„Dlaczego Jezus Chrystus w ogóle przyszedł na świat?” – o odpowiedź na to pytanie poprosiliśmy ks. dr. hab. Roberta Skrzypczaka.

Boże Narodzenie jest kolejną okazją do tego, żeby dotknąć największej Tajemnicy chrześcijaństwa jaką jest Tajemnica Boga, który wciela się w nasze życie. Jeden ze studentów Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Chińczyk pochodzący z Hong Kongu, opowiadał jak powoli zbliżał się do wiary chrześcijańskiej. Najpierw przeczytał Ewangelie, potem przyjął chrzest, później poznał swoją przyszłą żonę, a teraz towarzyszy jej usiłując wzbudzić w niej łaskę wiary, żeby również mogła przyjąć chrzest. Zapytany przez swojego promotora o to, co najbardziej go urzeka i porusza w Jezusie Chrystusie, odpowiedział: „Jego wcielenie”. Dodał, że ciągle zastanawia się dlaczego Bóg postanowił wcielić się w takim stosunkowo małym i wówczas mało znaczącym narodzie, jakim był naród żydowski. Dlaczego nie wcielił się w cywilizacji tak bardzo rozwiniętej i jednej z najstarszych i najbogatszych – cywilizacji chińskiej? Teraz odkrywa, że wcielenie Chrystusa powtarza się w każdym człowieku, który otwiera się na Syna Bożego i Go przyjmuje do swojego życia. Paradoksalnie rzecz biorąc, w momencie kiedy ten chiński student przyjął chrzest – Chrystus stał się Chińczykiem.

Dla nas Boże Narodzenie ma urzekający wymiar, ponieważ Chrystus staje się tak bliski, że kiedy przyjmujemy Go w swoje życie poprzez chrzest – On staje się Polakiem, Włochem, Skandynawem, Rosjaninem. Staje się po prostu nami. Tak bardzo łączy się z naszym życiem.

Syn Boży stał się człowiekiem po to, aby człowiek mógł stać się Bogiem. Jezus przyszedł na ziemię po to, żeby nie tylko nas spotkać, wziąć odpowiedzialność za nasze życie, wychodzić przeciwko naszym smutkom, chorobom, cierpieniom, upokorzeniu, czy żeby się z nami utożsamić. Przyszedł przede wszystkim po to, żeby otworzyć pewną drogę, pewien proces, który zapoczątkował w Sobie jako prawdziwym człowieku. Chodzi o proces przechodzenia do nowego sposobu życia. Jakby Chrystus wiedział, że bez Niego człowiek nie dopełni swojego własnego rozwoju. Wszyscy mamy tęsknotę za tym, by nasze człowieczeństwo nie zmarnować, żeby nasze życie nie było przeżyte na darmo. Człowieczeństwo wymaga pewnego procesu. Tak samo rozwija się ciało, tak samo psychika i duchowość. Chrystus przyszedł po to, żeby rozwój człowieczeństwa doprowadzić do pełni. Chodzi o to, że to MY możemy stać się kiedyś jak Chrystus. Kiedy będziemy mogli doświadczyć życia w pełni – takiego życia, z którego będziemy zadowoleni.

Jan Paweł II wielokrotnie powtarzał, że „bez Chrystusa życia człowieka nie można zrozumieć”. Bez Chrystusa życia człowieka nie można doprowadzić do doskonałej, satysfakcjonującej, dobrej konkluzji. Dlatego otaczamy taką czułością i pięknem Święta Bożego Narodzenia. Rozwinięty człowiek to także rozwinięta relacja. Nigdy nie będę w pełni człowiekiem, jeśli nie pokocham drugiego.

Boże Narodzenie jest świętem rodzinnym. Chrystus nie przyszedł na świat jak kosmita, nie spadł z nieba, ale przeszedł przez łono kobiety i poprzez relacje tej kobiety z mężczyzną. Narodził się w rodzinie. Boże Narodzenie służy temu, żeby odbudowywać nasze rodziny, żeby uczyć nas wrażliwości, że mamy rodzinę. Dzisiaj w świecie, który coraz bardziej staje się egoistyczny, indywidualistyczny i rozpędzony, wielu ludzi traci sens kochania. Wielu cierpi z powodu samotności. To są święta, które zapraszają nas do tego, by pielęgnować, troszczyć się o nasze więzi rodzinne.

Pod wpływem świąt Bożego Narodzenia, przede wszystkim Tajemnicy wcielenia Chrystusa, Bóg przychodzi, żeby w nas odbudowywać sens relacji rodzinnych – bycia synem, córką, wnukiem, mężem, żoną, dziadkiem, matką. To są rzeczy najpiękniejsze w życiu i one potrzebują szczególnej ochrony, pielęgnacji i pewnego dokarmienia. Święta Bożego Narodzenia przychodzą, żeby ocalić w nas to, co jest najpiękniejsze – miłość, relacje, zakochanie, rodzinę, macierzyństwo, ojcostwo. Nigdy w historii człowieczeństwa nie zdarzył się większy cud odbudowania w nas człowieczeństwa jak poprzez wcielenie Syna Bożego. O tym mówią nam święta Bożego Narodzenia i po to Chrystus przyszedł na ziemię.

Not. KZ