62 katolickich uczonych - świeckich i duchownych - opublikowało 25-stronicowy list, w którym dokonują ,,synowskiej korekty'' nauczania papieża Franciszka, przedstawiając mu zarzut ,,propagowania herezji''. Nie rozsądzają przy tym o jego winie. Wśród sygnatariuszy jest jeden Polak.

Sygnatariusze listu przekonują, że Ojciec Święty poparł heretyckie stanowisko w sprawie małżeństwa, życia moralnego i Eucharystii, co prowadzi do dalszych ,,herezji i błędów'' szerzących się w Kościele katolickim.

Pouczenie dostarczono Ojcu Świętemu 11. sierpnia tego roku w jego rezydencji w Santa Maria w Rzymie. Jak zauważa portal ,,Life Site News'', ostatni raz do podobnego aktu doszło w średniowieczu, gdy przedstawiono papieżowi Janowi XXII listę jego błędów, które odwołał na łożu śmierci.

62 uczonych prosi papieża, by potępił herezje, które ,,bezpośrednio lub pośrednio podtrzymuje'' za sprawą adhortacji apostolskiej Amoris laetitia i by nauczał całej prawdy Kościoła katolickiego. Jak dodają, nie chcą oceniać zdolności do winy papieża w propagowaniu herezji, które opisują, nie chcąc osądząć, czy popełniono tu grzech herezji - a zatem czy doszło do odejścia od prawd wiary w sposób świadomy i dobrowolny.

List opublikowano sześć tygodniu po przesłaniu go papieżowi. Ojciec Święty nie udzielił odpowiedzi.
Sygnatariusze wskazują, że ich pouczenie w żadnej mierze nie narusza dogmatu o nieomylności papieskiej, bo aby nieomylność zaszła, muszą zostać spełnione specjalne warunki, których w przypadku Amoris laetitia i innych wypowiedzi papieża dotyczących błędnych poglądów nie było.

Autorzy wiele uwagi poświęcają przypisowi numer 351 z adhortacji, w którym Ojciec Święty stwierdza, że osoby żyjące w obiektywnej sytuacji grzechu (rozwodnicy w nowych związkach) mogłyby otrzymywać ,,pomoc sakramentów''. To interpretuje się często jako zezwolenie na dopuszczenie rozwodników do Komunii świętej. 62 uczonych przypomina, że papież zaaprobował wykładnię Amoris laetitia przedstawioną przez biskupów argentyńskich, w których dopuszcza się właśnie do Komunii świętej żyjących w grzechu rozwodników. Podobnie pozwolił diecezji rzymskiej na wydanie takich regulacji. Wreszcie nie zainterweniował, gdy w oficjalnym piśmie Watykanu, L'Osservatore Romano, taką heretycką interpretację adhortacji zaprezentowali biskupi maltańscy.

Sygnatariusze wyliczają łącznie 7 herezji. To między innymi twierdzenie, jakoby człowiek nie był w stanie przy pomocy łaski Bożej żyć w zgodzie z obiektywnymi wymogami prawa Bożego a także sugerowanie, jakoby rozwodnicy w nowych związkach żyjący z nowym partnerem ,,jak mąż z żoną'' nie byli konieczie w stanie grzechu śmiertelnego. Inną herezją jest w ich ocenie sugerowanie, jakoby Jezus Chrystus chciał od Kościoła porzucenia niezmiennej praktyki niedopuszczania do Komunii świętej rozwodników w nowych związkach nieżyjących w czystości.

Wśród sygnatariuszy są: Przełożony Generalny FSSPX, bp Bernard Fellay; profesor Roberto de Mattei; prof. Stephan Mercier, a także jeden Polak - prof. Arkadiusz Robaczewski z KUL. Listę wszystkich autorów można znaleźć tutaj.

mod/Life Site News