Charyzmatyk ze Skierniewic: Pan Bóg może posługiwać się każdym z nas - zdjęcie
02.07.17, 11:00screenshot TVN

Charyzmatyk ze Skierniewic: Pan Bóg może posługiwać się każdym z nas

Podczas konferencji Jezus na Stadionie 2017 obok znanego i doświadczonego ojca Johna Bashabory dwie konferencje wygłosił młody polski mówca i charyzmatyk Marcin Zieliński.

W pierwszej konferencji Marcin opowiada o swoim powołaniu, które rozpoczęło się od tego, że do niego jako do chłopca z gimnazjum podeszła ewangelizatorka ze Stanów Zjednoczonych która oświadczyła mu, ze będzie on ewangelizował narody. Wydało się to mu wówczas absurdalne, ponieważ nawet tak proste zadanie jak egzamin gimnazjalny zdawało się go wówczas przerastać. Jednak uwierzył w to, że może modlić się o uzdrowienie ludzi. Zaczęło się to spełniać w ostatnich latach kiedy nabożeństwa o uzdrowienie i uwolnienie prowadzone przez Marcina skupianą coraz więcej osób. W drugiej konferencji Marcin mówi o tym jak należy traktować ewangelizację. Na być to w większym stopniu dzielenie się z ludźmi Bożą obecnością, modlitwą za kogoś niż dawanie suchych rozumowych informacji.

Maria Patynowska