Jerzy Bukowski: Honorowy sądeczanin Jerzy Giza - zdjęcie
16.10.19, 11:15

Jerzy Bukowski: Honorowy sądeczanin Jerzy Giza

0

Z wielką radością informuję, że wspaniały patriota, zasłużony działacz niepodległościowy, wytrawny publicysta, uznany poeta, autor wielu książek historycznych, założyciel i dyrektor Społecznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Józefa Piłsudskiego oraz Społecznego Gimnazjum nr 1 im. Zbigniewa Herberta w Krakowie (tworzących Zespół Szkół Społecznych nr 1 im. Ryszarda Kaczorowskiego), profesor oświaty Jerzy Giza otrzymał tytuł Honorowego Obywatela Miasta Nowego Sącza.

Projekt uchwały wniósł wiceprzewodniczący Rady Nowego Sącza Artur Czernecki. Poparło go dziewiętnastu radnych, dwóch nie głosowało.

Wnuk generała Józefa Gizy jest rodzonym sądeczaninem, absolwentem I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Długosza w tym mieście, ale od wielu lat mieszka w Krakowie, gdzie ukończył studia w Wyższej Szkole Pedagogicznej. Przez pewien czas uczył w Szkole Podstawowej nr 13 im. Adama Mickiewicza, z której władze oświatowe usunęły go za wychowywanie młodzieży niezgodne z ideałami socjalizmu. Wtedy, w połowie lat 80. ubiegłego wieku, postanowił, że będzie miał kiedyś własną szkołę, który to ambitny zamiar urzeczywistnił w 1989 roku.

Nowy Sącz cały czas nosi głęboko w sercu, czego dowodem powołanie do życia tamże z początkiem lat 80. Towarzystwa im. generała Józefa Kustronia i prezesowanie mu do chwili rozwiązania przez komunistyczne władze. Napisał m.in. „Sądecką Listę Katyńską”, „Organizację Wolność 1918”, „Legionistów z nowosądeckich gimnazjów”, za monografię „Sądecki garnizon i jego żołnierze 1918-1922” otrzymał w 2015 roku Nagrodę im. ks. prof. Bolesława Kumora. Jest tegorocznym laureatem VII edycji konkursu o to wyróżnienie w kategorii „Sądecki Autor” (za całokształt twórczości). W 2010 roku otrzymał Honorową Tarczę „Zasłużony dla Miasta Nowego Sącza” a kilka miesięcy temu od dowódcy 21. Brygady Strzelców Podhalańskich generała brygady Dariusza Lewandowskiego przyjął tytuł Honorowego Podhalańczyka.

Po przyjeździe do Krakowa włączył się natychmiast w intensywną działalność patriotyczną, najpierw w Komitecie Opieki nad Kopcem Józefa Piłsudskiego przy Towarzystwie Miłośników Historii i Zabytków Krakowa, a następnie we współzałożonym przez siebie Towarzystwie Józefa Piłsudskiego. Był członkiem licznych niepodległościowych struktur, współpracował z władzami II Rzeczypospolitej na Uchodźstwie, pisał do prasy polonijnej i podziemnej, uczestniczył w wielu antykomunistycznych akcjach imponując odwagą połączoną z rozwagą. Z pełnym poświęceniem oddał się pracy wychowawczej, którą z powodzeniem kontynuuje do dzisiaj. Kierowane przez niego szkoły są powszechnie znane z jakości nauczania, a ich uczniowie w charakterystycznych mundurkach uświetniają wiele uroczystości patriotycznych.

Jerzy Giza jest też wielkim przyjacielem naszych braci Węgrów, uznanym miłośnikiem literatury, lubianym towarzyszem biesiad i znawcą zacnych trunków. Równie dobrze czuje się w Nowym Sączu jak w Krakowie, i tu i tam twórczo oraz owocnie rozwijając swoją bogatą osobowość ku chwale Najjaśniejszej Rzeczypospolitej, której od najmłodszych lat poświęcił swoje życie.

Honorowe Obywatelstwo Nowego Sącza jest pięknym świadectwem docenienia go przez reprezentujące społeczeństwo miasta jego władze samorządowe.

Jerzy Bukowski