"Wir Sind Kirche" rozpoczęli zbieranie podpisów pod swoją petycją po ogłoszeniu zdjęcia ekskomuniki z biskupów Bractwa Kapłańskiego św. Piusa X, w tym bp Richarda Williamsona, który negował holocaust. - Poprzez takie działania prawdopodobne staje się to, że niektórzy członkowie rzymsko-katolickiego Kościoła mogą jawnie odrzucić – oprócz wielu innych rzeczy – ducha i literę znaczących dokumentów II Soboru Watykańskiego, jak Dekret o ekumenizmie "Unitatis redintegratio", Deklarację o stosunku Kościoła do religii niechrześcijańskich "Nostra aetate", Deklarację o wolności religijnej "Dignitatis humanae" jak i Konstytucję duszpasterską o Kościele w świecie współczesnym "Gaudium et spes" - pisali autorzy "Petycji Vaticanum 2".

Jak twierdzą, do tej pory zebrali 50 tysięcy podpisów pod swoim dokumentem. Jednak Kongregacja Nauki Wiary do tej pory pozostaje głucha wobec próśb o spotkanie z inicjatorami akcji. - Rozumiemy odmowę prowadzenia dialogu przez Kongregację jako znak wzrastających tendencji fundamentalistycznych oraz potwierdzenie przytoczonych w naszej Petycji obaw przed powrotem części Kościoła rzymsko-katolickiego do antymodernistycznej eksklawy – piszą więc teraz w swoim oświadczeniu.

Jednocześnie powołują się na fakt, iż redakcji austriackiego serwisu Kath.net, który przez stronę "Tak dla Benedykta" ("Ja zu Benedikt") zebrał w przeciągu 3 miesięcy 33 tysiące podpisów pod listem wyrażającym poparcie dla Papieża w obliczu nagonki, z jaką spotkał się po zdjęciu ekskomuniki z lefebrystów. Przedstawiciele Kath.net przekazali Następcy św. Piotra petycję 20 maja 2009 podczas audiencji generalnej.

"Wir Sind Kirche" to założona w 1995 roku w Austrii organizacja dążąca do "zreformowania" Kościoła rzymskokatolickiego. Jej głównymi postulatami są m.in. likwidacja obowiązkowego celibatu księży, równouprawnienie kobiet w pełnieniu funkcji w Kościele (w tym kapłaństwo kobiet), przyzwolenie na antykoncepcję i homoseksualizm. Kościół katolicki nie uznaje tej organizacji za katolicką. - Żądania organizacji są po części sprzeczne z nauką chrześcijańską i otwarcie przeciwstawiają się porządkowi kościelnemu – powiedział na temat "Wir Sind Kirche" Benedykt XVI jeszcze jako kard. Joseph Ratzinger i prefekt Kongregacji Nauki Wiary w 1997 roku.

 

sks/Wir-sind-kirche.de

 

Ważne lektury:

/