«Czemu tak bojaźliwi jesteście? Jakże brak wam wiary!»  - zdjęcie
29.01.22, 09:01domena publiczna

«Czemu tak bojaźliwi jesteście? Jakże brak wam wiary!»

6

I Czytanie

2 Sm 12, 1-7a. 10-17

 

Czytanie z Drugiej Księgi Samuela

Pan posłał do Dawida proroka Natana. Ten przybył do niego i powiedział: «W pewnym mieście było dwóch ludzi, jeden był bogaczem, a drugi biedakiem. Bogacz miał owce i wielką liczbę bydła, biedak nie miał nic, prócz jednej małej owieczki, którą nabył.

On ją karmił i wyrosła przy nim wraz z jego dziećmi, jadła jego chleb i piła z jego kubka, spała u jego boku i była dla niego jak córka. Raz przyszedł gość do bogacza, lecz jemu żal było brać coś z owiec i własnego bydła, czym mógłby posłużyć podróżnemu, który do niego zawitał. Zabrał więc owieczkę owemu biednemu mężowi i tę przygotował człowiekowi, co przybył do niego».

Dawid oburzył się bardzo na tego człowieka i powiedział do Natana: «Na życie Pana, człowiek, który tego dokonał, jest winien śmierci. Nagrodzi on za owieczkę w czwórnasób, gdyż dopuścił się tego czynu, a nie miał miłosierdzia».

Natan oświadczył Dawidowi: «Ty jesteś tym człowiekiem. Dlatego miecz nie oddali się od domu twojego na wieki, albowiem Mnie zlekceważyłeś, a żonę Uriasza Chittyty wziąłeś sobie za małżonkę. Tak mówi Pan: Oto Ja sprowadzę na ciebie nieszczęście z własnego twego domu, żony zaś twoje zabiorę sprzed oczu twoich, a oddam je twojemu rywalowi, który będzie obcował z twoimi żonami pod tym słońcem. Uczyniłeś to wprawdzie w ukryciu, jednak Ja obwieszczę tę rzecz wobec całego Izraela i wobec słońca».

Dawid rzekł do Natana: «Zgrzeszyłem wobec Pana». Natan odrzekł Dawidowi: «Pan odpuszcza ci też twój grzech – nie umrzesz, lecz dlatego, że przez ten czyn bardzo wzgardziłeś Panem, syn, który ci się urodzi, na pewno umrze». Natan udał się potem do swego domu.

Pan dotknął dziecko, które urodziła Dawidowi żona Uriasza, tak iż ciężko zachorowało. Dawid błagał Boga za chłopcem i zachowywał surowy post, a wróciwszy do siebie, całą noc leżał na ziemi. Dostojnicy jego domu, podszedłszy do niego, chcieli podźwignąć go z ziemi: bronił się jednak; w ogóle z nimi nie jadał.

 

Oto słowo Boże.

 

Ewangelia

Mk 4, 35-41

Słowa Ewangelii według Świętego Marka

Owego dnia, gdy zapadł wieczór, Jezus rzekł do swoich uczniów: «Przeprawmy się na drugą stronę». Zostawili więc tłum, a Jego zabrali, tak jak był w łodzi. Także inne łodzie płynęły z Nim.

A nagle zerwał się gwałtowny wicher. Fale biły w łódź, tak że łódź już się napełniała wodą. On zaś spał w tyle łodzi na wezgłowiu. Zbudzili Go i powiedzieli do Niego: «Nauczycielu, nic Cię to nie obchodzi, że giniemy?» On, powstawszy, zgromił wicher i rzekł do jeziora: «Milcz, ucisz się!» Wicher się uspokoił i nastała głęboka cisza.

Wtedy rzekł do nich: «Czemu tak bojaźliwi jesteście? Jakże brak wam wiary!» Oni zlękli się bardzo i mówili między sobą: «Kim On jest właściwie, że nawet wicher i jezioro są Mu posłuszne?»

 

Oto słowo Pańskie.

brewiarz

Komentarze (6):

Czy nie widzisz"rebeliancie"_Lechu K.?2022.01.30 1:52
Że sam do siebie piszesz w tych wszystkich nickach!? Tych twoich bzdur nikt nie chce nawet czytać! Jeszcze to do ciebie nie dotarło w jakim jesteś "niepoważaniu"!?? I to właśnie z własnej woli!? Żałosne.
rebeliant2022.01.29 17:18
Kim on właściwie jest, że działa takie cuda ? - no najwyraźniej nie jest autentycznym człowiekiem.
rebeliant2022.01.29 17:17
A czemuż to drobi półbożku, który uchroniłeś siebie i swoją zawsze dziewicę przed krzywdą gwałtu uciekłeś do Egiptu ? Dlaczego byłeś taki bojaźliwy i nie dałeś dosięgnąć się tą krzywdą ?
Adeptus2022.01.29 10:22
Oczywiście, pomijamy zakończenie historyjki, gdzie Bóg pomimo pokuty Dawida i tak zabił jego dziecko za dawidowy grzech. Taki to sprawiedliwy i miłosierny ten Bóg, orędownik prolife i przyjaciel dzieci. Mój blog: adeptusrpg.wordpress.com
Po 11 ...2022.01.29 10:16
"Owieczka jadła jego chleb i piła z jego kubka, spała u jego boku i była dla niego jak żona". (poprawiłem córkę na żonę, bo z córkami się nie sypia katozboczki)
Wróg ludu2022.01.29 20:42
😎😎😎