Zgodnie z analizami Fundacji CASE, która rokrocznie sporządza analizy dla Komisji Europeskiej, luka VAT za rok 2020 w Polsce będzie jeszcze niższa niż rok wcześniej. Takich danych można było się spodziewać, odkąd uszczelniony został system podatkowy, a grupom przestępczym wyłudzającym VAT rząd wypowiedział wojnę.

W analizach wymienionej Fundacji przeczytać można m. in., że „luka w VAT, która jest różnicą między tym, co budżet otrzymał z podatku od towarów i usług, a kwotą, którą powinien dostać, biorąc pod uwagę stan gospodarki, może być w 2020 r. nawet minimalnie mniejsza niż w 2019 r.”.

Wskazano ponadto, że luka w 2020 r. mogła być mniejsza o 1-1,5 pkt proc. w porównaniu z 2019 r.