Rosyjskie zaangażowanie w konflikt na Ukrainie, w tym aneksja Krymu oraz wsparcie separatystycznych ruchów w regionie Donbasu, spotkało się z jednogłośnym potępieniem społeczności międzynarodowej. Działania te naruszają suwerenność i integralność terytorialną Ukrainy oraz stanowią poważne zagrożenie dla pokoju i stabilności w Europie Wschodniej i Środkowej.

Słowa Siergieja Ławrowa wydają się stanowić próbę manipulacji i zastraszania, mając na celu osłabienie suwerenności Ukrainy oraz podważenie jej aspiracji do integracji z Zachodem. Jego warunki dotyczące niestosowania artykułu 5 NATO wobec Krymu i Donbasu wydają się być bezprawne i nie do zaakceptowania przez społeczność międzynarodową.

Ponadto, brak zaufania Rosji do Ukrainy oraz deklaracja kontynuacji działań wojennych wskazują na pustosłowie wypowiadane przez rosyjskiego ministra. Międzynarodowa społeczność powinna po raz kolejny zdecydowanie potępić agresywne działania Rosji oraz podjąć skuteczne środki w celu zapewnienia bezpieczeństwa Ukrainie oraz całemu regionowi.