Gemma Ackred, dyrektorka katolickiej szkoły średniej St. Thomas More High School w diecezji Brentwood w Anglii, powołując się na przykład papieża Franciszka, szerzy wśród uczniów ideologię LGBT. Ackred przygotowała nawet na apel szkolny specjalną modlitwę afirmującą homoseksualizm i zaburzenia płciowe dla uhonorowania „Miesiąca Historii LGBTIQ+”.

„Chłopcy będą wzdychać do chłopców, dziewczęta do dziewcząt. Dzięki Ci, Boże – czytamy słowa bluźnierczej modlitwy – Niektórzy wzdychają i szukają swojej prawdziwej tożsamości. Dzięki Ci, Boże”.

Zdaniem dyrektorki papież Franciszek „dał jasne wskazówki, że chce widzieć silny nacisk na Kościół niewykluczający” i zachęcił pewną homoseksualną parę do tego, by przyprowadzała co tydzień trójkę swoich dzieci do kościoła: „Czerpiemy w tym siłę i inspirację z naszego papieża”. Jak pisze Jules Gomes na portalu „Church Militant”, propagująca ideologię LGBT w katolickiej szkole Ackred zarządziła, że każdy przedmiot szkolny „będzie miał przynajmniej jedną lekcję edukującą uczniów na temat kwestii LGBTIQ+”.

Ackred powołała się też na kard. Vincenta Nicholsa, arcybiskupa Westminsteru, który według niej poprosił parafian, by przyjęli społeczność LGBTQ+. Podkreślając pragnienie „inkluzywnej katolickiej szkoły”, w której „każdy czuje się wygodnie będąc sobą”, dyrektorka stwierdziła: „W tym miesiącu, w którym świętujemy historię LGBTQ+, uznajemy wady naszego społeczeństwa i uczymy uczniów o wkładzie społeczności LGBTQ+ (pod względem historycznym), który często był lekceważony lub zapomniany”.

Według Ackred szkoła musi „czynnie promować rozumienie wartości i piękna różnorodności oraz naszej roli jako katolików”, którzy powinni każdego traktować jako „stworzonych na obraz i podobieństwo Boże”. Przy okazji wyjaśniła, że Kościół zmienia swoje podejście do „osób LGBTQ+”.

Działalność Ackred wywołała oburzenie rodziców, zarówno katolików, jak i protestantów, którzy zaprotestowali przeciwko szerzeniu propagandy LGBT w szkole. Według informacji „Church Militant” kandydatura Ackred na dyrektorkę szkoły była zaakceptowana dopiero za trzecim razem w roku 2013. Wcześniej odrzucano ją jako „kontrowersyjną”.

Portal usiłował dowiedzieć się, czy biskup Alan Williams z Brentwood zareaguje i podejmie kroki dyscyplinujące, by powstrzymać „promowanie panseskualizmu, w tym transpłciowości”. Podejmowane próby zakończyły się odpowiedzią sekretarki Janet Steele, że biskup jest poza kancelarią. Według źródeł portalu, e-mail z zapytaniem miał wywołać panikę wśród pracowników kancelarii biskupiej.

Diakon Nick Donnelly, konserwatywny komentator katolicki, stwierdził, że „nie ma nic bardziej okrutnego i nieodpowiedzialnego niż nauczyciele przedstawiający ideologię LGBT tak, jakby była objawieniem zesłanym przez Boga”. Zauważył on także, że „Ackred przedstawia dzieciom gnostycką wizję stworzenia, podając przyciętą parafrazę wersu 1,27 Księgi Rodzaju”, gdzie czytamy: Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz, na obraz Boży go stworzył”. Pomija jednak część mówiącą: „stworzył mężczyznę i niewiastę”.

 

jjf/ChurchMilitant.com