Światło dzienne ujrzał nieznany dotychczas list Benedykta XVI. Napisał go do szwajcarskiego rabina Arie Foglera, poruszając kwestię dialogu między chrześcijanami a judaizmem.

Wspomniana korespondencja przytoczona została w książce biografa papieża, Elio Guerriero. Mówiąc o dialogu między chrześcijanami a judaizmem Benedykt XVI pisze, że ten:

[…] nigdy nie doprowadzi do takiej samej interpretacji we współczesnych czasach. Ta jedność jest kwestią Boga u końcu czasów”.

Dalej podkreśla, że Izrael jako państwo „[…] nie może być uważane pod względem teologicznym za ziemię obiecaną. Samo w sobie jest bowiem państwem świeckim”.

Odniósł się również do proroctwa św. Pawła o tym, że „Izrael będzie zbawiony”, a także do Apokalipsy, gdzie jest mowa o zbawieniu 12 pokoleń Izraela. Nadzieja na ową jedność, podkreśla Benedykt XVI, zachowana jest „dla Boga na końcu czasów”.

dam/pch24.pl,Fronda.pl