W wielu polskich miejscowościach wspólną modlitwę organizują parafie. Działający przy Sanktuarium Najświętszego Imienia Jezus w Łodzi zespół „Iskra Bożego Miłosierdzia” zachęca, aby tam, gdzie taka modlitwa nie została zorganizowana, po prostu o godz. 15:00 wyjść przed dom, miejsce pracy czy szkołę i włączyć się w modlitwę. To 10 minut, które „zbawia nas i cały świat”.

Intencje tegorocznej Koronki na Ulicach Miast są następujące:

– Za kapłanów, by wypełnili wolę Bożą przekazaną św. Faustynie: Kapłanom, którzy głosić będą wysławiać miłosierdzie moje, dam im moc przedziwną i namaszczę ich słowa i poruszę serca, do których przemawiać będą (Dz. 1521).

– Za oddalenie pandemii koronawirusa i przestrzeganie przez wszystkich rządzących należnych praw i wolności obywatelskich.

– Za rządzących, aby sprawowanie władzy traktowali jako służbę na rzecz wspólnego dobra nas wszystkich.

– O pokój na Ukrainie i na całym świecie.

– O powrót uchodźców do ich ojczystych krajów i pomoc w odbudowie ich domów.

– Za nasze kraje, miasta, nasze rodziny i nas samych.