Negatywna reakcja niemieckiego rządu federalnego, który odrzuca negocjacje z Polską w związku z przedstawionym 1 września raportem o stratach i zniszczeniach podczas II wojny światowej, jest moim zdaniem nie do przyjęcia i bezpodstawna – stwierdził dr Roth w rozmowie z Polską Agencją Prasową.

Jak przekonywał niemiecki historyk „Polska nigdy nie zrzekła się roszczeń reparacyjnych wobec Niemiec: ani w 1953 roku, ani przy okazji traktatu dwa plus cztery z 1990 roku, przy którym rząd polski nie był w ogóle zaangażowany”.

Karl Heinz Roth ocenił opublikowany niedawno polski raport dotyczący strat wojennych jako „metodologicznie świetny, dobrze i systematycznie przygotowany, przekonujący w swoich analizach”.

„Konkluzje raportu, zgodnie z którym Polska straciła w latach 1939-45 45 proc. produktu krajowego brutto i który musi zostać zrekompensowany odpowiednimi reparacjami, są ze wszech miar słuszne. Poprzez swoje działania komisja ekspertów stworzyła solidną podstawę do odpowiednich negocjacji rządowych” -twierdzi dr Roth.

Niemiecki historyk uważa, że Polska powinna skoordynować swe kroki ws. reparacji z Grecją, której rząd również w ostatnich latach wezwał Niemcy do negocjacji w kwestii odszkodowań wojennych. „Tylko wtedy, gdy obydwa rządy wspólnie wywrą zmasowaną presję dyplomatyczną i polityczną na Berlin, będzie szansa na wynegocjowanie rozwiązania” – podkreślił Karl Heinz Roth.