Znany ze swojej aprobaty dla środowisk LGBT amerykański jezuita o. James Martin postanowił stanąć w obronie Polek, oskarżonych o obrazę uczuć religijnych. Chodzi o rozlepianie nalepek z wizerunkiem Matki Bożej Częstochowskiej z tęczową aureolą.

Duchowny opublikował serię tweetów, w której odnosi się do toczącego się w Płocki procesu.

- „W Polsce, gdzie szerzy się homofobia, osoby LGBT są sądzone za profanację kopii Czarnej Madonny. Ale Maryja jest dla każdego, w tym osoby LGBT, i istnieje długa tradycja przedstawiania jej jako części różnych wspólnot wiary...” – pisze jezuita.

Jezuita przekonuje, że Maryja jest szczególnie ważna dla prześladowanych grup i porównuje przedstawienie Matki Bożej z symbolem LGBT do przedstawień Maryi jako czarnoskórej kobiety. W obu tych przypadkach w jego ocenie ma miejsce taka sama forma inkulturacja.  

- „Wspólnota LGBT ma niewiele wizerunków takich, jak ten. Zatem nic dziwnego, że zechcieli dodać swój własny symbol, tęczę, w pełny szacunku sposób, do umiłowanego wizerunku swojej matki. Jakże to stosowne, że Ona płacze, gdyż to Jej Syn cierpi, kiedykolwiek osoba LGBT jest prześladowana” – przekonuje duchowny.

kak/ChurchMilitant.com, Twitter, PCh24.pl