Niemcy, płaćcie!!! Chce tego ponad połowa Polaków - zdjęcie
05.01.18, 19:13Zdj. Armin Linnartz, CC BY 3.0, Wikimedia Commons, domena publiczna

Niemcy, płaćcie!!! Chce tego ponad połowa Polaków

Jak wynika z najnowszego sondażu CBOS, aż 54 procent Polaków popiera starania rządu o reparacje od Niemiec za straty poniesione podczas II wojny światowej. 

36 procent pytanych Polaków opowiedziało się przeciw ubieganiu się o reparacje. Wśród respondentów przeważa również opinia, że Polska może więcej stracić, niż zyskać na podnoszeniu tej kwestii. 

Jak podkreśla sondażownia, badanie pokazuje, że większość respondentów (70 procent w stosunku do 18 procent odpowiedzi przeciwnych) uważa wypłatę Polsce reparacji za moralnie słuszną, sądzi również  że zachodnim sąsiadom powinno się przypominać o ich odpowiedzialności za II wojnę światową oraz wynikających z niej zobowiązaniach (69 wobec 22 proc.).

Poparcie dla ubiegania się o reparacje jest wyższe m.in. wśród osób starszych - pogląd taki wyraziło 66 proc. ankietowanych w wieku od 55 do 64 lat i 62 proc. mających powyżej 65 lat. Pozytywne odpowiedzi na pytanie o reparacje są też skorelowane z poglądami politycznymi - częściej wybierali je respondenci deklarujący poglądy prawicowe (76 proc.). Poparcie dla reparacji jest ponadto wyższe wśród wyborców PiS (80 proc.) i Kukiz‘15 (71 proc.) niż Platformy Obywatelskiej (19 proc.) i Nowoczesnej (20 proc.).

Sondaż został przeprowadzony metodą wywiadów bezpośrednich wspomaganych komputerowo w dniach 5-12 października 2017 roku na liczącej 948 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.

yenn/PAP, Fronda.pl