Jak wynika z raportu Global State of the Consumer Tracker, opracowanego przez firmę doradczą Deloitte, aż 46 proc. Polaków wstrzymuje się z większymi wydatkami. Ponadto 39 proc. ankietowanych ocenia, że sytuacja taka nie ulegnie zmianie przez najbliższe trzy lata.

Z wiekiem postrzegają oni (respondenci – red.) zawirowania gospodarcze z rosnącym pesymizmem. W grupie 55 plus zaledwie jedna trzecia uważa, że ich sytuacja ulegnie poprawie w ciągu trzech lat i jest to nastawienie długofalowe” – stwierdził partner, lider sektora finansowego w Polsce, lider zarządzania ryzykiem oraz doradztwa regulacyjnego, Deloitte Przemysław Szczygielski, który jest cytowany w komunikacie.

Wśród tych ankietowanych tylko co piąty mówi o obawach dotyczących regulowania bieżących zobowiązań” – dodał.

Z raportu wynika też, że od października ubiegłego roku o 4 poc. - z 56 proc. na 52 proc.– spadło poczucie bezpieczeństwa.

Ponadto 41-43% ankietowanych Polaków jest zdania, że ceny wzrosły trocję we wszystkich kategoriach produktów. Najbardziej dotyczy to cen zakupów spożywczych – tak uważa 41%.

Z badań wynika także, że pomimo iż Polacy korzystają z transportu zbiorowego, a 45 proc. badanych rozważa zakup nowego samochodu, podczas gdy przykładowo w Niemczech jest to 23 proc. obywateli, a w Brazylii – 55 proc.


mp/ISBnews/inwestycje.pl