Dzisiejsza sekularyzacja Europy to wynik podziału chrześcijaństwa. Trzeba przywrócić jedność chrześcijan! - zdjęcie
21.05.13, 08:38Fot.MorgueFile

Dzisiejsza sekularyzacja Europy to wynik podziału chrześcijaństwa. Trzeba przywrócić jedność chrześcijan!

7

Zdaniem kard. Kocha cechujące dzisiejszą Europę sekularyzacja i spychanie religii do sfery prywatnej są „niezamierzonym, ale tragicznym skutkiem” podziału Kościoła, jaki dokonał się na Zachodzie w XVI wieku. W związku z konfliktami dzielącymi katolików i protestantów przemilczano różnice wyznaniowe, a nieraz w ogóle chrześcijaństwo, by zachować pokój społeczny. Według szefa watykańskiej dykasterii ds. ekumenizmu Kościoły są w ten sposób współwinne spychaniu religii na margines. Muszą się pojednać, gotowe do skruchy i pokuty. Na te zadania wskazał ruch ekumeniczny i Sobór Watykański II. Ponadto szwajcarski purpurat podkreślił, że państwo, choć jest neutralne światopoglądowo, potrzebuje Kościołów i wspólnot religijnych dla obrony podstawowych wartości. Zwrócił uwagę, że dziś chroni się bardziej samochody niż osoby nienarodzone czy umierające. „Gdzie usuwa się Boga z życia społecznego, zachodzi niebezpieczeństwo podeptania ludzkiej godności” – powiedział kard. Koch.

sm/Radio Watykańskie

Komentarze (7):

anonim2013.05.21 8:59
Ekumenizm jest w porządku o ile jest taki jak stworzenie ordynariatu dla Anglikanów.
anonim2013.05.21 9:02
" państwo, choć jest neutralne światopoglądowo," To jest woda na młyn duchowemu przeciwnikowi chrześcijaństwa. Nie ma czegoś takiego jak neutralność światopoglądowa państwa !! Albo państwo kieruje się ku Bogu, albo ku Szatanowi. Różnice między katolickimi zasadami a protestanckimi są tak duże, że nie sposób mówić o jedności, tak samo jak nie można mówić o jedności Boga z Szatanem. Protestantyzm wysłał do piekła telegram "drzwi otwarte, zapraszamy". W protestantyzmie zmieniono zasady cywilizacyjne , które umożliwiły powstanie faszyzmu, komunizmu i wielu innych pułapek Złego.
anonim2013.05.21 10:02
@Torchwood123, dokładnie o tym samym pomyślałam !
anonim2013.05.21 10:41
Czy Credo jeszcze obowiązuje: "Εἰς μίαν, Ἁγίαν, Καθολικὴν καὶ Ἀποστολικὴν Ἐκκλησίαν" ? Bo jeżeli chodzi o herezję anglikańską, protestancka, kalwińską, zielonoświątkową i wszytkie pozostałe to mogą oczywiście się nawrócić na obrządek Wschodni lub Zachodni Kościoła Chrystusowego. Jeżeli ekumenizm jest rozumiany jako próba "spotkania się pośrodku" to proponowany synkretyzm religijny będzie zdradą Nauki Chrystusowej. A Jan Paweł II był Papieżem Ekumenicznym - tzn. szanującym ludzi innych religii i ich wierzenia, ale zawsze podkreślał, że pełnia Prawdy jest w Kościele Katolickim. I znowu trzeba sięgnąć do ŚP. Sługi Bożego Kardynała Stefana Wyszyńskiego: "Non Possumus" Księże Kardynale Koch
anonim2013.05.21 13:01
Główny nurt sekularyzacji wywodzi się z niektórych kościołów protestanckich. To niektóre wspólnoty protestanckie sprzeniewierzają się Ewangelii.
anonim2013.05.21 14:48
Niby wszystko cacy a jednak pachnie siarą!!!!!!!!
anonim2013.05.21 20:00
Pewnie. Kościół Ewangeliczny do którego należę zacznie modlić się przed figurami, wzywać imienia wiernych zmarłych w celu pomocy bo Jezus przecie nie starczy i sprowadzać Jezusa na ołtarz na głos kapłana :-) Drodzy bracia, czytajcie Biblię, bo wszyscy, którzy idziemy za Słowem i je wypełniamy w jedności Ducha Świętego jesteśmy jednym jedynym kościołem powszechnym (inaczej katolickim).