J. Hartman tylko wzywał do podjęcia dyskusji na temat kazirodztwa. Minister Fuszara taką dyskusję już podjęła. Było to na konferencji naukowej "Nienormatywne praktyki rodzinne" na Uniwersytecie Warszawskim w maju 2012 roku. Konferencję zorganizowało Koło studentów gender / queer.  Minister Fuszara powiedziała tam m.in.:

"Pytanie, które na Zachodzie się w tej chwili stawia dotyczy innej takiej normy która jest rzadko dyskutowana, i uważana jest zwykle za niepodważalną, to znaczy zakaz kazirodztwa. I on jest w tej chwili dyskutowany w Wielkiej Brytanii i w Niemczech. ... Przede wszystkim podważa się sens utrzymywania zakazu kazirodztwa w kontekście rodzeństwa. I pytanie o to, czy w dzisiejszych czasach rzeczywiście taki jest sens utrzymywania zakazu małżeństwo między rodzeństwem. Z jednej strony mówi się, że ten podstawowy powód , dla którego takie zakazy zwykle obowiązują, czyli obawa o zdrowie dalszych generacji (tu na twarzy prelegentki pojawił się szeroki uśmiech) po pierwsze, daje się wyeliminować. Po drugie jest problemem nie tylko takich związków, a po trzecie w tej chwili podważa się jakby w ogóle sensowność takiego argumentu, ponieważ tu znowu musielibyśmy się odwoływać do tego, że tylko pewna norma potomstwa ma decydować o tym, w jakie związki ludzie między sobą mogą wchodzić, a przecież takich norm nie można z góry jakby ustalać i odbierać innym osobom tutaj możliwości istnienia".

 

[wypowiedź zarejestrowana na video, dostępna w internecie http://vimeo.com/channels/npr/page:1 (od minuty 6.00),

 

 

Minister Fuszara jest zwolenniczką ratyfikacji „Konwencji o zapobieganiu i zwalczaniu przeciw-działania przemocy wobec kobiet i przemocy domowej”. Konwencja ta będzie dyskutowana w Sejmie 9.10.br. Jeśli Sejm tę Konwencję ratyfikuje Polskę będzie obowiązywał m.in. zapis z punktu  14: „Strony podejmują działania konieczne do wprowadzenia do oficjalnych programów nauczania na wszystkich poziomach edukacji materiałów szkoleniowych (…) dotyczących (…) niestereotypowych ról przypisanych płciom”.  Co to jest „niestereotypowa rola płciowa”? Minister Fuszara daje tu odpowiedź -  na przykład kazirodztwo.   

Na marginesie można dodać, że wedle Gazety Wyborczej „niestereotypowa rola płciowa” to homoseksualizm. W artykule "Szczęśliwe związki homo" (http://wyborcza.pl/1,91446,16731726,_Gazeta_Wyborcza___Szczesliwe_zwiazki_homo.html) czytamy bowiem:  „lepsze relacje w związkach jednopłciowych to efekt tego, że nie działają w nich stereotypy społecznych ról płci”. Z wystąpień minister Fuszary można wnosić, że zgodziłaby się i z takim przykładem „niestereotypowych ról płciowych”.

Jeśli zatem Konwencja zostanie ratyfikowana przez Sejm to minister Fuszara otworzy w ten sposób drogę do edukacji o kazirodczych i homoseksualnych rolach płciowych „na wszystkich poziomach edukacji” w Polsce.

Grzegorz Strzemecki

Pełna dokumentacja konferencji naukowej "Nienormatywne praktyki rodzinne":

1.      zapisy video z referatów: http://vimeo.com/channels/npr/page:1

2.      program konferencji: http://nienormatywne.files.wordpress.com/2012/05/program_05-22.pdf

3.      streszczenia referatów: http://nienormatywne.files.wordpress.com/2012/05/abstrakty_05-22.pdf