Jak ubezpieczyć mieszkanie pod kredyt? - zdjęcie
17.02.20, 07:15

Jak ubezpieczyć mieszkanie pod kredyt?

1

Zgodnie z obowiązującymi przepisami bank nie może wymagać od klientów zakupu produktu ubezpieczeniowego. Ma natomiast prawo kształtować warunki, na jakich udzielany jest kredyt hipoteczny.

 

Kredyt hipoteczny to popularna forma finansowania zakupu nieruchomości mieszkalnej. Decyzja o jego przyznaniu podejmowana jest na podstawie wnikliwej analizy finansowych możliwości wnioskodawcy, który musi zaakceptować liczne wymogi stawiane przez bank.

 

Ubezpieczenie kredytowanej nieruchomości to jeden z wymogów, które obecnie są standardem – praktycznie niemożliwe jest znalezienie oferty kredytu hipotecznego bez konieczności nabycia stosownej polisy. Jeśli wnioskodawca nie jest w stanie sprostać określonym kryteriom, wówczas powinien liczyć się z przyznaniem kredytu na mniej korzystnych warunkach lub z odmową jego udzielenia.

 

W banku czy na własną rękę – gdzie kupić polisę?

 

Klienci banków mogą otrzymać kredyt hipoteczny w pakiecie z polisą mieszkaniową. Jest o tyle wygodne rozwiązanie, że pozwala kupić dwa różne produkty w jednym miejscu. Warto jednakże pamiętać, iż nabycie polisy mieszkaniowej od banku (bank działa tu na zasadzie pośrednika pomiędzy klientem a firmą ubezpieczeniową, z którą współpracuje) nie jest obowiązkowe.

 

Zakupu ubezpieczenia można dokonać na własną rękę, np. przez https://www.ubezpieczeniaonline.pl/mieszkania-domu/a/jak-ubezpieczyc-mieszkanie-pod-kredyt/91.html. Trzeba przy tym pamiętać o dwóch ważnych kwestiach. Po pierwsze: polisa musi odpowiadać wytycznym określonym przez bank. Po drugie: po zawarciu umowy z ubezpieczycielem należy dokonać cesji polisy na bank. Oznacza to przeniesie praw z ubezpieczenia na kredytodawcę – w razie szkody do otrzymania rekompensaty w pierwszej kolejności uprawniony jest bank.

 

Ubezpieczenie do kredytu – jakie najlepsze?

 

Dla banku kluczowe znaczenie ma ubezpieczenie murów i ścian od zniszczeń spowodowanych ogniem i innymi podstawowymi zdarzeniami losowymi. Polisa w takim wariancie ma mocno okrojony zakres ochrony, który nie uwzględnia ani mienia ruchomego, ani lokatorów, więc np. w przypadku kradzieży z włamaniem nie ma opcji uzyskania odszkodowania za skradzione przedmioty.

 

Najlepsze ubezpieczenie do kredytu to takie, które zabezpiecza interesy obu stron – czyli banku i kredytobiorcy. Polisę w podstawowej wersji warto zatem poszerzyć o kilka przydatnych dodatków takich jak:

  • kradzież z włamaniem,

  • zalanie,

  • przepięcie,

  • stłuczenie przedmiotów szklanych,

  • OC w życiu prywatnym,

  • pakiet assistance.

 

Na jaką sumę ubezpieczyć mieszkanie na kredyt?

 

Suma gwarantowana ubezpieczenia (maksymalna kwota, do której bank przejmuje finansową odpowiedzialność za szkodę) powinna odpowiadać realnej wartości ubezpieczanej nieruchomości. Jeżeli będzie zaniżona (niedoubezpieczenie), klient otrzyma niskie odszkodowanie lub nie dostanie go wcale. Nie opłaca się też zawyżanie wartości mienia (nadubezpieczenie), ponieważ ubezpieczyciel i tak nie przyzna rekompensaty wyższej aniżeli ta wartość. Dla każdego ubezpieczenia wchodzącego w skład polisy konieczne jest odrębne ustalenie sumy gwarantowanej.

 

Polisę trzeba umiejętnie dobrać pod kątem zawartości i ceny, dlatego należy porównać co najmniej kilka ofert różnych towarzystw ubezpieczeniowych, w czym pomoże kalkulator polis mieszkaniowych. Zakup mieszkania na kredyt to kosztowna inwestycja, dlatego warto ją dobrze zabezpieczyć.

 

Komentarze (1):

anonim2020.02.17 13:20
Bez przesady bez tego można żyć.