Z opublikowanych przez Eurostat danych wynika, że Polsce przez kolejny miesiąc z rzędu ma najniższą stopę bezrobocia w Unii Europejskiej. W marcu wyniosła ona 3,1 proc., tyle samo co w lutym.

Kolejne miejsca zajęły Czechy ze stopą bezrobocia 3,2 proc. oraz Holandia - 3,5 proc.

Liczba bezrobotnych w Polsce wyniosła 534 tys. w marcu wobec 540 tys. miesiąc wcześniej.

W całej Europie stopa bezrobocia wyniosła w tym zestawieniu 7,3 proc. Eurostat mierzy zharmonizowaną stopę bezrobocia jako procent osób w wieku 15-74 lata pozostających bez pracy, zdolnych podjąć zatrudnienie w ciągu najbliższych dwóch tygodni, którzy aktywnie poszukiwali pracy w ciągu ostatnich tygodni w odniesieniu do wszystkich osób aktywnych zawodowo w danym kraju.

To odmienna metoda od tej przyjętej przez Główny Urząd Statystyczny. GUS stopę bezrobocia mierzy jako odsetek bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wobec całości cywilnej ludności aktywnej zawodowo. Na koniec marca stopa bezrobocia według GUS wyniosła w Polsce 6,4 proc.

Z kolei największą stopę bezrobocia według Eurostatu odnotowano w Hiszpanii - 15,3 proc. i Włoszech - 10,1 proc.

jkg/forsal, eurostat