Jezus do św. Katarzyny o homoseksualizmie: ,,Grzech ten jest dla mnie obrzydliwy’’  - zdjęcie
28.08.20, 16:30

Jezus do św. Katarzyny o homoseksualizmie: ,,Grzech ten jest dla mnie obrzydliwy’’

30

Kościół katolicki, w myśl nauczania Słowa Bożego i Tradycji, nie potępia homoseksualistów, ale potępia czyny homoseksualne, uznając je za  grzech i czyn sprzeciwiający się prawu Bożemu. Dlatego powołaniem Kościoła i czynem miłosierdzia z jego strony wobec homoseksualistów nie jest akceptacja homoseksualizmu, ale wezwanie do nawrócenia osób, które czynom homoseksualnym się poddają. O homoseksualizmie, na podstawie swoich doświadczeń mistycznych, pisała również św. Katarzyna ze Sieny, dziewica i doktor Kościoła. Oto, co na temat homoseksualizmu możemy znaleźć w jej pismach:

Grzech ten jest tak obrzydliwy dla Mnie, który jestem najwyższą i wieczną czystością, że przez ten jeden grzech zniszczyłem pięć miast z wyroku mej boskiej sprawiedliwości (por. Mdr 10,6; Rdz 19,24-25; Iz 13,19; Rz 9,29), która nie mogła go ścierpieć. Tak wstrętny był Mi ten grzech. I nie tylko Mnie, lecz i samym diabłom (których ci nieszczęśni obrali sobie za swych panów). Nie aby czuli odrazę do złego: nie lubią oni dobra, lecz z powodu swej natury, która była naturą anielską, odpycha ich widok tego potwornego grzechu, popełnianego obecnie. Wprawdzie rzucają oni zatrutą strzałę pożądliwości, lecz, gdy dochodzi do samego grzechu, uciekają z powodu, który ci podałem

CXXIV – Jak tymi kapłanami rządzi grzech przeciwny naturze; i o pięknym widzeniu, które w związku z tym przedmiotem miała dusza.

Oznajmiam ci, najdroższa córko, że żądam od was i od kapłanów moich, w przyjmowaniu tego Sakramentu, tak wielkiej czystości, do jakiej człowiek jest zdolny w tym życiu. Co do was winniście czynić wszelkie wysiłki, aby zdobywać ją bez przerwy. Winniście myśleć, że gdyby natura anielska mogła stać się jeszcze czystsza, sami aniołowie musieliby się oczyścić do tego misterium. Lecz nie jest to możliwe: aniołowie nie potrzebują się oczyszczać, gdyż jad grzechu nie może ich dotknąć. Chcę tylko, abyś przez to wiedziała, jakiej czystości żądam od was i od nich, a zwłaszcza od nich, w tym Sakramencie. Lecz oni czynią przeciwnie. Zbrukani przystępują do tego misterium i to nie tylko z powodu nieczystości, do której jesteście skłonni przez ułomność waszej natury (choć rozum, gdy wolna wola chce tego, może opanować ten bunt), jednak ci nieszczęśni nie tylko nie powściągają tej skłonności, lecz czynią jeszcze gorzej, popełniając przeklęty grzech przeciw naturze. Są jak ślepcy i szaleńcy! Światło ich intelektu gaśnie i nie widzą już zgnilizny i nędzy, w której są pogrążeni. Grzech ten jest tak obrzydliwy dla Mnie, który jestem najwyższą i wieczną czystością, że przez ten jeden grzech zniszczyłem pięć miast z wyroku mej boskiej sprawiedliwości (por. Mdr 10,6; Rdz 19,24-25; Iz 13,19; Rz 9,29), która nie mogła go ścierpieć. Tak wstrętny był Mi ten grzech. I nie tylko Mnie, lecz i samym diabłom (których ci nieszczęśni obrali sobie za swych panów). Nie aby czuli odrazę do złego: nie lubią oni dobra, lecz z powodu swej natury, która była naturą anielską, odpycha ich widok tego potwornego grzechu, popełnianego obecnie. Wprawdzie rzucają oni zatrutą strzałę pożądliwości, lecz, gdy dochodzi do samego grzechu, uciekają z powodu, który ci podałem.

Przed morem, jeśli pamiętasz, ukazałem ci, jak bardzo jest Mi wstrętny ten grzech i do jakiego stopnia świat jest nim zarażony. Wzniósłszy cię wtedy ponad ciebie, przez święte pragnienie i wzlot twego ducha, przesunąłem przed twymi oczami cały świat z wszystkimi narodami, które go tworzą, i mogłaś widzieć ten obrzydliwy grzech i diabłów, którzy uciekają na ten widok, jako ci rzekłem. Jak wiesz, tak wielka była twoja boleść i tak nieznośna zaraza, którą odczuwałaś w duchu, iż zdawało ci się, że konasz. Nie widziałaś miejsca, gdzie byś mogła się schronić z innymi sługami mymi, ażeby uniknąć tego trądu. Mali i wielcy, młodzi i starzy, zakonnicy i klerycy, przełożeni i poddani, panowie i słudzy, wszyscy byli zakażeni tą zarazą. Dałem ci ogólny obraz świata, nie ukazując ci poszczególnych wyjątków, których zaraza nie dotknęła. Bo wśród złych zachowałem kilku moich, dla których sprawiedliwości powściągam moją sprawiedliwość (por. Rdz 18,23-32), nie każąc kamieniom kamienować winnych ani ziemi pochłonąć ich, ani zwierzętom pożreć ich, ani diabłom porwać ich dusze i ciała. Znajduję nawet drogi i sposoby, aby uczynić im miłosierdzie, doprowadzając ich do odmiany życia i używam mych sług, którzy ustrzegli się od trądu i są zdrowi, aby modlili się za nich.

Tym ustrzeżonym ukazuję niekiedy te obrzydliwe grzechy, aby żarliwiej pragnęli zbawienia grzeszników i wzywali Mnie z większym współczuciem, z żywszą boleścią z powodu błędów bliźniego i wyrządzonej Mi obrazy i modlili się za nich. Uczyniłem tak i z tobą, jak wiesz o tym. Jeśli pamiętasz, wówczas, kiedy dałem ci poczuć lekkie tchnienie tej zarazy, doznałaś takich mdłości, że nie mogłaś dłużej wytrzymać. „O Ojcze wieczny, rzekłaś, zlituj się nade mną i nad twoimi stworzeniami. Wyrwij duszę mą z ciała, bo zdaje mi się, że nie zniosę tego dłużej. Albo ześlij mi pociechę i wskaż mi miejsce, gdzie byśmy, ja i inni słudzy twoi, mogli się schronić, aby trąd ten nie mógł nas dotknąć, ani odebrać czystości duszom i ciałom naszym”.

Odrzekłem ci, zwracając ku tobie spojrzenie tkliwości: „Córko moja, schronieniem waszym niech będzie oddawanie chwały i sławy imieniu mojemu i wzbijanie ku Mnie kadzidła ciągłej modlitwy, za tych nieszczęśliwych, pogrążonych w tak wielkiej nędzy, gdyż zasłużyli przez grzechy swoje na surowy sąd boski. Ucieczką waszą niech będzie Chrystus ukrzyżowany, Jednorodzony Syn mój. Zamieszkajcie i schrońcie się w ranie boku Jego, gdzie przez miłość, w tej naturze ludzkiej zakosztujecie mej natury boskiej. W otwartym sercu tym znajdziecie miłość dla Mnie i dla bliźniego. Bo dla chwały mojej, Ojca wiecznego i z posłuszeństwa dla rozkazu, który Mu dałem dla waszego zbawienia, pospieszył na śmierć haniebną na najświętszym krzyżu. Patrząc na miłość tę, kosztując jej, pójdziecie za nauką Jego, będziecie żywić się u stołu krzyża, znosząc w miłości, z prawdziwą cierpliwością, bliźniego swego, jak i cierpienia, udręki, trudy, skądkolwiek przyjdą. W ten sposób zdobędziecie zasługi i unikniecie trądu”.

Taki jest sposób, który wskazałem i wskazuję tobie i innym. Jakże dusza twoja nie mogła zatracić pamięć tej zgnilizny, a oko intelektu tonęło w ciemnościach. Lecz opatrzność moja przyszła ci z pomocą. Gdyś przyjmowała Ciało i Krew Syna mojego, całego Boga i całego człowieka, w świętym Sakramencie ołtarza, na znak prawdy słów moich, odór zgnilizny wyparła woń, którą wchłonęłaś z tym Sakramentem i ciemności rozproszyło światło, które zeń spłynęło. Przez osobliwą łaskę dobroci mojej, zachowałaś w ustach, w sposób wyraźny i cielesny, woń i smak tej Krwi przez kilka dni.

Widzisz więc, najdroższa córko, jak wstrętny jest Mi ten grzech we wszelkim stworzeniu. Pomyśl, o ile bardziej odraża Mnie on w tych, których wezwałem do życia w powściągliwości. Wśród tych powściągliwych są tacy, których oderwałem od świata przez życie zakonne, innych przez włączenie ich w ciało mistyczne świętego Kościoła, a wśród nich są moi kapłani. Nie masz pojęcia, do jakiego stopnia brzydzę się tym grzechem w nich. Obraża Mnie on daleko bardziej, niż u ludzi świata oraz tych, którzy z innych względów ślubowali powściągliwość. Bo postawiłem ich, jak lampy na świeczniku (por. Mt 5,15-16), aby rozdawali Mnie, prawdziwe Słońce, w świetle swej cnoty, przez przykład uczciwego i świętego życia; a oni rozdają Mnie w ciemnościach.

Są tak pogrążeni w ciemnościach, że nie rozumieją Pisma Świętego. Pismo jest pełne światła, gdyż wybrani moi otrzymali to Pismo ode Mnie, Światła wiecznego, przez nadprzyrodzone oświecenie ich ducha. Lecz oni nie rozumieją go. Nadęci pychą, skażeni rozpustą, widzą i rozumieją tylko korę, literę, nie znajdując w niej smaku. Ich smak, smak duszy, nie jest zdrowy, jest zepsuty przez miłość własną i pychę; żołądek pełen jest nieczystości, pożądliwości i skąpstwa. Wszystkie chucie łakną zadowolenia w wyuzdanych uciechach. Bez wstydu, jawnie, popełniają grzechy. Uprawiają lichwę, której zakazałem, lecz ciężką za to poniosą karę.

Źródło: http://sienenka.blogspot.com


Komentarze (30):

Fujoshi2020.11.22 15:32
Czy oglądanie filmów o uczuciach i związkach homoseksualnych, których jest coraz więcej w telewizji i online, również jest grzechem?... Przeżywanie różnych sytuacji z ich bohaterami, współodczuwanie z nimi (np. braku akceptacji innych, prześladowania, smutku i bólu, jak i radości z okazanego serca, pomocy innych, czy przyjemności z bliskości tej osoby którą pokochali) wraz z satysfakcją spełnienia w związku z osobą tej samej płci...
aaaa2020.09.10 18:35
A co mnie obchodzi co gada jakiś żydowski pastuch. Rozkazywać to sobie może dałnom z frondy ale nie mnie.
fandom2020.09.10 9:53
Wojciech wPEDZIOch - potępiony za życia
Cierpliwy2020.08.29 15:53
"Kościół katolicki, w myśl nauczania Słowa Bożego i Tradycji, nie potępia homoseksualistów, ale potępia czyny homoseksualne, uznając je za grzech i czyn sprzeciwiający się prawu Bożemu". Dziwne. Przecież jeśli nie będzie czynu homoseksualnego, to nie będzie homoseksualisty. Czy Stwórca w Sodomie zniszczył czyny homoseksualne, czy zboczeńców( starców i młodzież) atakujących "gości" Lota? Jak łatwo zatracić prawdziwe znaczenie wydarzenia biblijnego.
Protestant2020.08.29 9:46
Jezus do apostołów: "A ty, Kafarnaum, czy aż do nieba masz być wyniesione? Aż do Otchłani zejdziesz. Bo gdyby w Sodomie działy się cuda, które się w tobie dokonały, zostałaby aż do dnia dzisiejszego. Toteż powiadam wam: Ziemi sodomskiej lżej będzie w dzień sądu niż tobie" (Mt. 11,23-24). Kafarnaum to miejscowość, z której pochodziło co najmniej pięciu spośród apostołów oraz ich rodziny. Tam Jezus mieszkał przez trzy lata. Ale Chrystus zapowiada sąd, w którym zgładzeni przed wiekami homoseksualiści lżej będą traktowani, niż ci, którzy mieli dostęp do Ewangelii, a się nie nawrócili.
Moly2020.08.29 2:48
Alez ta Kasia bledizutka Cos ze zdrowiem nie tak
violencja2020.08.28 23:00
Frondo , wyłączcie komentarze.
Glaudiusman2020.08.28 22:26
Tak, ten grzech jest tak obrzydliwy, że można wymiotować na samą myśl o tym, tak jak o wszystkich plugawych, obrzydliwych aktach analnych. Jakże to plugawe, żałosne, obrzydliwe i śmierdzące.
widać od razu2020.08.28 22:24
Uderz w grzech a diablisko na forum się odezwie.
Rodryg2020.08.28 21:48
Dziwne że pedofilia nie wydała mu się obrzydliwa ...
Pomysl2020.09.1 23:28
Marek 9,42
Natalja Siwiec2020.09.8 10:55
Nawet zapłodnił jedną nieletnią
Polak2020.08.28 19:45
Fascynujące - wymyślony palestyńczyk rozmawiający z chorą kobietą, pewnie w którymś z włoskich dialektów do kompletu, potępia kapłanów sekty powstałej na jego cześć. Ale z drugiej strony sekty, zwłaszcza katolicka, znane są z generowania bzdur.
***2020.08.28 21:39
...a jakie ty masz kompetencje, aby osądzać czy to prawda czy nie?.........no właśnie... żadne!!! Następnym razem zacznij od słów..."wydaje mi się"....bo tylko to jest prawdą.
rebeliant2020.08.28 19:45
Przypomnę, że wielu "wychowanków" (a raczej skazańców) domu wychowawczego z Zabrza, który był prowadzony przez siostry "boromeuszki" stało się homoseksualistami i to zwyrodniałymi po tym jak w tym ośrodku sami byli gwałceni (bez ceregieli i psychoterapeutycznych odurzeń: byli zapinani w duppsko). Na świecie jest cała masa takich przypadków i nie tylko dotyczy to gwałtów, ale wielu różnych innych niepomszczonych aktów agresji. Ja mam nadzieje, że Bóg w swej sprawiedliwości włoży pomstę w ręce słabych. Dopiero, gdy niegdysiejsza ofiara będzie mieć w garści swoich oprawców, krzywdzicieli wówczas to będzie można mówić o szansie na przebaczenie. I nie pomoże tu żadna spowiedź i wafel (bo tak trzeba wówczas nazwać komunię jeśli ktoś traktuję ją jako czarodziejski rytuał wymazujący prawdę, komunię może przejąć ktoś kto autentycznie wie o co chodzi w tej nauce Jezusa). Ja na ten przykład nikomu nic nie przebaczę, chociaż nie dotknęło mnie to co "wychowanków" z Zabrza - nie przebaczę do puki nie stanę przed szansą trzymania w garści swoich winowajców. I tego życzę każdemu jak nie tu w tym życiu to "po" życiu, jeśli komuś ja coś uczyniłem niech i ja będę na łasce swoich ofiar. Za pigułkę gwałtu od Pana Boga dziękuję. Tym czasem słychać wiele "objawień" oraz nauk teologicznych, które więcej potępiają ofiarę niż sprawcę, że musi przebaczyć... ale niech też ma możliwość się pomścić i to "własnoręcznie". I niestety, ale takie nauki zrobiły z ofiar w bardzo wielu przypadkach lale do dymania dla wszelkich oprawców... a z Pana Boga iluzjonistę, który np. zgwałconą osobę odurzy odmienną "cudowną" świadomością. Z tego co mi się objawiło, to piekło ma właśnie na tym polegać, że oprawcy zostaną wydani na łaskę swoich ofiar, ale już nie słabych, lecz o siłach i zdolnościach jakich tu nie zaobserwujemy. Za nikogo Bóg nie będzie przebaczać, gdyż szanuje człowieka i za nikogo pomsty czynić nie będzie... bo szanuje człowieka.
Cierpliwy2020.08.29 16:08
Przeczytaj chociaż Księgę Rodzaju( upomnę się o życie każdego człowieka) i chociaż ewangelię Marka. Niech Twoja mowa będzie tak, tak ,nie ,nie, .................
LGBT przyszłością dla Polski2020.08.28 18:48
Dziwne, ze o pedofilii nic nie powiedział. Poza tym co za brednie jeszcze wymyśli fronda? Hmm może napiszcie coś o wizjach i objawieniach, w których Michał Archanioł swoim mieczem przepoławia homoseksualistę chcącego powiesić tęczowa flagę na bramie do niebios? Hahahaha
SilnyPedał2020.08.28 18:28
Dobra, dobra. Mnie się też Jezus ukazał i powiedział, że gej jest ok i w dniu sądu to oni będą wywyższeni ponad tzw katolików!
JPIII2020.08.28 18:21
Ktoś słusznie zauważył, że to idiotka i łże jak pies. Przecież wszystkim jest wiadome jest, że Chrystek wałęsał się po pustyni z 12 kolesiami zw. apostołami. No i co oni na tej pustyni robili? Katole dajcie odpowiedź.
Nie "Jezus" tylko "Sieneka"2020.08.28 17:54
j.w.
A2020.08.28 17:27
A do mnie Jezus powiedział tak: "Dziś piątek. Koniecznie zjedz rybę, bo jak zjesz kiełbasę to pójdziesz do piekła" Ja mu wierzę.
A2020.08.28 17:33
ja ci mówię: eat shit and die! Będzie wielka radość w ZUS-e!
A ja ci mówię2020.08.28 17:55
bierz leki dziadku, bo będzie źle.
Szybka Randka2020.08.28 17:14
Cześć- Zapraszam na nowy portal społecznościowy dla dorosłych! Znajdziesz tam osoby na szybkie sex spotkania lub na wyskok na imprezke! Wystarczy wejść aktywować konto i juz randkować! www.lexlale.com.pl
katolicka kretynizacja polski 🇵🇱2020.08.28 17:02
zdzirowata kaśka pewnie zabawiała się psiochami koleżanek i dlatego jezus jej zwrócił uwagę
Po 11 ...2020.08.28 16:41
A która to? św. Katarzyna Aleksandryjska (III/IV w.) – męczennica (zobacz też Katarzynki) św. Katarzyna Szwedzka (Katarzyna z Vadsteny) (1331-1381) – brygidka św. Katarzyna ze Sieny (1347-1380) – włoska tercjarka dominikańska, mistyczka św. Katarzyna de Vigri (Katarzyna z Bolonii) (1413-1463) – włoska klaryska, mistyczka św. Katarzyna z Pallanzy (ok. 1430-1478) – założycielka zakonu augustianek św. Katarzyna z Genui (1447-1510) – włoska mistyczka św. Katarzyna del Ricci (1522-1590) – włoska dominikanka, stygmatyczka św. Katarzyna z Palmy (1533-1574) – hiszpańska augustianka, mistyczka św. Katarzyna Tekakwitha (1656-1680) – kanadyjska Indianka, osoba świecka św. Katarzyna Yi (1783-1839) – męczennica koreańska św. Katarzyna Laboure (1806-1876) – francuska szarytka, mistyczka św. Katarzyna Chŏng Ch'ŏr-yŏm (1817-1846) – męczennica koreańska św. Katarzyna Volpicelli (1839-1894) – Włoszka, założycielka Służebnic Najświętszego Serca św. Katarzyna Drexel (1858-1955) – amerykańska zakonnica
***2020.08.28 21:44
Nie rozumiesz prostego tekstu? Przecież wyraźnie jest napisane o kogo chodzi!
Fujoshi2020.11.22 15:22
Chodzi o św Katarzynę ze Sieny
Panie Ziobro2020.08.28 16:38
Przecież to jakieś urojenia schizofreniczki ;-[
***2020.08.28 21:45
Specjalista co...?