Prawica Rzeczypospolitej wzywa do głosowania na Andrzeja Dudę

Oświadczenie Prawicy Rzeczypospolitej

 

Jesteśmy w stanie wojny cywilizacyjnej. Zarówno w Polsce, jak i w wielu krajach Zachodu coraz mocniej niszczony jest dorobek cywilizacji łacińskiej powstałej we wspólnej chrześcijańskiej Europie.

Systematycznie dąży się do marginalizacji norm moralnych, na których oparte jest prawo
i wielowiekowe zasady współżycia społecznego. Atak wymierzony jest szczególnie w rodzinę powołaną do wiernej miłości, do przekazywania życia i troski o nie, do więzi pokoleniowej. Dziś głównym frontem o jej przyszłość jest rodzina i prawa wychowawcze rodziny.

Nieposzanowanie życia dzieci nienarodzonych , działalność lobby homoseksualnego
czy  rewolucja genderowa atakują same podstawy istnienia i funkcjonowania rodziny.
Także Polska stała się atakiem tej rewolucji nihilistycznej i dyktatury moralnego relatywizmu.

Nihilizm także deprecjonuje patriotyzm i poświęcenie, tradycję narodową i sens bytu narodu, osłabia zainteresowanie troską o dobro wspólne oraz wyłanianiem najlepszych odpowiedzialnych przedstawicieli narodu w wyborach demokratycznych.

Heroldem tej rewolucji jest kandydat na prezydenta Rafał Trzaskowski. Jego ewentualne zwycięstwo znacznie wzmocniłoby możliwości destrukcyjne tej rewolucji.

Dlatego obowiązkiem narodowym i cywilizacyjnym jest dziś zdecydowane przeciwstawienie się tej rewolucji. W tej sytuacji, należy poprzeć w wyborach kandydaturę dotychczasowego prezydenta Andrzeja Dudy, który w swej działalności wielokrotnie dał dowód wsparcia, zwłaszcza materialnych praw rodziny.

 

W imieniu Prezydium Prawicy Rzeczypospolitej:

(-) Bogusław Kiernicki

prezes Prawicy Rzeczypospolitej

 

(-) Lech Łuczyński

sekretarz generalny Prawicy Rzeczypospolitej