20.09.18, 07:40

Konrad Małys OSB: Kto jest lepszy? [komentarz liturgiczny]