,,Czuwajcie, bo nie wiecie, w którym dniu Pan wasz przyjdzie'' - zdjęcie
27.08.20, 08:13

,,Czuwajcie, bo nie wiecie, w którym dniu Pan wasz przyjdzie''

10

PIERWSZE CZYTANIE

Pozdrowienie Koryntian i dziękczynienie

1 Kor 1,1-9

Początek Pierwszego Listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian

Paweł, z woli Bożej powołany na apostoła Jezusa Chrystusa, i Sostenes, brat, do Kościoła Bożego w Koryncie, do tych, którzy zostali uświęceni wespół ze wszystkimi, którzy na każdym miejscu wzywają imienia Pana naszego Jezusa Chrystusa, ich i naszego Pana. Łaska wam i pokój od Boga Ojca naszego i od Pana Jezusa Chrystusa.

Bogu mojemu dziękuję wciąż za was, za łaskę daną wam w Chrystusie Jezusie. W Nim to bowiem zostaliście wzbogaceni we wszystko: we wszelkie słowo i wszelkie poznanie, bo świadectwo Chrystusowe utrwaliło się w was, tak iż nie brakuje wam żadnego daru łaski, oczekując objawienia się Pana naszego Jezusa Chrystusa. On też będzie umacniał was aż do końca, abyście byli bez zarzutu w dzień Pana naszego Jezusa Chrystusa. Wierny jest Bóg, który powołał nas do wspólnoty z Synem swoim Jezusem Chrystusem, Panem naszym.

Oto słowo Boże.

EWANGELIA

Wezwanie do czujności

Mt 24,42-51

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Jezus powiedział do swoich uczniów:

„Czuwajcie, bo nie wiecie, w którym dniu Pan wasz przyjdzie. A to rozumiejcie: Gdyby gospodarz wiedział, o której porze nocy złodziej ma przyjść, na pewno by czuwał i nie pozwoliłby się włamać do swego domu. Dlatego i wy bądźcie gotowi, bo w chwili, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie.

Któż jest tym sługą wiernym i roztropnym, którego pan ustanowił nad swoją służbą, żeby na czas rozdawał jej żywność? Szczęśliwy ów sługa, którego pan, gdy wróci, zastanie przy tej czynności. Zaprawdę powiadam wam: Postawi go nad całym swoim mieniem.

Lecz jeśli taki zły sługa powie sobie w duszy: «Mój pan się ociąga», i zacznie bić swoje współsługi, i będzie jadł i pił z pijakami, to nadejdzie pan tego sługi w dniu, kiedy się nie spodziewa, i o godzinie, której nie zna. Każe go ćwiartować i z obłudnikami wyznaczy mu miejsce. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów”.

Oto słowo Pańskie.

Komentarze (10):

Ani jednego drwiącego komentarza odnośnie śJ?2020.08.28 18:12
j.w.
Urszula2020.08.27 9:51
" Łaska wam i pokój od Boga Ojca naszego i od Pana Jezusa Chrystusa." A łaska od 3-iej osoby boskie, Ducha Świętego, to gdzie? Obraził się? Jak Trójca to Trójca. W komplecie ma być albo przestańcie nauczać, że Bóg jest 3-osobowy. Zresztą to nie jest jedyny przypadek kiedy Biblia wymienia tylko Boga Ojca i Syna. "Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo."
Mikołaj2020.08.27 10:34
I to niby ignorantko , dyskredytuję nauczanie o Trójcy Świętej ?! . Autor listu sam się zwraca w Duchu Świętym , więc jest 3 osoby boskie ? . Przypomina o tym nie raz , używając formy jak w tym wersie : " Postanowiliśmy bowiem, Duch Święty i my, nie nakładać na was żadnego ciężaru oprócz tego, co konieczne." .
Urszula2020.08.27 11:01
Przecież nie kwestionuję istnienia Ducha Świętego, ignorancie. Czytanie ze zrozumieniem się kłania, jak każdemu pidzielcowi. Pokaż mi choć jeden werset w Biblii, który mówi, że Bóg jest w Trójcy albo że jest Trójjedyny, jest Trójcą. Jeden, jedyny werset mi wystarczy. Polecam lekturę Ewangelii wg. Jana. Tam masz całe mnóstwo wypowiedzi Jezusa Chrystusa o swojej zależności od Boga Ojca. Nigdzie Jezus nie powiedział, ze jest Bogiem, równym Bogu Ojcu. Natomiast wielokrotnie podkreślał, że Ojciec większy jest od niego. Już sam werset z Ew. Jana 1:1 ("Na początku było słowo...") mówi, że początkiem wszystkiego był Jezus (Słowo). Był pierwszą istotą stworzoną przez Boga, pierworodzonym. Natomiast Duch Święty jest stosunkowo rzadko wymieniany w Biblii. Jego rola jest inna niż Jezusa. Dlaczego Jezus stwierdza: "Każdy grzech i bluźnierstwo będą odpuszczone ludziom, ale bluźnierstwo przeciwko Duchowi nie będzie odpuszczone. Jeśli ktoś powie słowo przeciw Synowi Człowieczemu, będzie mu odpuszczone, lecz jeśli powie przeciw Duchowi Świętemu, nie będzie mu odpuszczone ani w tym wieku, ani w przyszłym.” (Mt 12:30-32) Jeśli bluźnierstwo przeciw Jezusowi będzie odpuszczone, a przeciwko Duchowi nigdy to czy te osoby mogą być równe?
Mikołaj2020.08.27 12:06
Znowu bronisz swojej ignoranckiej postawy !. Chciałaś abym pokazał gdzie w Piśmie wszystkie trzy osoby są wymienione jako równe , no to proszę ." Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. " .
Mikołaj2020.08.27 12:35
A przy okazji : Twoje argumenty są typowo kacerskie , wynikające z ciemności w dziedzinie poznania . Mylisz pojęcia Syn Człowieczy z pojęciem Syn Boży . Syn Człowieczy to Syn Boży ale wcielony w gatunek Człowiek , czyli Syn Boży na ziemi . Będąc w tym stanie nie ogarnia tego co widzi Bóg Ojciec i Duch Święty oraz niczego sam z siebie nie może czynić , a czyni poprzez Ojca . Wyraźnie o tym mówi : " Ja sam z siebie nic czynić nie mogę7. Tak, jak słyszę, sądzę, a sąd mój jest sprawiedliwy; nie szukam bowiem własnej woli, lecz woli Tego, który Mnie posłał." . Natomiast bluźnierstwo przeciw Duchowi Świętemu jest traktowane najsurowiej dlatego , że Jedność w Duchu Świętym obejmuje całe królestwo niebieskie i dlatego takie bluźnierstwo to obelga dla całego nieba i Boga ! .
Anonim2020.08.27 16:06
Ty się Biblią nie popisuj ,bo jej nie znasz ,najpierw przeczytaj całą ,najlepiej kilka razy,bo do Biblii trzeba pokory ,a ty jej nie masz .
Anonim2020.08.27 16:07
To oczywiście do Urszuli .
ladychapel + katolicka kretynizacja = LGBT + OTUA2020.08.27 8:29
KIEDY KTOŚ WRESZCIE UCISZY RAZ NA ZAWSZE TEGO IDIOTĘ "katolicka kretynizacja polski 🇵🇱"?! DLACZEGO FRONDA NIE MA ADMINISTRATORA I POZWALA MU PLUĆ NA POLSKĘ, KOŚCIÓŁ I WSZYSTKO TO, CO DLA POLAKÓW CENNE? NAMIERZYĆ DRANIA I DAĆ W TEN GŁUPI RYJ, ŻEBY SIE KOPYTAMI NAKRYŁ!
Natalja Siwiec2020.08.27 11:48
Zadbaj o to, żeby na Frądlu nie było prowokacyjnie rozsypanej pożywki.