01.01.16, 14:08

Dziś Światowy Dzień Pokoju: Dobry Boże, zaprowadź w nas Swój pokój!

Módlmy się o pokój na świecie.

 

"Wszechmogący i miłosierny Boże,
Ojcze wszystkiego, 
Stworzycielu i Władco Wszechświata, 
Panie Dziejów, którego dzieła są bez skazy,
którego współczucie dla błędów ludziach jest niewyczerpane, 
w Twojej woli nasz pokój.

Wysłuchaj miłosiernie tej modlitwy, 
która wznosi się do Ciebie spośród zgiełku i rozpaczy świata, 
w którym zapomniano o Tobie, 
w którym nie wzywa się Twojego imienia, 
w którym drwi się z Twoich praw i ignoruje Twoją obecność.

Albowiem nie znając Ciebie, nie żyjemy w pokoju.

Pomóż nam zapanować nad orężem, który grozi, że zapanuje nad nami. 
Pomóż nam wykorzystać naukę dla pokoju i bogactwa, 
nie dla wojny i zniszczenia.

Pokaż nam, jak wykorzystać energię nuklearną dla dobra, nie dla zguby dzieci naszych dzieci.
Rozwiąż wewnętrzne sprzeczności, które rosną w nas niewiarygodnie i nieznośnie.
Są one zarazem udręką i błogosławieństwem: 
gdybyś bowiem nie zostawił nam światła sumienia, nie musielibyśmy cierpieć. 
Naucz nas wytrwałości w bólu, męce i niepewności. 
Naucz nas jak czekać i jak ufać.
Obdarz światłem, obdarz siłą i cierpliwością wszystkich, którzy pracują na rzecz pokoju."

 

modlitwa o pokój na świecie ułożona przez Tomasza Mertona