Franciszek: Musimy zawsze przebaczać - zdjęcie
26.12.18, 18:10

Franciszek: Musimy zawsze przebaczać

Istnieje pozorny kontrast pomiędzy radością Bożego Narodzenia a obchodzonym dzisiaj świętem św. Szczepana, pierwszego męczennika. Dzieciątko Jezus zbawi bowiem ludzkość umierając na krzyżu. Teraz uwielbiamy Go owiniętego w pieluszki i leżącego w żłobie. Po ukrzyżowaniu zostanie ponownie owinięty w płótno i złożony w grobie – wskazał Papież w rozważaniu przed modlitwą „Anioł Pański”.

Zwrócił uwagę, że św. Szczepan był pierwszym, który poprzez męczeństwo oddał życie za Jezusa. Wypowiedział wtedy słowa bardzo podobne do tych, które popłynęły z krzyża.

“ Postawa Szczepana, który wiernie naśladuje gest Jezusa, jest zaproszeniem skierowanym do każdego z nas, abyśmy z wiarą przyjęli z rąk Pana to, co życie nam przynosi zarówno pozytywnego, jak i negatywnego. Nasze życie naznaczone jest okolicznościami szczęśliwymi, ale także chwilami trudności i zagubienia. Ale zaufanie Bogu pomaga nam przyjąć chwile trudne i przeżywać je jako szansę na rozwój wiary i budowanie nowych relacji z naszymi braćmi – podkreślił Papież. - Chodzi o powierzenie się w ręce Pana, który jak wiemy, jest Ojcem bogatym w dobroć wobec swoich dzieci. ”

Drugą postawą, poprzez którą Szczepan naśladował Jezusa było przebaczenie. On nie przeklinał, ale modlił się za swoich prześladowców.

“ Jesteśmy wezwani do uczenia się od niego, by zawsze przebaczać: przebaczenie poszerza serce, pobudza do dzielenia się z innymi, obdarza pogodą ducha i pokojem. Pierwszy męczennik, Szczepan, wskazuje nam drogę, jaką należy przebyć w relacjach międzyludzkich w rodzinie, w szkole i miejscach pracy, w parafii i w różnych wspólnotach – zaznczył Ojciec Święty. – Zawsze otwarci na przebaczenie. Logika przebaczenia i miłosierdzia zawsze zwycięża i otwiera perspektywy nadziei. Lecz przebaczenie udoskonala się przez modlitwę, która pozwala nam trwać wpatrując się w Jezusa. Szczepan potrafił wybaczyć tym, którzy go zabili, ponieważ pełen Ducha Świętego patrzył w niebo i miał oczy otwarte na Boga. Z modlitwy pochodziła siła, aby zostać męczennikiem. Musimy stanowczo modlić się do Ducha Świętego, aby udzielił nam daru męstwa, który leczy nasze lęki, nasze słabości, nasze małości i rozszerza serce, aby przebaczać. ”

Na zakończenie Franciszek wzywając wstawiennictwa Matki Bożej i św. Szczepana modlił się o gotowość powierzania się Bogu w każdej sytuacji oraz o zdolność przebaczania.

mod/Krzysztof Ołdakowski SJ - vaticannews.va