Ukraińskie ministerstwo do spraw reintegracji poinformowało, że w pierwszym tygodniu z obwodów donieckiego i ługańskiego ewakuowano około 2 tys. osób - przede wszystkim kobiety, dzieci, osoby starsze i osoby o ograniczonej sprawności ruchowej.

Część osób ucieka w głąb kraju wraz ze swoimi zwierzętami domowymi.

Resort do spraw reintegracji poinformował także, że Ukrainie udało się sprowadzić z powrotem do kraju rodzinę z Charkowa, która została nielegalnie wywieziona na Syberię.

"Wrócili do domu dzięki staraniom zespołu Ministerstwa Reintegracji i osobiście wicepremier Iryny Wierieszczuk" - poinformowało ministerstwo.

Obecnie do kraju udało się sprowadzić 50 dzieci nielegalnie wywiezionych do Rosji.

Ukraiński rząd przyjął także projekty ustaw, które określają, jakie działania mieszkańców terytoriów tymczasowo okupowanych nie będą uznawane za kolaborację. Projekty ustaw są kierowane do rozpatrzenia przez Radę Najwyższą.