18.12.19, 10:10Screenshot Youtube

Były sędzia Wojciech Łączewski może usłyszeć zarzuty

Ważna decyzja Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Umorzono sprawę dotyczącą uchylenia immunitetu byłego warszawskiego sędziego Wojciecha Łączewskiego. Prokuratura będzie mu mogła postawić ewentualne zarzuty.

Jak informuje Polska Agencja Prasowa, Izba uznała, że ponieważ Łączewski sędzią już nie jest, to immunitet go nie obejmuje. Jak mówił w uzasadnieniu jawnego postanowienia SN sędzia Adam Roch:

Stosując zasadę równości obywateli wobec prawa, nie mogą osoby, które kiedyś pełniły zaszczytne stanowisko sędziego, korzystać z pewnych regulacji o charakterze ustrojowym po zakończeniu tej służby".

Dodał:

"Brak jest podstaw do interpretowania w sposób rozszerzający kwestii związanych z ochroną immunitetową dla osób, które już nie piastują stanowiska sędziowskiego”.

dam/PAP,Fronda.pl

Komentarze

jur2019.12.18 18:44
Homoseksualizm to znakomita metoda rozprzestrzeniania chorób. Seks analny w szczególności jest całkiem skutecznym sposobem na roznoszenie zarazków, a homoseksualiści podróżują więcej, niż większość ludzi i również uprawiają podczas tych podróży seks. Zatem epidemie „już czekają” na właściwego geja, którego można będzie złapać i infekować dalej.
jula2019.12.18 11:29
Sędzia Łączewski złapany na próbie knowań przeciwko porządkowi prawnemu Polski posłużył się tak nieprawdopodobnie nieprzemyślanymi i kłamliwymi tłumaczeniami o włamaniu do komputera,że na szczęście już przestał być sędzią.Raz ze względu na kłamstwo, dwa na nieuctwo.
bogdanus2019.12.18 11:15
Dobry początek i nie odpuszczać.
Marek212019.12.18 10:26
Dzięki senatorowi Bosackiemu wiemy już skąd pochodzą nowe przepisy o ustroju sądów. To kopia paragrafów z 1956r. z ZSRR. „Niezawisłość sędziów nie może być rozumiana w sensie niezależności od państwa socjalistycznego. Sąd jest organem państwa, a organ państwa nie może być niezależny od podmiotu, do którego należy” – Wszystko się zgadza Art.69. Prokurator Republiki ma prawo wszcząć postępowanie dyscyplinarne wobec wszystkich zatrudnionych w instytucjach sądowych RFSRR Art.74. Kary: a) upomnienie, b) nagana, c) przeniesienie na niższe stanowisko, d) usunięcie z czasowym zakazem pracy na stanowisku sędziego. . Art.73. Powodem postępowania dyscyplinarnego są: a) czyny sędziów, choć nie podlegające odpowiedzialności karnej, ale niezgodne z godnością stanowiska, b) uchylenie przez Sąd Najwyższy orzeczeń z powodu niezgodności z duchem ustawodawstwa RFSRR i interesem mas pracujących Art. 80. Dyscyplinarne kolegia nie są związane jakimikolwiek formalnościami, kolejność spraw zależy od uznania kolegium, z zastrzeżeniem że po wysłuchaniu podsumowania prokuratora przedstawiane jest słowo obwinionego. Art. 83. Od decyzji komisji dyscyplinarnej sądów gubernialnych można się odwołać w ciągu siedmiu dni od Sądu Najwyższego. Decyzje komisji dyscyplinarnej Sądu Najwyższego nie są przedmiotem jakiegokolwiek odwołania. Towarzysz D.S. Kariew (dziekan wydziału prawa Uniw. Moskiewskiego) pisał: „Niezawisłość sędziów nie może być rozumiana w sensie niezależności od państwa socjalistycznego. Sąd jest organem państwa, a organ państwa nie może być niezależny od podmiotu, do którego należy Sąd radziecki nie może służyć innym celom niż społeczeństwa socjalistycznego; nie może stosować innej polityki niż polityka Komunistycznej Partii i Rządu Radzieckiego; nie może zrealizować żadnej innej woli niż wola radzieckiego ludu”. Toczka w toczkę Kaczyński i Ziobro. Przeklejone z https://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=893572&page=21459