Dziś na drodze głosowania PE przyjął rezolucję nadającą Ukrainie i Mołdawii status państw oficjalnie już kandydujących do wstąpienia do Unii.

Gruzji wyznaczono na razie jedynie tzw. „europejską perspektywę”, która ma się z czasem przemienić w status kandydacki, jeśli kraj ten zrealizuje reformy wyznaczone mu przez Komisję Europejską.