- Stanowisko rządu federalnego jest znane i właśnie dlatego sformułowaliśmy wczoraj – parafowaną przeze mnie – notę. W pełni zgadzam się, że mamy wspólną odpowiedzialność za jedność w przyszłej Europie, trudno się z tym nie zgodzić. (…) Bez wątpienia mamy też wspólną odpowiedzialność wobec pokoleń przeszłych, teraźniejszych i przyszłych. Tym samym jestem przekonany, że stanowisko niemieckiego rządu w tej kwestii będzie – w wyniku dialogu – ewoluować – odpowiedział na wygłoszone przez Baebock oświadczenie szef polskiej dyplomacji Zbigniew Rau.

Odnosząc się do słów niemieckiej minister na temat wspólnej odpowiedzialności wobec przyszłych pokoleń Polaków i Niemców Zbigniew Rau stwierdził:

- Nie może wskazać systemu moralnego czy porządku prawnego, w którym sprawca zbrodni by był władny samodzielnie i wyłącznie określać zakres swojej winy, ale także zakres i czas swojej odpowiedzialności.

Przedmiotem dzisiejszego spotkania były także kwestie bezpieczeństwa międzynarodowego. Poruszono także kwestię pseudoreferendów przeprowadzonych przez Rosję na okupowanych terenach Ukrainy.