Modlitwa Jana Pawła II o pokój na świecie: Ojcze, obdarz nasze czasy dniami pokoju. Niech już nie będzie więcej wojny! - zdjęcie
29.04.21, 19:11

Modlitwa Jana Pawła II o pokój na świecie: Ojcze, obdarz nasze czasy dniami pokoju. Niech już nie będzie więcej wojny!

10

Modlitwa Jana Pawła II o pokój na świecie

Boże ojców naszych, wielki i miłosierny! Panie życia i pokoju, Ojcze wszystkich ludzi. Twoją wolą jest pokój, a nie udręczenie. Potęp wojny i obal pychę gwałtowników. Wysłałeś Syna swego Jezusa Chrystusa, aby głosił pokój bliskim i dalekim i zjednoczył w jedną rodzinę ludzi wszystkich ras i pokoleń.

Usłysz krzyk wszystkich Twoich dzieci, udręczone błaganie całej ludzkości. Niech już nie będzie więcej wojny – złej przygody, z której nie ma odwrotu, niech już nie będzie więcej wojny – kłębowiska walki i przemocy. Spraw, niech ustanie wojna (…), która zagraża Twoim stworzeniom na niebie, na ziemi i w morzu.

Z Maryją, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów. Zniszcz logikę odwetów i zemsty, a poddaj przez Ducha Świętego nowe rozwiązania wielkoduszne i szlachetne, w dialogu i cierpliwym wyczekiwaniu – bardziej owocne niż gwałtowne działania wojenne.

Ojcze, obdarz nasze czasy dniami pokoju. Niech już nie będzie więcej wojny. Amen.

Komentarze (10):

🦄⚡️🏳️‍🌈Polak Ateista Dumny Gej🏳️‍🌈⚡️🦄2021.04.30 9:04
podsumowanie pontyfikatu Karolka: "NIC NIE SŁYSZAŁ NLIC NIE WIEDZIAŁ"
Nieprawda!2021.04.30 23:30
Dziwisz wiedział pierwszy a Jan Paweł drugi.
abcd2021.04.30 8:34
Jeśli możliwość walki nie przychodzi nam nawet na myśl, to już przegraliśmy.
Antoni M.2021.04.30 4:56
Proces zawojtylenia przestrzeni publicznej w Polsce przyjął rozmiary prawdziwej plagi i dzieje się tak od dawna. Nie ma takiego zadupia, żeby nie było tam jakiegoś wojtylego akcentu. To zjawisko o znamionach narodowej ciężkiej bardzo choroby psychicznej, powód do drwin, które bawią wszystkich na świecie poza Polakami.
chłopka2021.04.29 22:25
Moi dziecię chyba nie dosłyszało . Jo tyż bo z drogij izby , ale lodowce topnieją w liczbie przeszło 700 mega ton rocznie . Wielka tama chińska przesunyła oś ziymi o 2 cm . To czego wy sie spodziywocie ? Wiym , że Pon Boczek wszystko może , ale litości . Zrobioł se tako a niy inno konstrukcja a człowiek mu jom naruszoł . Teroz bydzie wszystko przebodowywoł ? Litości . Mioł człowiek wytyczne jak mo żyć . Rozumieli to Indianie , rozumieli Aborygeni choć inaczy pojmowali Boga . Rozumieli " dzicy " a cywilizowany człowiek niy kumaty ? Co uczyni se myślom ? Że podniesie sie yno trocha poziom wod a reszta zostanie po starymu ? Naruszono struktura całego ziemskigo systymu . I teroz bydzie sie to kulać coroz pryndzy . Jeszcze ludzie se zafondowali zarazy i co ? Pon Boczek stworzoł te zarazy że mo je wycofać ? Co se człowiek na Ziymi zrobioł to mo . Dostoł ją w darze i mioł sie niom opiekować jak dobry krol a nie jak tyran i despota . A teraz olaboga Pon Boczku pomoż nom . Ni ma . Może i byłoby lepi z ludziami jakby nie KK . wyprowadzioł ludzi w chaszcze i bezdroża ( mój sen ) . Mocie cywilizacjo . Niech wom styknie . Na nic lepszego nie zasługujecie . No i mocie jeszcze KK .
Po 11 ... tanaka2021.04.29 20:21
BEZ ZGODY FASZYSTOWSKIEGO POLSKIEGO RZĄDU NIE POWSTAŁYBY NA POLSKIEJ ZIEMI OBOZY KONCENTRACYJNE
Po 11 ... Teodor Parnicki2021.04.29 20:20
Wy Polskie Biało Czerwone Ludziki !!!! My Chińskie Czerwone Lewackie Komuszki mordujemy dzieci na potęgę dziennie tyle co w Polandzie Alkohololandzie jest obywateli a rozmnażamy się lepiej niż króliki na reklamie kopulacji Radziwiła.
Po 11 ...2021.04.29 20:11
Z tym, że to nie bóg wszczyna wojny. Wojny rozpoczynają narodowcy krzyczący bóg honor ojczyzna, poniżający inne narody. Taka maszerująca skrajna niewykształcona, często faszyzująca prawica.
Halo jestem chłopka , Alojzy Cedzidło2021.04.29 19:35
Bo jestem też Figo Fago a tak naprawdę to męska tylko z nazwy , pisda . Wycieram doopy Polskim Panom , ale mam ambicje . Jestem głupia pisda zza Buga , dosłownie i w przenośni i nienawidzę Polskich Panów . Wprowadzają mnie w kompleksy . Tutaj się podpisuje różnie , bo jak wspomniałam , jestem głupia pisda zza Buga , ale lubię "politykować , "filozofować " , pokazywać jaka ja dobra jest nie tylko z śląskiego jazyka , itp . , itd . , ale i innych obcych , choć doopy wycieram . A co mam z sobą zrobić ? Te moje podkreślanie "słowiańsczyzny " na jedno wskazuje , że tylko jestem głupia , zakompleksiona , męska tylko z nazwy , pisda .
chłopka2021.04.29 19:31
Taki żykaczki nie pomogajom . To som puste słowa . Trza żykać ( nie wiym jak pisać to rzykać jako że nasz jynzyk pisany umar już downo tymu , rz mi bardzi pasuje ) czynami . Przichodzi taki czas , że na wszystko już jest za niyskoro i przeznaczyni musi sie wypełnić . Ostatni rozwidlyni było około dwutysiyncznego roku . A jak długo bydzie ta wybrano droga to żodyn niy wiy . Ale lawina sunie coroz pryndzy . I na co wom wojny ?