Podczas konferencji prasowej Korneluk odniósł się do sprawy, zaznaczając, że nie miał wpływu na wyznaczenie jednostki w Łodzi do rozpatrzenia sprawy. Naczelnik wydziału postępowania gospodarczego, który rozpoznał sprawę, stwierdził, że nie ma podstaw do kierowania wniosku o uchylenie immunitetu prokurator Ewy Wrzosek.

Sprawa dotyczyła kampanii prezydenckiej w 2020 roku oraz dwóch wypadków warszawskich autobusów. Sąd Najwyższy postanowił, że prokurator Małgorzata Mróz zachowa immunitet, a postępowanie dotyczące drugiej prokurator Ewy Wrzosek będzie nadal trwało.

Ostatnio nastąpiła istotna zmiana w sprawie, gdyż przekazano ją z prokuratury w Szczecinie do Prokuratury Regionalnej w Łodzi. Decyzja o wyroku Sądu Najwyższego w sprawie immunitetu Ewy Wrzosek miała być podjęta 24 kwietnia, jednak w związku z ostatnimi wydarzeniami, Sąd Najwyższy nie będzie musiał rozstrzygać tej sprawy.