Głosowało 436 posłów, 268 było za, 118 - przeciw, 50 wstrzymało się od głosu.

Sejm przed przyjęciem budżetowania odrzucił wszystkie poprawki.

Z budżetu państwa co roku na pozaustrojowe zapłodnienie metodą in vitro ma być przeznaczanych co najmniej 500 mln zł rocznie.

- Jego autorzy argumentowali, że ze względu na wysokie koszty procedury in vitro, jej dostępność dla wielu par jest ograniczona. Dlatego też metoda zapładniania pozaustrojowego powinna być finansowana z budżetu państwa – czytamy na portalu polsatnews.pl.

Najwięcej posłów Prawa i Sprawiedliwości głosowało za odrzuceniem tego projektu. Byli wśród nich m.in.: Przemysław Czarnek, Marcin Horała. Sebastian Kaleta, Janusz Kowalski, Antoni Macierewicz, Marlena Maląg, Jacek Ozdoba, Artur Soboń, Ryszard Terlecki, Elżbieta Witek czy Zbigniew Ziobro.