,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

P. O Maryjo bez grzechu poczęta,
V. Módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.

Módlmy się!
Panie Jezu Chryste, który chciałeś, aby Najświętsza Dziewica Maryja, a Twoja Matka, Niepokalana w swoim Poczęciu, wsławiona została niezliczonymi cudami, spraw, abyśmy wzywając bez ustanku Jej opieki, mogli dojść do radości wiekuistych. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

 

źródło: dladuszy.piotrskarga.pl

Komentarze (43):

Żyd Anonim2021.12.23 9:47
To nie my, Żydzi i komuniści, mordowaliśmy polskich patriotów w kazamatach UB po wojnie! To Eskimosi z pomocą Aborygenów, Pigmejów i Marsjan! (-) Kazimierz i Alicja Graff, zbrodniarze stalinowscy pochodzenia żydowskiego, pochowani z honorami na Powązkach.
Marek2021.12.13 12:39
Widać że żydzi zajmują się produkcją dewocjonaliów bo gwiazdki są pięcioramienne (masońskie) a powinny być sześcioramienne (maryjne).
Olej2021.11.30 20:49
Ten imitowany obraz rozkrwawionych ciał ludzkich jest groźnym memento co potrafi komuna i bolszewia gdy zdobywa władzę oraz antycypacja co nas wszystkich czeka gdy bolszewii nie powstrzymamy. Szkoda, że tam nie było chłopaków z NSZ tu którzy opatrzyli by ów happening stosownymi transparentami by pamiętać wszystkich pomordowanych i zamęczonych przez komunistów. Trzeba piętnować to cholerstwo i opisywać te ich działania właściwym uzupełnieniem prawdy historycznej o nich. Jakże by fajnie było zobaczyć kogoś przebranego za bolszewika w budionówce z nahajem w łapie, który przechadzałby się pośród owych skrwawionych kukieł. Obraz by był pełny.
Anonim2021.11.28 10:22
a czemu u Kolbe na blaszce jest gwiazda dawida, a tu pentagram piecioramienne diabelstwo?? ktos tu uprawia satanizm i udaje głupiego?
Jest Fronda? Jest weekendzik? Jest LOLcontent2021.11.27 18:27
jw.
hehe2021.11.27 18:23
a na łuske karpia z wigilii się katabasy wymałpiaja że poganstwo ,a tu prosze ,nieważne kto głosuje ,ważne kto liczy głosy hehe
442021.11.27 17:28
Skąd tu tyle prymitywnego bydła typu Po 11..., katolicka kre ..., i im podobnych? Ano rozwój komunikacji cyfrowej umożliwił przeniesienie kloacznego języka ze ścian toalet publicznych na fora internetowe. Śmiem twierdzić, że od ilości zamieszczonych tu fekaliów otrzymują od swych mocodawców stosowne profity. Tak, otwarta wojna z Kościołem Katolickim, z polskim dziedzictwem i tradycją trwa. A my trwajmy w Bogu i módlmy się o łaskę rozumu dla autorów obrazoburczych tekstów. .......... „O Maryjo, bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła świętego i poleconymi Tobie"
Po 11 ...2021.11.27 18:18
Poproszę o przykład mojego "prymitywnego" wpisu oraz kloacznego języka. Inaczej uznam cię za zwykłego kłamcę.
Po 11 ...2021.11.27 18:37
Czekam...
Po 11 ...2021.11.27 18:52
Cięgle czekam ....
A propos czekania "Po 11 ..."2021.11.27 19:17
Podobna tobie ateistka, późniejsza noblistka Wisława Szymborska, w 1953 roku podpisała obok innych klakierów komunistycznej władzy, petycję popierającą zasądzone wyroki w pokazowym procesie księży, gdzie kilku z nich już czekało w celach śmierci, a inni mieli zasądzone wyroki dożywocia lub długoletnie więzienie. Komuniści zabili kilku księży, a inni trafili do więzień. Czemu do niej nawiązuję, choć takie zachowania wystawiają jej marną ocenę? To ona napisała utwór: "Nic dwa razy się nie zdarza", w którym mówi, że żadna chwila naszego życia już się nie powtórzy. I to fakt. Zastanawiające, dlaczego tracisz niepowtarzalne chwile życia dla trollowania na stronie, której treści uważasz za nieprawdziwe? To nie jest mądre. Naturalnie możesz resztę życia tu przesiedzieć, ale gdybym ja nie uznawał czegoś za prawdziwe, to szkoda byłoby mi na to nawet godziny życia, które tak szybko ucieka. Pomyśl o tym.
Po 11 ...2021.11.27 19:42
Powiązanie mojej skromnej osoby z Noblistką i to jeszcze w kontekście procesu z 1953 roku uznaję za tak absurdalne, że odpuszczę sobie równie absurdalny rewanż polegający na wiązaniu Ciebie z np. eksterminacją Indian po odkryciu Ameryki, Indian uznawanych przez Kościół katolicki za istoty bez duszy, a więc nie ludzi. Fuj. Zostawmy to. Coś innego mnie zdziwiło. To, że zastanawiasz się nad sensem mojego pisania komentarzy na forum, na którym, z mojego punktu widzenia publikuje się nieprawdziwe treści. Sugerujesz, że to strata czasu. Bardzo się mylisz. Stratą czasu jest płynięcie w głównym nurcie. Prawdziwą wartością jest odważne sprzeciwianie się KŁAMSTWU, manipulacji, złu, nietolerancji, brzydocie i nienawiści. Taką właśnie mam misję od Boga. On mi daje siłę. On jest moim przewodnikiem. Przejrzyj na oczy. Tylko PRAWDA nas zbawi. Pomyśl o tym.
Po 11 ...2021.11.27 19:44
A do 44, to ciągle czekam i jestem bardzo cierpliwy, bo cierpliwość to boska cecha.
Po 11 ...2021.11.27 21:02
Niniejszym uznaję "44" za katolika, tzn. za kłamcę ... zresztą jaka różnica?
bonifacy2021.11.27 17:20
Wszyscy, którzy będą nosili cudowny medalik, dostąpią wszelkich łask! ...na pewno zwłaszcza ten co sprzedaje
Anonim2021.11.27 18:19
to fetyszyzm , całkowite zaprzeczenie wiary .interes po zlikwidowaniu 2 przykazania ,jakieś masonskie wygłupy
Anonim2021.11.27 14:23
Szamańskie amulety do trzepania kasy na naiwności i głupocie....😁😁😁
Po 11 ...2021.11.27 13:35
Dlaczego zamiast rozdawać święte medaliki, PiSowski rząd marnuje pieniądze na diabelskie szczepionki???
Qantum2021.11.27 11:57
na moim medaliku są gwiazdki 6ramienne nie petagramy jak wyzej
Anonim2021.11.27 18:26
wiedziałem, diabelstwo, behemoty qichmacfasztstowska
Robert2021.11.27 11:05
Mój tata miał grożny wypadek samochodowy , jechało w aucie 3 mężczyzn mój tata prowadził ten samochód , to było poza miastem pusta droga , nagle auto zjechało z niewiadomych przyczyn w bok i uderzyło czołowo w drzewo , kierownica przebiła z całą siłą dach koło mojego taty , noc , wszyscy ciężko ranni , mój tata bez zadraśnięcia żadnego wydostał się z samochodu i wezwał pomoc , później się okazało że moja mama wszyła mu w spodnie ten cudowny medalik , dlatego nic mu się nie stało. Wszyscy się dziwili że mu nic się nie stało ponieważ samochód był strasznie rozbity .
Anonim2021.11.27 11:16
Takich dyrdymałów mogę ci napisać 10 na godzinę.
Anonim2021.11.27 11:18
Jak go chronił to dlaczego miał wypadek. Pomyśl to nie boli.
życzę wiary2021.11.27 11:35
Nie rozumiesz nawet tak banalnych spraw? Wszyscy w aucie byli ranni, a jedynie ojciec autora wyszedł bez szwanku. A, że był wypadek? Oczekujesz, że nosząc medalik będziesz wolny od wszelkich nieprzyjemnych spraw tej ziemi? Nie, jedynie wierząc w Maryję, modląc się słowami, które wskazała, możesz prosić o Jej pomoc, a czy na nią zasłużysz, to już inna sprawa. Wspomniany o Kolbe nosił medalik, a mimo to trafił do Auschwitz. Czy to świadczy o nieskuteczności medalika? Ależ skąd. To właśnie wiara i modlitwa pozwoliła mu przetrwać w obozie, a zamknięty w bunkrze wytrwał najdłużej, Niemcy musieli go zabić zastrzykiem.
no magia2021.11.27 12:47
­
Po 11 ...2021.11.27 12:57
Myślę, że to racja. Na przykład mój znajomy wygrał w Lotto 7.304 zł. (trafił piątkę). Dziś do niego zadzwoniłem i spytałem, czy miał taki medalik. Kolega zaprzeczył. Teraz rozumiem dlaczego nie trafił szóstki. Medalik na prawdę działa.
Anonim2021.11.27 14:25
To wyjaśnia dlaczego Adolf Hitler wychodził cało z każdego zamachu na jego życie, a było ich kilkadziesiąt. Zapewne rownież ktoś przyszył taki medalik to jego spodni.
Majkel2021.11.27 18:15
Moja znajoma jak zaczęła nosić taki medalik, też miała wypadek, też przeżyła, chociaż jest częściowo sparaliżowana. Wcześniej jak nie nosiła medalika, nie miała wypadków.
MaxFiend2021.11.27 22:49
Nie bredź bo ośmieszasz własną wiarę. Cyt.: "Jeśli wydarzy się coś niewytłumaczalnego racjonalnie w naszym życiu, nie jest to zasługa medalika, lecz Boga, który stworzył człowieka i który dopuszcza w swojej miłości i łasce te a nie inne sytuacje. Medaliki mają przypominać o Bogu, Maryi i rzeczywistości nadprzyrodzonej."
Nina2021.12.13 21:03
Ja uczestniczyłam w trzech wypadkach samochodowych i też nic mi się nie stało, zawsze noszę na szyi Cudowny Medalik.
Dociekliwy2021.11.27 10:36
W jaki sposób Maryja przekazała ten medalik? Znowu objawiła się jakiemuś schizofrenikowi i zacząła rozkraczone strzelać z PiSdy medalikami?
nikt ważny2021.11.27 11:14
Przekazała? No tak, czytanie ze zrozumieniem jeszcze przed tobą. Agresja wobec takich spraw pokazuje, że nie jest dobrze z tobą. Jedyne, co potrafisz, to nabijać sobie plusy. Zapewne to przyzwyczajenie z codziennego klepania partyjnej propagandy antypis. Można być ateistom, agnostykiem, a zachowywać się rozsądnie. Im szybciej to zrozumiesz, tym lepiej dla ciebie.
„być ateistom”?2021.11.27 12:44
Można dawać coś ateistom, ale być ateistą.
nikt ważny2021.11.27 18:41
Dokładnie. Takie błędy to efekt wieloletniego rozstania się z pisownią ręczną, zdawanie się na edytor w okienkach przeglądarki. On proponuje różne wersje, zmienia wyrazy wedle swojego upodobania. Człowiek przytakuje bez dokładnego sprawdzenia, że jest dobrze i potem mamy, co widać.
Chrzanisz jak potłuczony2021.11.28 12:11
Komentarze na Frondzie nie działają na urządzeniach mobilnych. Która desktopowa przeglądarka "proponuje różne wersje, zmienia wyrazy" ?
Anonim2021.11.27 10:34
Cudowna medalik, który każe nosić matka boska za jedyne 100 zł
???2021.11.27 11:22
Jak zażyczysz sobie taki medalik z platyny, to pewnie będzie kosztował i więcej. Ale można mieć go za grosze, nawet aluminiowy, jaki dekadami nosili Polacy w trudnych czasach. Dziś są ludzie potrafiący sami sobie go wykonać np. drukarkami. Nie materiał decyduje o jego mocy, a wiara człowieka i jego postępowanie.
Anonim2021.11.27 14:27
Ale tu się nie płaci za materiał tylko za magiczna moc tego medalika. A jak wiadomo tylko medaliki poświęcone i sprzedawane przez kleszych szamanów maja te moc. A oni lubią sobie liczyć za swoje usługi gruba kasę. Nic za darmo nie dają.
kefas2021.11.27 10:31
a ja całe swoje dorosłe życie myślałem, że wiara w Boga, miłość bliźniego jest najważniejsza, a tu wystarczy amulet.
Anonim2021.11.27 10:12
Buhahahhahahahahaaaaaaa 😁😂🤣😂😁 Może kleruchy wyjaśniłyby przy okazji, gdzie "zagubiło" się jedno z przykazań mówiące o zakazie tworzenia wizerunków i oddawania im czci?
Po 11 ...2021.11.27 9:40
Medalik??? Boże, a ja przez całe życie noszę króliczą łapkę .... :(
katolicka kretynizacja polski 🇵🇱2021.11.27 9:39
noszenie tego kawałka blaszki ma takie samo działanie jak noszenie zajęczej łapki przynoszącej szczęście, buhaha... pyerdolnięte katolskie dzbany!
Anonim2021.11.27 9:26
Przecież kościół zabrania noszenia talizmanów.