Ecommerce jest jednym z kluczowych beneficjentów rewolucji Bitcoin. Dowiedz się, jak Bitcoin może zmienić eCommerce. 

E-commerce jest szybko rozwijającym się sektorem, przyciągającym codziennie wielu sprzedawców i konsumentów na całym świecie. Umożliwia konsumentom nabywanie towarów i usług, których potrzebują w wygodny sposób, bez konieczności odwiedzania sklepów fizycznych. E-commerce oferuje również handlowcom większą elastyczność i oszczędność kosztów, pozwalając im na sprzedaż różnym klientom bez posiadania fizycznych sklepów.

Jednak sektor ten wciąż pozostaje w tyle pod wieloma względami. I Bitcoin jest jednym z najlepszych rozwiązań, aby rozwiązać większość obecnych wyzwań e-commerce i podnieść branżę. Poniższy artykuł omawia jak Bitcoin może zmienić eCommerce. 

Większa skalowalność dla handlowców

Eksperci przewidują, że globalna sprzedaż eCommerce osiągnie około 7 miliardów dolarów do 2025 roku. Jednakże, największe korzyści odniosą duże platformy e-commerce z globalną siecią. Większość sprzedawców internetowych nadal ogranicza działalność do swoich krajów lub regionów, co utrudnia rentowność. Bitcoin mógłby pomóc takim sprzedawcom w skalowaniu operacji na wschodzące rynki globalne bez zakłócania sprzedaży lub zwiększania kosztów.

Bitcoin jest zdecentralizowany, co oznacza, że nie podlega wpływom regulacyjnym lub instytucjonalnym. Ułatwia płynne i tańsze transakcje transgraniczne, pozwalając handlowcom na otrzymywanie płatności od klientów w dowolnym miejscu na świecie. Handlowcy, którzy przyjmą Bitcoin jako metodę płatności, przyciągną nową pulę zaawansowanych technologicznie konsumentów, coraz bardziej zainteresowanych płaceniem za przedmioty i usługi w kryptowalutach.

Obniżone koszty operacyjne

Handlowcy eCommerce o ugruntowanej pozycji na rynku często korzystają z rozbudowanych sieci dostawców i dystrybutorów w celu utrzymania swojej działalności. Jednak dokonywanie płatności międzynarodowych w pieniądzu fiat jest bardzo kosztowne, ponieważ handlowcy muszą płacić prowizje pośrednikom, opłaty manipulacyjne oraz koszty wymiany walut. Przelewy bankowe są jeszcze droższe niż inne opcje płatności elektronicznych.

W przeciwieństwie do transakcji w walutach fiat, płatności Bitcoin nie angażują osób trzecich. Poza tym, użytkownicy nie muszą wymieniać środków na lokalne waluty podczas dokonywania płatności. Eliminuje to prowizje, opłaty za wymianę walut i inne koszty ponoszone w tradycyjnych metodach płatności.

Wiele platform wymiany kryptowalut, takich jak np. Immediate Edge zazwyczaj pobiera mniej niż 2% za przetwarzanie płatności Bitcoin w imieniu firm. Tak więc, przyjęcie Bitcoin może również umożliwić sprzedawcom e-commerce obniżenie kosztów operacyjnych, zwiększając rentowność. 

Zwiększona autonomia i prywatność

Waluty fiat były podstawą transakcji finansowych przez wiele dziesięcioleci. Chociaż nadal będą służyć temu celowi, transakcje w walutach fiat podlegają wielu ograniczeniom. Na przykład, aby dokonywać transakcji międzynarodowych, przedsiębiorstwa i osoby fizyczne muszą ujawnić swoje dane osobowe usługodawcom. Poza tym, płatności transgraniczne muszą być dokonywane przez pośredników.

Ograniczenia te są odpowiednie dla ochrony konsumenta, ale jednocześnie pozbawiają ludzi autonomii w dysponowaniu swoimi środkami. Udostępnianie danych osobowych ludzi i szczegółów transakcji osobom trzecim naraża ich na ryzyko oszustwa i kradzieży tożsamości. Bitcoin rozwiązuje ten problem dzięki swojemu systemowi peer-to-peer.

Użytkownicy Bitcoin cieszą się większą autonomią, ponieważ transakcje odbywają się wyłącznie pomiędzy zaangażowanymi stronami, bez pośredników. Waluta ta nie jest również powiązana z żadnym rządem ani władzą centralną, co daje użytkownikom całkowitą kontrolę nad ich funduszami i wydatkami. Użytkownicy Bitcoin identyfikują się poprzez adresy publiczne i mogą również założyć wiele portfeli dla zachowania prywatności. 

Mniej zagrożeń

Zmienność jest najbardziej znaczącym ryzykiem związanym z używaniem kryptowalut takich jak Bitcoin. Jednak handlowcy wciąż mogą obrócić to zagrożenie w zaletę, sprzedając swoje fundusze Bitcoin za lokalne waluty podczas wzrostowych wahań cen. Niemniej jednak, integracja Bitcoin z Twoją platformą eCommerce może pomóc w zapobieganiu oszustwom i kilku innym ryzykom finansowym. Jego podstawowa technologia blockchain zatwierdza wszystkie transakcje we wspólnej cyfrowej księdze, uniemożliwiając użytkownikom lub osobom trzecim odwrócenie płatności lub zmianę danych. Poza tym, Bitcoin nie ogranicza wolumenu transakcji użytkowników, pozwalając handlowcom na maksymalizację sprzedaży i zwrotów.

Platformy e-commerce coraz częściej przyjmują Bitcoin i inne kryptowaluty do swoich systemów płatności. To wskazuje na solidne korzyści, jakie handlowcy mogą czerpać z akceptacji płatności Bitcoin. Powyższy artykuł omówił kluczowe sposoby, w jakie Bitcoin może przekształcić eCommerce.